SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XV Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods (O00-O99)

Šajā nodaļā iekļautos kodus jālieto patoloģijām, kuras ir radījusi vai pastiprinājusi grūtniecība, dzemdības vai pēcdzemdību periods (ar grūtniecību saistītie cēloņi vai ar dzemdībām saistītie cēloņi).

Nav jāiekļauj:

 • precizētas, citur klasificētas slimības vai traumas, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības vai pēcdzemdību periodu:
 • ārējie (nāves) cēloņi (V, W, X,Y)
 • aprūpe augsta riska grūtniecības dēļ (Z35.-)
 • aprūpe normālas grūtniecības dēļ (Z34.-)
 • nedēļnieču tetāns (A34)
 • hipofīzes pēcdzemdību nekroze (E23.0)
 • ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T88.1, T88.6-T98)
 • pēcdzemdību osteomalācija (M83.0)
 • pēcdzemdību perioda psihiskie un uzvedības traucējumi (F53.-)
 • augsta riska grūtniecības norises pārraudzīšana (Z35.-)
 • normālas grūtniecības norises pārraudzīšana (Z34.-)
Tūska, proteīnūrija un hipertensīvi traucējumi grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā (O10-O16)
O10 Iepriekš diagnosticēta hipertensija, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Jāiekļauj:

 • minētā patoloģija ar iepriekš diagnosticētu proteīnūriju

Nav jāiekļauj:

 • minētā patoloģija ar uzslāņojušos preeklampsiju (O11)
O10.0 Iepriekš diagnosticēta esenciālā hipertensija, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Jebkura I10 minētā patoloģija kā dzemdībpalīdzības iemesls grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā

O10.1 Iepriekš diagnosticēta hipertensīva sirds slimība, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Jebkura I11.- minētā patoloģija kā dzemdībpalīdzības iemesls grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā

O10.2 Iepriekš diagnosticēta hipertensīva nieru slimība, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Jebkura I12.- minētā patoloģija kā dzemdībpalīdzības iemesls grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā

O10.3 Iepriekš diagnosticēta hipertensīva sirds un nieru slimība, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Jebkura I13.- minētā patoloģija kā dzemdībpalīdzības iemesls grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā

O10.4 Iepriekš diagnosticēta sekundāra hipertensija, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Jebkura I15.- minētā patoloģija kā dzemdībpalīdzības iemesls grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā

O10.9 Neprecizēta iepriekš diagnosticēta hipertensija, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu
O11 Preeklampsija uz hroniskas hipertensijas fona

Ar preeklampsiju komplicējusies O10.- kodējamā patoloģija

Preeklampsija uz hipertensīvu traucējumu fona BCN

Preeklampsija uz iepriekšēju hipertensīvu traucējumu fona

Uzslāņojusies preeklampsija

O12 Grūtnieču tūska un proteīnūrija bez hipertensijas
O12.0 Grūtnieču tūska
O12.1 Grūtnieču proteīnūrija
O12.2 Grūtnieču tūska ar proteīnūriju
O13 Grūtnieču [gestācijas] hipertensija

Grūtnieču hipertensija BCN

Grūtniecības provocēta hipertensija

Transitoriska grūtniecības hipertensija

Jāiekļauj:

 • pārejoša grūtniecības hipertensija
O14 Preeklampsija

Nav jāiekļauj:

 • uzslāņojusies preeklampsija (O11)
O14.0 Viegla un vidēji smaga preeklampsija
O14.1 Smaga preeklampsija
O14.2 HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet) sindroms

Hemolīzes, paaugstinātu aknu enzīmu un zema trombocītu skaita kombinācija

O14.9 Neprecizēta preeklampsija
O15 Eklampsija

Jāiekļauj:

 • krampji pēc patoloģijas, kas kodējama ar O10-O14 un O16 eklampsija ar grūtniecības laikā iesākušos vai jau iepriekš bijušu hipertensiju
O15.0 Eklampsija grūtniecības laikā
O15.1 Eklampsija dzemdībās
O15.2 Eklampsija pēcdzemdību periodā
O15.9 Neprecizēta perioda eklampsija

Eklampsija BCN

O16 Neprecizēta grūtnieču hipertensija

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional