SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XX Ārēji slimību un nāves cēloņi (V01-Y98)

Šī nodaļa, kas SSK iepriekšējās redakcijās veidoja papildklasifikāciju, ietver to apkārtējo notikumu un apstākļu uzskaitījumu, kas ir ievainojumu, saindēšanās vai citas nelabvēlīgas iedarbes cēlonis. Kur piemērojams šīs nodaļas kods, tas jālieto kā papildinājums Klasifikācijas citas nodaļas kodam, kas norāda patoloģijas būtību. Visbiežāk patoloģija klasificējama ar XIX nodaļas " Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas" (S00-T98) kodiem. Nāves cēloņi jākodē saskaņā ar XIX un XX nodaļu, bet, ja tiek lietots tikai viens kods, to ieteic - no XX nodaļas. Citi ar ārējiem cēloņiem saistīti stāvokļi kodējami I-XVIII nodaļā. XX nodaļas kodi lietojami tikai, lai sagādātu papildinformāciju vispusīgai analīzei.

Slimību un nāves ārēju cēloņu sekas iekļautas kodos Y85-Y89.

Notikuma vietas kodēšana

Šīs iedalījuma vienības bija paredzēts lietot kā atsevišķus mainīgos papildus kopā ar SSK kodiem W00-Y34, lai apzīmētu vietu, kur notikusi ārējā cēloņa iedarbe, ja tai ir būtiska nozīme:

0 Mājas

Lasīt vairāk ...

Slimību un nāves ārēju cēloņu sekas (Y85-Y89)

Neizmantot hroniskas saindēšanās un bīstamas ķīmisku vielu iedarbības gadījumā. Šos gadījumus vajadzētu kodēt pie akūtas saindēšanās un ķīmisko vielu iedarbības.

Piezīmes

Kodi Y85-Y89 jālieto, lai atšķirtu apkārtējos apstākļus kā nāves, neveselības vai nespējas cēloņus no sekām, vai no "vēlīnām izpausmēm", kas klasificētas citur. Sekas ir stāvokļi, kas par tādiem dēvēti vai rodas kā "vēlīnās izpausmes" vienu vai vairākus gadus pēc notikuma.

Y85 Transporta nelaimes gadījumu sekas
Y85.0 Motorizētu transportlīdzekļu nelaimes gadījumu sekas
Y85.9 Citu un neprecizētu transportlīdzekļu nelaimes gadījumu sekas
Y86 Citu nelaimes gadījumu sekas
Y87 Tīša paškaitējuma, vardarbības (uzbrukuma) un nenosakāma nodoma rīcības sekas
Y87.0 Tīša paškaitējuma sekas
Y87.1 Tīšas vardarbības (uzbrukuma) sekas
Y87.2 Nenosakāma nodoma rīcības sekas
Y88 Ķirurģisku un medicīnisku manipulāciju kā ārējā cēloņa sekas
Y88.0 Terapijā lietotu ārstniecības līdzekļu, medikamentu un bioloģisko vielu nelabvēlīgās iedarbes sekas
Y88.1 Neveiksmīgu ķirurģisku un medicīnisku manipulāciju sekas pacientam
Y88.2 Kļūmīgo gadījumu sekas, diagnostikā un terapijā lietojot medicīniskas ierīces
Y88.3 Ķirurģisku un medicīnisku manipulāciju kā pacienta anomālas reakcijas cēloņu vai to vēlīnu komplikāciju sekas bez norādes par negadījuma manipulāciju laikā
Y89 Citu ārējo cēloņu sekas
Y89.0 Likuma sankcionētas darbības sekas
Y89.1 Karadarbības sekas
Y89.9 Neprecizētu ārējo cēloņu sekas

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional