SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
IV Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības (E00-E90)

Nav jāiekļauj:

 • grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda komplikācijas (O00-O99)
 • pārejoši endokrīni un metaboliski traucējumi auglim un jaundzimušajam (P70-P74)
 • citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade (R00-R99)

Piezīmes

Visi audzēji, funkcionāli aktīvi vai ne, klasificēti II nodaļā. Dažus šīs nodaļas kodus (piem., E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) var lietot kā papildkodus, ja vēlas norādīt audzēju un ektopisku endokrīnu audu funkcionālo aktivitāti un endokrīno dziedzeru hiperfunkciju vai hipofunkciju vienlaikus ar audzējiem un citiem citur klasificētiem stāvokļiem.

Nodaļā iekļauti šādi kodi ar zvaigznīti:

E35Zvaigznītes kodsEndokrīni traucējumi citur klasificētu slimību dēļ
E90Zvaigznītes kodsUztures un vielmaiņas traucējumi citur klasificētu slimību dēļ
Cukura diabēts (E10-E14)

Var lietot ārējā cēloņa papildkodu (XX nodaļa), ja vēlas, lai apzīmētu medikamentu,ja to izraisījis medikaments.

E10 I tipa cukura diabēts

Jāiekļauj:

 • labils (cukura) diabēts
 • juvenīls (cukura) diabēts
 • (cukura) diabēts ar noslieci uz ketozi

Nav jāiekļauj:

 • ar malnutrīciju saistīts cukura diabēts (E12.-)
 • jaundzimušo cukura diabēts (P70.2)
 • grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda cukura diabēts (O24.-)
 • glikozūrija BCN (R81)
 • renāla glikozūrija (E74.8)
 • pazemināta glikozes tolerance (R73.0)
 • pēcoperācijas hipoinsulinēmija (E89.1)
E10.0 I tipa cukura diabēts ar komu

Diabētiska koma ar vai bez ketoacidozes

Diabētiska hiperosmolārā koma

Diabētiska hipoglikēmiska koma

Hiperglikēmijas koma BCN

E10.1 I tipa cukura diabēts ar ketoacidozi

Diabētiska acidoze bez norādes par komu

Diabētiska ketoacidoze bez norādes par komu

E10.2Krustiņa kods I tipa cukura diabēts ar nieru komplikācijām

Diabētiska nefropātija (N08.3*)

Intrakapilāra glomerulonefroze (N08.3*)

Kimelstīla-Vilsona (Kimmelstiel-Wilson) sindroms (N08.3*)

E10.3Krustiņa kods I tipa cukura diabēts ar acu komplikācijām

Diabētiska katarakta (H28.0*)

Diabētiska retinopātija (H36.0*)

E10.4Krustiņa kods I tipa cukura diabēts ar neiroloģiskām komplikācijām

Diabētiska amiotrofija (G73.0*)

Diabētiska autonoma (veģetatīva) neiropātija (G99.0*)

Diabētiska mononeiropātija (G59.0*)

Diabētiska polineiropātija (G63.2*)

Diabētiska veģetatīva polineiropātija (G99.0*)

E10.5 I tipa cukura diabēts ar perifēriskās asinsrites komplikācijām

Diabētiska gangrēna

Diabētiska perifēriska angiopātija† (I79.2*)

Diabētiska čūla

E10.6 I tipa cukura diabēts ar citām precizētām komplikācijām

Diabēta artropātija† (M14.2*)

Diabētiska neiropātiska artropātija† (M14.6*)

E10.7 I tipa cukura diabēts ar multiplām komplikācijām
E10.8 I tipa cukura diabēts ar neprecizētām komplikācijām
E10.9 I tipa cukura diabēts bez komplikācijām
E11 II tipa cukura diabēts

Jāiekļauj:

 • pieaugušo cukura diabēts (bez aptaukošanās) (ar aptaukošanos)
 • neketotisks cukura diabēts (bez aptaukošanās) (ar aptaukošanos)
 • malnutrīcijas cukura diabēts (bez aptaukošanās) (ar aptaukošanos)
 • stabils cukura diabēts (bez aptaukošanās) (ar aptaukošanos)
 • neinsulinējams diabēts jauniešiem

Nav jāiekļauj:

 • ar malnutrīciju saistīts cukura diabēts (E12.-)
 • jaundzimušo cukura diabēts (P70.2)
 • grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda cukura diabēts (O24.-)
 • glikozūrija BCN (R81)
 • renāla glikozūrija (E74.8)
 • pazemināta glikozes tolerance (R73.0)
 • pēcoperācijas hipoinsulinēmija (E89.1)
E11.0 II tipa cukura diabēts ar komu

Diabētiska koma ar vai bez ketoacidozes

Diabētiska hiperosmolārā koma

Diabētiska hipoglikēmiska koma

Hiperglikēmijas koma BCN

E11.1 II tipa cukura diabēts ar ketoacidozi

Diabētiska acidoze bez norādes par komu

Diabētiska ketoacidoze bez norādes par komu

E11.2Krustiņa kods II tipa cukura diabēts ar nieru komplikācijām

Diabētiska nefropātija (N08.3*)

Intrakapilāra glomerulonefroze (N08.3*)

Kimelstīla-Vilsona (Kimmelstiel-Wilson) sindroms (N08.3*)

E11.3Krustiņa kods II tipa cukura diabēts ar acu komplikācijām

Diabētiska katarakta (H28.0*)

Diabētiska retinopātija (H36.0*)

E11.4Krustiņa kods II tipa cukura diabēts ar neiroloģiskām komplikācijām

Diabētiska amiotrofija (G73.0*)

Diabētiska autonoma (veģetatīva) neiropātija (G99.0*)

Diabētiska mononeiropātija (G59.0*)

Diabētiska polineiropātija (G63.2*)

Diabētiska veģetatīva polineiropātija (G99.0*)

E11.5 II tipa cukura diabēts ar perifēriskās asinsrites komplikācijām

Diabētiska gangrēna

Diabētiska perifēriska angiopātija† (I79.2*)

Diabētiska čūla

E11.6 II tipa cukura diabēts ar citām precizētām komplikācijām

Diabēta artropātija† (M14.2*)

Diabētiska neiropātiska artropātija† (M14.6*)

E11.7 II tipa cukura diabēts ar multiplām komplikācijām
E11.8 II tipa cukura diabēts ar neprecizētām komplikācijām
E11.9 II tipa cukura diabēts bez komplikācijām
E12 Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ

Jāiekļauj:

 • ar nepietiekamu uzturu saistīts I tipa cukura diabēts
 • ar nepietiekamu uzturu saistīts II tipa cukura diabēts

Nav jāiekļauj:

 • grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda cukura diabēts (O24.-)
 • glikozūrija BCN (R81)
 • renāla glikozūrija (E74.8)
 • pazemināta glikozes tolerance (R73.0)
 • jaundzimušo cukura diabēts (P70.2)
 • pēcoperācijas hipoinsulinēmija (E89.1)
E12.0 Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ ar komu

Diabētiska koma ar vai bez ketoacidozes

Diabētiska hiperosmolārā koma

Diabētiska hipoglikēmiska koma

Hiperglikēmijas koma BCN

E12.1 Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ ar ketoacidozi

Diabētiska acidoze bez norādes par komu

Diabētiska ketoacidoze bez norādes par komu

E12.2Krustiņa kods Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ ar nieru komplikācijām

Diabētiska nefropātija (N08.3*)

Intrakapilāra glomerulonefroze (N08.3*)

Kimelstīla-Vilsona (Kimmelstiel-Wilson) sindroms (N08.3*)

E12.3Krustiņa kods Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ ar acu komplikācijām

Diabētiska katarakta (H28.0*)

Diabētiska retinopātija (H36.0*)

E12.4Krustiņa kods Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ ar neiroloģiskām komplikācijām

Diabētiska amiotrofija (G73.0*)

Diabētiska autonoma (veģetatīva) neiropātija (G99.0*)

Diabētiska mononeiropātija (G59.0*)

Diabētiska polineiropātija (G63.2*)

Diabētiska veģetatīva polineiropātija (G99.0*)

E12.5 Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ ar perifēriskās asinsrites komplikācijām

Diabētiska gangrēna

Diabētiska perifēriska angiopātija† (I79.2*)

Diabētiska čūla

E12.6 Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ ar citām precizētām komplikācijām

Diabēta artropātija† (M14.2*)

Diabētiska neiropātiska artropātija† (M14.6*)

E12.7 Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ ar multiplām komplikācijām
E12.8 Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ ar neprecizētām komplikācijām
E12.9 Cukura diabēts nepietiekama uztura (malnutrīcijas) dēļ bez komplikācijām
E13 Cits precizēts cukura diabēts

Nav jāiekļauj:

 • ar malnutrīciju saistīts cukura diabēts (E12.-)
 • jaundzimušo cukura diabēts (P70.2)
 • grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda cukura diabēts (O24.-)
 • I tipa diabēts
 • II tipa diabēts
 • glikozūrija BCN (R81)
 • renāla glikozūrija (E74.8)
 • pazemināta glikozes tolerance (R73.0)
 • pēcoperācijas hipoinsulinēmija (E89.1)
E13.0 Cits precizēts cukura diabēts ar komu

Diabētiska koma ar vai bez ketoacidozes

Diabētiska hiperosmolārā koma

Diabētiska hipoglikēmiska koma

Hiperglikēmijas koma BCN

E13.1 Cits precizēts cukura diabēts ar ketoacidozi

Diabētiska acidoze bez norādes par komu

Diabētiska ketoacidoze bez norādes par komu

E13.2Krustiņa kods Cits precizēts cukura diabēts ar nieru komplikācijām

Diabētiska nefropātija (N08.3*)

Intrakapilāra glomerulonefroze (N08.3*)

Kimelstīla-Vilsona (Kimmelstiel-Wilson) sindroms (N08.3*)

E13.3Krustiņa kods Cits precizēts cukura diabēts ar acu komplikācijām

Diabētiska katarakta (H28.0*)

Diabētiska retinopātija (H36.0*)

E13.4Krustiņa kods Cits precizēts cukura diabēts ar neiroloģiskām komplikācijām

Diabētiska amiotrofija (G73.0*)

Diabētiska autonoma (veģetatīva) neiropātija (G99.0*)

Diabētiska mononeiropātija (G59.0*)

Diabētiska polineiropātija (G63.2*)

Diabētiska veģetatīva polineiropātija (G99.0*)

E13.5 Cits precizēts cukura diabēts ar perifēriskās asinsrites komplikācijām

Diabētiska gangrēna

Diabētiska perifēriska angiopātija† (I79.2*)

Diabētiska čūla

E13.6 Cits precizēts cukura diabēts ar citām precizētām komplikācijām

Diabēta artropātija† (M14.2*)

Diabētiska neiropātiska artropātija† (M14.6*)

E13.7 Cits precizēts cukura diabēts ar multiplām komplikācijām
E13.8 Cits precizēts cukura diabēts ar neprecizētām komplikācijām
E13.9 Cits precizēts cukura diabēts bez komplikācijām
E14 Neprecizēts cukura diabēts

Jāiekļauj:

 • diabēts BCN

Nav jāiekļauj:

 • ar malnutrīciju saistīts cukura diabēts (E12.-)
 • jaundzimušo cukura diabēts (P70.2)
 • grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda cukura diabēts (O24.-)
 • I tipa diabēts
 • II tipa diabēts
 • glikozūrija BCN (R81)
 • renāla glikozūrija (E74.8)
 • pazemināta glikozes tolerance (R73.0)
 • pēcoperācijas hipoinsulinēmija (E89.1)
E14.0 Neprecizēts cukura diabēts ar komu

Diabētiska koma ar vai bez ketoacidozes

Diabētiska hiperosmolārā koma

Diabētiska hipoglikēmiska koma

Hiperglikēmijas koma BCN

E14.1 Neprecizēts cukura diabēts ar ketoacidozi

Diabētiska acidoze bez norādes par komu

Diabētiska ketoacidoze bez norādes par komu

E14.2Krustiņa kods Neprecizēts cukura diabēts ar nieru komplikācijām

Diabētiska nefropātija (N08.3*)

Intrakapilāra glomerulonefroze (N08.3*)

Kimelstīla-Vilsona (Kimmelstiel-Wilson) sindroms (N08.3*)

E14.3Krustiņa kods Neprecizēts cukura diabēts ar acu komplikācijām

Diabētiska katarakta (H28.0*)

Diabētiska retinopātija (H36.0*)

E14.4Krustiņa kods Neprecizēts cukura diabēts ar neiroloģiskām komplikācijām

Diabētiska amiotrofija (G73.0*)

Diabētiska autonoma (veģetatīva) neiropātija (G99.0*)

Diabētiska mononeiropātija (G59.0*)

Diabētiska polineiropātija (G63.2*)

Diabētiska veģetatīva polineiropātija (G99.0*)

E14.5 Neprecizēts cukura diabēts ar perifēriskās asinsrites komplikācijām

Diabētiska gangrēna

Diabētiska perifēriska angiopātija† (I79.2*)

Diabētiska čūla

E14.6 Neprecizēts cukura diabēts ar citām precizētām komplikācijām

Diabēta artropātija† (M14.2*)

Diabētiska neiropātiska artropātija† (M14.6*)

E14.7 Neprecizēts cukura diabēts ar multiplām komplikācijām
E14.8 Neprecizēts cukura diabēts ar neprecizētām komplikācijām
E14.9 Neprecizēts cukura diabēts bez komplikācijām

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional