SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
IV Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības (E00-E90)

Nav jāiekļauj:

 • grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda komplikācijas (O00-O99)
 • pārejoši endokrīni un metaboliski traucējumi auglim un jaundzimušajam (P70-P74)
 • citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade (R00-R99)

Piezīmes

Visi audzēji, funkcionāli aktīvi vai ne, klasificēti II nodaļā. Dažus šīs nodaļas kodus (piem., E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) var lietot kā papildkodus, ja vēlas norādīt audzēju un ektopisku endokrīnu audu funkcionālo aktivitāti un endokrīno dziedzeru hiperfunkciju vai hipofunkciju vienlaikus ar audzējiem un citiem citur klasificētiem stāvokļiem.

Nodaļā iekļauti šādi kodi ar zvaigznīti:

E35Zvaigznītes kodsEndokrīni traucējumi citur klasificētu slimību dēļ
E90Zvaigznītes kodsUztures un vielmaiņas traucējumi citur klasificētu slimību dēļ
Vairogdziedzera funkcijas traucējumi (E00-E07)
E00 Iedzimts joda trūkuma sindroms

Var lietot papildkodu (F70-F79), ja vēlas, pievienojušās garīgas atpalicības precizēšanai.

Jāiekļauj:

 • endēmiski stāvokļi, ko izraisījis joda trūkums vidē vai kas radušies bērniem pēc joda deficīta grūtniecības laikā. Daži stāvokļi neizraisa reālu hipotireozi, bet ir neadekvātas vairogdziedzera hormonu sekrēcijas sekas augļa attīstības laikā. Var līdzdarboties strumogēni vides faktori.

Nav jāiekļauj:

 • subklīniska joda trūkuma hipotireoze (E02)
E00.0 Iedzimta joda trūkuma sindroma neiroloģisks tips

Endēmiska kretīnisma neiroloģisks tips

E00.1 Iedzimta joda trūkuma sindroma miksedematozs tips

Hipotireoīds endēmisks kretīnisms

Miksedematoza tipa endēmisks kretīnisms

E00.2 Iedzimta joda trūkuma sindroma jaukts tips

Endēmiska kretīnisma jaukts tips

E00.9 Iedzimts joda trūkuma sindroms, neprecizēts

Iedzimts joda trūkuma hipotireoidisms BCN

Endēmisks kretīnisms BCN

E01 Vairogdziedzera funkcijas traucējumi joda trūkuma dēļ un līdzīgi stāvokļi

Nav jāiekļauj:

 • iedzimts joda trūkuma sindroms (E00.-)
 • subklīniska joda trūkuma hipotireoze (E02)
E01.0 Joda trūkuma izraisīts difūzs (endēmisks) kākslis
E01.1 Joda trūkuma izraisīts multinodulārs (endēmisks) kākslis

Joda trūkuma izraisīts nodulārs kākslis

E01.2 Joda trūkuma izraisīts (endēmisks) kākslis, neprecizēts

Endēmisks kākslis BCN

E01.8 Citi joda trūkuma izraisīti vairogdziedziedzera funkcijas traucējumi un līdzīgi stāvokļi

Iegūta joda trūkuma hipotireoze BCN

E02 Subklīniska joda trūkuma hipotireoze
E03 Citi hipotireozes varianti

Nav jāiekļauj:

 • ar joda trūkumu saistīta hipotireoze (E00-E02)
 • hipotireoze pēc manipulācijām (E89.0)
E03.0 Iedzimta hipotireoze ar difūzu kāksli

Iedzimts (netoksisks) kākslis BCN

Iedzimts (netoksisks) parenhimatozs kākslis

Nav jāiekļauj:

 • pārejošs iedzimts kākslis ar normālu funkciju (P72.0)
E03.1 Iedzimta hipotireoze bez kākšļa

Iedzimta vairogdziedzera aplāzija (ar miksedēmu)

Iedzimta vairogdziedzera atrofija

Iedzimta hipotireoze BCN

E03.2 Medikamentu vai citu eksogēnu vielu radīta hipotireoze

Var lietot ārējā cēloņa papildkodu (XX nodaļa), ja vēlas, lai precizētu cēloni, kas to izraisījis.

E03.3 Pēcinfekcijas hipotireoze
E03.4 Vairogdziedzera (iegūta) atrofija

Nav jāiekļauj:

 • iedzimta vairogdziedzera atrofija (E03.1)
E03.5 Miksedēmas koma
E03.8 Cita veida precizēta hipotireoze
E03.9 Hipotireoze, neprecizēta

Miksedēma BCN

E04 Citi netoksiska kākšļa varianti

Nav jāiekļauj:

 • iedzimts kākslis BCN (E03.0)
 • difūzs iedzimts kākslis (E03.0)
 • parenhimatozs iedzimts kākslis (E03.0)
 • ar joda trūkumu saistīts kākslis (E00-E02)
E04.0 Difūzs netoksisks kākslis

Difūzs netoksisks (koloīds) kākslis

Vienkāršs netoksisks kākslis

E04.1 Netoksisks solitārs vairogdziedzera mezgls

Koloidāls mezgls (cistisks) (tireoids)

Netoksisks uninodulārs kākslis

Vairogdziedzera (cistisks) mezgls BCN

E04.2 Multinodulārs netoksisks kākslis

Cistisks kākslis BCN

Multinodulārs (cistisks) kākslis BCN

E04.8 Citi precizēti netoksiska kākšļa varianti
E04.9 Netoksisks kākslis, neprecizēts

Kākslis BCN

Mezglains (netoksisks) kākslis BCN

E05 Tireotoksikoze (hipertireoze)

Nav jāiekļauj:

 • hronisks tireoidīts ar pārejošu tireotoksikozi (E06.2)
 • neonatāla tireotoksikoze (P72.1)
E05.0 Tireotoksikoze ar difūzu strumu

Eksoftalmiska jeb toksiska struma BCN

Greivsa (Graves) slimība

Toksiska difūza struma

E05.1 Tireotoksikoze ar toksisku solitāru vairogdziedzera mezglu

Tireotoksikoze ar uninodulāru toksisku strumu

E05.2 Tireotoksikoze ar toksisku multinodulāru strumu

Toksiska nodulāra struma BCN

E05.3 Tireotoksikoze ar ektopiskiem aktīviem vairogdziedzera audiem
E05.4 Thyreotoxicosis factitia (jatrogēna tireotoksikoze)
E05.5 Tireotoksiska krīze
E05.8 Citi tireotoksikozes varianti

Tireoidstimulējošā hormona hiperprodukcija

Var lietot ārējā cēloņa papildkodu (XX nodaļa), ja vēlas, lai precizētu cēloni.

E05.9 Tireotoksikoze, neprecizēta

Hipertireoze BCN

Tireotoksiska sirds slimība† (I43.8*)

E06 Tireoidīti

Nav jāiekļauj:

 • pēcdzemdību tireoidīts (O90.5)
E06.0 Akūts tireoidīts

Vairogdziedzera abscess

Piogēns tireoidīts

Strutains tireoidīts

Var lietot papildkodu (B95-B97), ja vēlas, infekcijas ierosinātāja apzīmēšanai.

E06.1 Subakūts tireoidīts

De Kervēna (de Quervain) tireoidīts

Milzu šūnu tireoidīts

Granulomatozs tireoidīts

Nestrutains tireoidīts

Nav jāiekļauj:

 • autoimūns tireoidīts (E06.3)
E06.2 Hronisks tireoidīts ar pārejošu tireotoksikozi

Nav jāiekļauj:

 • autoimūns tireoidīts (E06.3)
E06.3 Autoimūns tireoidīts

Hasimoto (Hashimoto) tireoidīts

Hasimoto (tranzitora) toksikoze

Limfadenoīda struma

Limfocitārs tireoidīts

Limfomatoza struma

E06.4 Medikamentu izraisīts tireoidīts

Var lietot ārējā cēloņa papildkodu (XX nodaļā), ja vēlas, lai precizētu medikamentu.

E06.5 Citi hroniska tireoidīta varianti

Hronisks tireoidīts BCN

Hronisks fibrozs tireoidīts

Kokciets tireoidīts

Rīdeļa (Riedel) tireoidīts

E06.9 Tireoidīts, neprecizēts
E07 Citas vairogdziedzera slimības
E07.0 Kalcitonīna hipersekrēcija

Vairogdziedzera C šūnu hiperplāzija

Tireokalcitonīna hipersekrēcija

E07.1 Dishormonāla struma

Ģimenes dishormonāla struma

Pendreda (Pendred) sindroms

Nav jāiekļauj:

 • pārejošs iedzimts kākslis ar normālu funkciju (P72.0)
E07.8 Citas precizētas vairogdziedzera slimības

Vairogdziedzera hormonus saistītāja globulīna anomālijas

Vairogdziedzera hemorāģija

Vairogdziedzera infarkts

Slimā eitireoidā pacienta sindroms (Sick-euthyroid syndrome)

E07.9 Vairogdziedzera traucējumi, neprecizēti

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional