SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XIX Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T98)

Nav jāiekļauj:

 • dzemdību trauma bērnam (P10-P15)
 • dzemdību trauma mātei (O70-O71)
 • patoloģisks lūzums (M84.4)
 • patoloģisks lūzums ar osteoporozi (M80.-)
 • spriedzes lūzums (M84.3)
 • nedrošs lūzuma saaugums (M84.0)
 • lūzuma nesaaugšana [pseidoartroze] (M84.1)

Piezīmes

Šai nodaļā S iedaļu lieto, lai kodētu dažāda veida atsevišķu ķermeņa apvidu ievainojumus, bet T iedaļu - lai apzīmētu vairāku vai tuvāk neprecizētu ķermeņa apvidu ievainojumus, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas.

Ja nosaukumā minētas vairākas ievainotas vietas, tad vārdkopas "un arī", "kopā ar" nozīmē, ka bojājums ir abās lokalizācijās, bet vārds "un" nozīmē, ka tas attiecināms vai nu uz abām, vai vienu no tām.

Kur vien iespējams, jāievēro bojājumu multiplas kodēšanas princips. Vairāku bojājumu gadījumā kombinētie kodi lietojami tad, ja grūti detalizēt atsevišķu bojājumu raksturu vai arī primāro saslimstības tabulu sastādīšanai, ja ir pierastāk reģistrēt vienu kodu; citos gadījumos vairāki ievainojumi jākodē atsevišķi. Jāievēro arī 2. sējumā dotie norādījumi un likumi par saslimstības un mirstības kodēšanu.

S kodu apakšnodaļās, kā arī T00-T14 un T90-T98 ir trīszīmju kodi šādiem ievainojumu veidiem:

Virspusējs ievainojums:

Lasīt vairāk ...

Citu un neprecizētu ārēju cēloņu ietekme (T66-T78)
T66 Neprecizēta radiācijas ietekme

Staru slimība

Nav jāiekļauj:

 • precizēta nevēlama starojuma ietekme - apdegums (T20-T31)
 • precizēta nevēlama starojuma ietekme - leikoze (C91-C95)
 • precizēta nevēlama starojuma ietekme - staru gastroenterīts un kolīts (K52.0)
 • precizēta nevēlama starojuma ietekme - staru pneimonīts (J70.0)
 • precizēta nevēlama starojuma ietekme - staru izraisītas ādas un zemādas audu slimības (L55-L59)
 • precizēta nevēlama starojuma ietekme - saules apdegums (L55.-)
T67 Karstuma un gaismas ietekme

Nav jāiekļauj:

 • termisks apdegums (T20-T31)
 • erythema [dermatitis] ab igne (L59.0)
 • ļaundabīga hiperpireksija anestēzijas dēļ (T88.3)
 • starojuma izraisītas ādas un zemādas audu slimības (L55-L59)
 • saules apdegums (L55.-)
 • svīšanas traucējumi karstuma dēļ (L74-L75)
T67.0 Karstuma trieka un saules dūriens

Karstuma apopleksija

Termoplēģija

T67.1 Karstuma ģībonis [sinkope]

Pārkaršanas kolapss

T67.2 Karstuma krampji
T67.3 Izsīkums karstuma dēļ ar šķidruma zudumu

Karstuma izraisīta prostrācija ūdens zuduma dēļ

Nav jāiekļauj:

 • izsīkums karstuma dēļ ar sāļu zudumu (T67.4)
T67.4 Izsīkums karstuma dēļ ar sāļu zudumu

Karstuma izraisīta prostrācija sāļu (un ūdens) zuduma dēļ

T67.5 Neprecizēts izsīkums karstuma dēļ

Karstuma prostrācija BCN

T67.6 Pārejošs nogurums karstuma dēļ
T67.7 Karstuma tūska
T67.8 Citas karstuma un gaismas ietekmes
T67.9 Neprecizēta karstuma un gaismas ietekme
T68 Hipotermija

Nejauša hipotermija

Nav jāiekļauj:

 • apsaldējums (T33-T35)
 • hipotermija pēc anestēzijas (T88.5)
 • hipotermija jaunpiedzimušam (P80.-)
 • hipotermija nesaistīta ar zemu apkārtējo temperatūru (R68.0)
T69 Cita veida zemas temperatūras ietekme

Nav jāiekļauj:

T69.0 Plaukstas un pēdas macerācija

Tranšeju pēda

T69.1 Apsaldējuma čulga
T69.8 Citas precizētas zemas temperatūras ietekmes
T69.9 Neprecizēta zemas temperatūras ietekme
T70 Gaisa spiediena un ūdens spiediena ietekme
T70.0 Auss barotrauma

Aerootitis media

Apkārtējā atmosfēras spiediena vai ūdens spiediena pārmaiņu ietekme uz dzirdes orgānu

T70.1 Sinusu barotrauma

Aerosinusitis

Apkārtējā atmosfēras spiediena pārmaiņu ietekme uz deguna blakusdobumiem

T70.2 Citas un neprecizētas liela augstuma ietekmes

Alpu slimība

Anoksija liela augstuma dēļ

Barotrauma BCN

Hipobaropātija

Kalnu slimība

Nav jāiekļauj:

 • policitēmija liela augstuma dēļ (D75.1)
T70.3 Kesona slimība [dekompresijas sindroms]

Saspiesta gaisa slimība

Ūdenslīdēju parēze vai paralīze

T70.4 Augsta spiediena šķidruma ietekme

Traumatiska (rūpnieciska) strūklas injekcija

T70.8 Citas gaisa spiediena un ūdens spiediena ietekmes

Eksplozijas radīto bojājumu sindroms

T70.9 Neprecizēta gaisa spiediena un ūdens spiediena ietekme
T71 Asfiksija

Nosmacēšana (ar strangulāciju)

Nepietiekoša organisma apskābekļošana zema skābekļa satura dēļ apkārtējā gaisā

Nepietiekoša organisma apskābekļošana mehāniska elpošanas traucējuma dēļ

Nav jāiekļauj:

 • anoksija liela augstuma dēļ (T70.2)
 • asfiksija tvana gāzes dēļ (T58)
 • asfiksija barības vai svešķermeņa inhalācijas dēļ (T17.-)
 • asfiksija citu gāzu, tvaiku un dūmu dēļ (T59.-)
 • respiratoriskais distress
 • pieaugušo respiratoriskā distresa sindroms (J80)
 • jaundzimušo respiratoriskais distress (P22.-)
T73 Citas vārdzinošas ietekmes
T73.0 Bada ietekme

Barības atņemšana

Bada ciešana

T73.1 Slāpju ietekme

Ūdens trūkums

T73.2 Vārdzināšana citas ietekmes dēļ
T73.3 Vārdzināšana ārkārtīgas piepūles dēļ

Pārpūlēšanās

T73.8 Citas vārdzinošas ietekmes
T73.9 Neprecizēta vārdzinoša ietekme
T74 Sliktas apiešanās sindroms

Var lietot papildkodu, ja vēlas apzīmēt pašreizēju ievainojumu

T74.0 Pamešana novārtā vai atstumšana
T74.1 Fiziska varmākošana

Sista zīdaiņa vai bērna sindroms BCN

Sista laulātā sindroms BCN

T74.2 Seksuāla varmākošana
T74.3 Psiholoģiska varmākošana
T74.8 Citi sliktas apiešanās sindromi

Jauktās formas

T74.9 Neprecizēts sliktas apiešanās sindroms

Varmākošanas ietekme uz pieaugušo BCN

Varmākošanas ietekme uz bērnu BCN

T75 Citas ārējo cēloņu ietekmes

Nav jāiekļauj:

 • citur neklasificētas kaitīgas ietekmes (T78.-)
 • apdegums (elektrisks) (T20-T31)
T75.0 Zibens iedarbība

Zibens izsaukts šoks

Zibens spēriens BCN

T75.1 Noslīkšana un slīkšana

Peldētāju krampji

T75.2 Vibrācijas ietekme

Pneimatiskā āmura sindroms

Traumatisku vazospazmu sindroms

Galvas reiboņi infraskaņas dēļ

T75.3 Kustību (šūpes) slimība

Gaisa slimība

Jūras slimība

Ceļojuma slimība

T75.4 Elektriskās strāvas ietekme

Sitiens ar elektrisko strāvu

Elektrošoks

T75.8 Citas precizētas ārējo cēloņu ietekmes

Anomāli gravitācijas [G] spēki

Bezsvara stāvoklis

T78 Citur neklasificētas kaitīgas ietekmes

Nav jāiekļauj:

 • citur neklasificētas ķirurģisku operāciju un medicīniskās aprūpes komplikācijas (T80-T88)

Piezīmes

Šis kods lietojams primārai kodēšanai, lai apzīmētu ietekmes, kas nav citur klasificējamas, ja cēloņi ir nezināmi, neprecizēti vai nepareizi definēti. Multiplai kodēšanai šo kodu var lietot kā papildkodu, lai apzīmētu citur klasificētu ietekmju sekas

T78.0 Anafilaktisks šoks uztura nepanesības dēļ
T78.1 Cita citur neklasificēta uztura nepanesamība

Nav jāiekļauj:

T78.2 Neprecizēts anafilaktisks šoks

Alerģisks šoks BCN

Anafilaktiska reakcija BCN

Anafilakse BCN

Nav jāiekļauj:

 • seruma anafilaktisks šoks (T80.5)
 • anafilaktisks šoks kā uztura nepanesība (T78.0)
 • anafilaktisks šoks kā precīzi ievadīta pareiza medikamenta nevēlama ietekme (T88.6)
T78.3 Angioneirotiska tūska

Milzu urtikārijas

Kvinkes (Quincke) tūska

Nav jāiekļauj:

T78.4 Neprecizēta alerģija

Alerģiska reakcija BCN

Hipersensibilitāte BCN

Idiosinkrāzija BCN

Nav jāiekļauj:

 • alerģiska reakcija BCN pret precīzi ievadītu pareizu medikamentu (T88.7)
 • precizēts alerģiskās reakcijas veids: alerģisks gastroenterīts un kolīts (K52.2)
 • precizēts alerģiskās reakcijas veids: dermatīts (L23-L25, L27.-)
 • precizēts alerģiskās reakcijas veids: siena drudzis (J30.1)
T78.8 Cita citur neklasificēta kaitīga ietekme
T78.9 Neprecizēta kaitīga ietekme

Nav jāiekļauj:

 • ķirurģisku operāciju un medicīniskās aprūpes nelabvēlīga ietekme BCN (T88.9)

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional