SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
II Audzēji (C00-D48)

Piezīmes

1. Primāri, neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nekonkrētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji

Kodi C76-C80 ietver ļaundabīgus audzējus, kam nav skaidra sākotnējā lokalizācija vai ko konstatē "diseminētu", "izkliedētu" vai "plašu" audzēju, neminot primāro lokalizāciju. Abos gadījumos uzskata, ka sākotnējā lokalizācija nav zināma.

2. Funkcionālā aktivitāte

Šajā nodaļā klasificēti visi audzēji, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav funkcionāli aktīvi. Papildkodu no IV nodaļas var izmantot funkcionālās aktivitātes apzīmēšanai, kas saistāma ar ikvienu audzēju. Piemēram, virsnieres kateholamīnu sintezējošu ļaundabīgu feohromacitomu kodē ar C74 un papildkodu E27.5; hipofīzes bazofīla adenoma ar Kušinga sindromu - kods D35.2 ar papildkodu E24.0.

3. Morfoloģija

Lasīt vairāk ...

Ļaundabīgi audzēji (C00-C97)

Var lietot papildkodu (U85), ja vēlas, lai norādītu audzēja rezistenci, atbildes reakcijas trūkumu un refraktaritāti pret antineoplastiskiem līdzekļiem.

Īsteni vai iespējami primāri konkrēti lokalizējami ļaundabīgi audzēji, izņemot limfoīdo, asinsrades un tiem radniecīgu audu audzējus (C00-C75)

Var lietot papildkodu (U85), ja vēlas, lai norādītu audzēja rezistenci, atbildes reakcijas trūkumu un refraktaritāti pret antineoplastiskajiem līdzekļiem.

Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgs audzējs (C00-C14)
C00 Lūpas ļaundabīgi audzēji

Nav jāiekļauj:

C00.0 Ārējā augšlūpa

Augšlūpa BCN

Augšlūpas sārtā daļa

Augšlūpas sarkanā robeža

C00.1 Ārējā apakšlūpa

Apakšlūpa BCN

Apakšlūpas sārtā daļa

Apakšlūpas sarkanā daļa

C00.2 Lūpas ārpuse, neprecizējot

Sarkanā robeža BCN

C00.3 Augšlūpas iekšējā virsma

Augšlūpas vaiga virsma

Augšlūpas saitīte

Augšlūpas gļotāda

Augšlūpas mutes virsma

C00.4 Apakšlūpas iekšējā virsma

Apakšlūpas vaiga virsma

Apakšlūpas saitīte

Apakšlūpas gļotāda

Apakšlūpas mutes virsma

C00.5 Lūpas iekšējā virsma, neprecizējot

Lūpas, neprecizējot, augšējā vai apakšējā vaiga virsma

Lūpas, neprecizējot, augšējā vai apakšējā saitīte

Lūpas, neprecizējot, augšējā vai apakšējā gļotāda

Lūpas, neprecizējot, augšējā vai apakšējā mutes virsma

C00.6 Lūpu savienojums (mutes kaktiņš)
C00.8 Lūpas plašs bojājums
C00.9 Lūpa, bez precizējuma
C01 Mēles saknes ļaundabīgs audzējs

Mēles saknes dorsālā virsma

Mēles nekustīgā daļa BCN

Mēles mugurējā trešdaļa

C02 Citu un neprecizētu mēles daļu ļaundabīgi audzēji
C02.0 Mēles dorsālā virsma

Mēles priekšējo divu trešdaļu dorsālā virsma

Nav jāiekļauj:

  • mēles saknes dorsālā virsma (C01)
C02.1 Mēles mala

Mēles galiņš

C02.2 Mēles ventrālā virsma

Mēles priekšējo divu trešdaļu ventrālā virsma

Mēles saitīte (frenulum linguae)

C02.3 Mēles priekšējās divas trešdaļas, neprecizējot

Mēles vidējā trešdaļa BCN

Mēles kustīgā daļa BCN

C02.4 Mēles mandele

Nav jāiekļauj:

C02.8 Mēles audu plašs bojājums

Mēles ļaundabīgs audzējs, kura aizsākumu nevar klasificēt ar kādu no kodiem C01-C02.4

C02.9 Mēle, bez precizējuma
C03 Smaganu ļaundabīgs audzējs

Jāiekļauj:

  • alveolas (smaganu) gļotāda

Nav jāiekļauj:

C03.0 Augšējās smaganas
C03.1 Apakšējās smaganas
C03.9 Smaganas, bez precizējuma
C04 Mutes pamatnes ļaundabīgs audzējs
C04.0 Mutes pamatnes priekšējā daļa

Priekšpusē no mazā dzerokļa un acu zoba saskares

C04.1 Laterālā mutes pamatnes daļa
C04.8 Mutes pamatnes plašs audu bojājums
C04.9 Mutes pamatne, bez precizējuma
C05 Aukslēju ļaundabīgs audzējs
C05.0 Cietās aukslējas
C05.1 Mīkstās aukslējas

Nav jāiekļauj:

  • mīksto aukslēju aizdegunes virsma (C11.3)
C05.2 Ūka
C05.8 Aukslēju plašs audu bojājums
C05.9 Aukslējas, bez precizējuma
C06 Citu un neprecizētu mutes daļu ļaundabīgs audzējs
C06.0 Vaigu gļotāda

Mutes gļotāda BCN

Vaiga iekšpuse

C06.1 Mutes dobuma priekštelpa

Vaiga rieva (augšējā) (apakšējā)

Lūpu rieva (augšējā) (apakšējā)

C06.2 Aizdzerokļu apvidus
C06.8 Citu un neprecizētu mutes daļu plašs audu bojājums
C06.9 Mute, bez precizējuma

Mazais siekalu dziedzeris, neprecizēta atrašanās vieta

Mutes dobums BCN

C07 Pieauss dziedzera (glandula parotis) ļaundabīgs audzējs
C08 Citu un neprecizētu lielo siekalu dziedzeru ļaundabīgs audzējs

Nav jāiekļauj:

  • precizēti mazo siekalu dziedzeru ļaundabīgi audzēji, kas jāklasificē atbilstoši to anatomiskai lokalizācijai
  • mazo siekalu dziedzeru ļaundabīgs audzējs BCN (C06.9)
  • pieauss dziedzeris (C07)
C08.0 Zemžokļa dziedzeris
C08.1 Zemmēles dziedzeris
C08.8 Lielo siekalu dziedzeru plašs audu bojājums

Lielo siekalu dziedzeru ļaundabīgs audzējs, kura sākuma lokalizāciju nevar attiecināt uz kādu no kodiem C07-C08.1

C08.9 Lielais siekalu dziedzeris, bez precizējuma

Siekalu dziedzeris (lielais) BCN

C09 Mandeles ļaundabīgs audzējs

Nav jāiekļauj:

C09.0 Mandeles bedre
C09.1 Mandeles loks (priekšējais) (mugurējais)
C09.8 Mandeles plašs audu bojājums
C09.9 Mandele, bez precizējuma

Mandele BCN

Aukslēju mandele

C10 Rīkles mutes daļas (oropharynx) ļaundabīgs audzējs

Nav jāiekļauj:

C10.0 Rīkles bedrīte (vallecula)
C10.1 Uzbalseņa (epiglottis) priekšējā virsma

Uzbalseņa brīvā robeža [mala]

Kausiņskrimšļa un uzbalseņa kroka

Nav jāiekļauj:

  • uzbalsenis (suprahioīdā daļa) BCN (C32.1)
C10.2 Rīkles mutes daļas sānu siena
C10.3 Mugurējā rīkles mutes daļas siena
C10.4 Žaunu kabatas

Branhiogēnā cista [audzēja atrašanās vieta]

C10.8 Rīkles mutes daļas plašs audu bojājums

Rīkles mutes daļas robežapvidus

C10.9 Rīkles mutes daļa, bez precizējuma
C11 Aizdegunes (nasopharynx) ļaundabīgs audzējs
C11.0 Aizdegunes velve
C11.1 Aizdegunes mugurējā siena

Adenoīdi

Rīkles mandele

C11.2 Aizdegunes sānu siena

Rozenmillera bedrīte (fossa Rosenmülleri)

Dzirdes kanāla rīkles atvere

Rīkles kabata (recessus pharyngeus)

C11.3 Aizdegunes priekšējā siena

Aizdegunes pamatne

Aizdegunes (priekšējā) (mugurējā) mīksto aukslēju virsma

Deguna hoānas mugurējā mala

Deguna starpsienas mugurējā robeža

C11.8 Aizdegunes plašs audu bojājums
C11.9 Aizdegune, bez precizējuma

Aizdegunes siena BCN

C12 Bumbierveida dobuma (sinus/recessus pyriformis) ļaundabīgs audzējs

Bumbierveida iedobums

C13 Rīkles apakšējās jeb balsenes daļas (hypopharynx) ļaundabīgs audzējs

Nav jāiekļauj:

  • bumbierveida iedobums (C12)
C13.0 Apvidus aiz gredzenskrimšļa (cartilago cricoidea)
C13.1 Kausiņskrimšļa un uzbalseņa kroka rīkles apakšējā daļā

Kausiņskrimšļa un uzbalseņa kroka BCN

Kausiņskrimšļa un uzbalseņa krokas robežzona

Nav jāiekļauj:

  • kausiņskrimšļa un uzbalseņa krokas balsenes daļa (C32.1)
C13.2 Rīkles apakšējās daļas (hypopharynx) mugurējā siena
C13.8 Rīkles apakšējās daļas plašs audu bojājums
C13.9 Rīkles apakšējā daļa, bez precizējuma

Rīkles apakšējās daļas siena BCN

C14 Lūpu, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgs audzējs ar citu un neprecīzu lokalizāciju

Nav jāiekļauj:

  • mutes dobums BCN (C06.9)
C14.0 Rīkle, bez precizējuma
C14.2 Valdeiera gredzens (annulus Waldeyer)
C14.8 Lūpu, mutes dobuma un rīkles plašs audu bojājums

Lūpu, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgs audzējs, kura sākuma lokalizāciju nevar attiecināt uz kādu no kodiem C00-C14.2

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional