SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
V Psihiski un uzvedības traucējumi (F00-F99)

Jāiekļauj:

  • psihiskās attīstības traucējumi

Nav jāiekļauj:

  • citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāli klīniski un laboratorijas dati (R00-R99)

Nodaļā iekļauti šādi kodi ar zvaigznīti:

F00Zvaigznītes kodsAlcheimera (Alzheimer) demence (G30.-†)
F02Zvaigznītes kodsDemence citu citur klasificētu slimību dēļ
Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos (F00-F09)
Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ (F10-F19)
Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi (F20-F29)
Garastāvokļa [afektīvie] traucējumi (F30-F39)
Neirotiski, ar stresu saistīti un somatoformi traucējumi (F40-F48)
Uzvedības sindromi, kas saistīti ar fizioloģiskiem traucējumiem un somatiskiem faktoriem (F50-F59)
Pieaugušo personības un uzvedības traucējumi (F60-F69)
Garīga atpalicība (F70-F79)
Psihiskās attīstības traucējumi (F80-F89)
Uzvedības un emocionāli traucējumi, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā (F90-F98)
Neprecizēti psihiski traucējumi (F99)

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional