SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XXI Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem (Z00-Z99)

Kodi Z00-Z99 ir precizēti gadījumiem, kas dēvējami par "diagnozi" vai "problēmu" atšķirā no slimības, ievainojuma vai nelaimes gadījuma, ko kodē ar A00-Y89. Tas varētu notikt 2 gadījumos:

(a) Ja persona - vesela vai nevesela - ierodas veselības aprūpes iestādē ar noteiktu nolūku, piem., saņemt kādu tajā brīdī vajadzīgu aprūpi, būt par orgānu vai audu donoru, saņemt profilaktisku vakcināciju vai konsultēties par kādu problēmu, kas nav ne slimība, ne ievainojums.

(b) Ja cilvēka veselību iespaido kāds apstāklis vai problēma, kas nav ne slimība, ne ievainojums. Šādus faktorus var atklāt iedzīvotāju apsekojuma laikā. Apsekojamais var būt vai nebūt slims, bet tiek atrasts kāds papildus apstāklis, kas jāņem vērā, ja šī persona ierodas pēc medicīniskās palīdzības slimības vai ievainojuma dēļ.

Piezīmes

Šo nodaļu nevajadzētu lietot starptautiskiem salīdzinājumiem vai galvenā nāves cēloņa kodēšanai.

Veselības aprūpes iestādes apmeklējums pārbaudes vai izmeklēšanas dēļ (Z00-Z13)
Personas ar iespējamu veselības apdraudējumu lipīgu slimību dēļ (Z20-Z29)
Veselības aprūpes iestādes apmeklējums reproduktīvās veselības dēļ (Z30-Z39)
Veselības aprūpes iestādes apmeklējums īpašu procedūru un medicīniskas aprūpes dēļ (Z40-Z54)
Personas ar iespējamu veselības apdraudējumu sociālekonomisku vai psihosociālu apstākļu dēļ (Z55-Z65)
Veselības aprūpes iestādes apmeklējums citu iemeslu dēļ (Z70-Z76)
Personas ar iespējamu veselības apdraudējumu ģimenes un dzīves anamnēzes vai noteiktu veselību ietekmējošu apstākļu dēļ (Z80-Z99)

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional