SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XIX Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T98)

Nav jāiekļauj:

  • dzemdību trauma bērnam (P10-P15)
  • dzemdību trauma mātei (O70-O71)
  • patoloģisks lūzums (M84.4)
  • patoloģisks lūzums ar osteoporozi (M80.-)
  • spriedzes lūzums (M84.3)
  • nedrošs lūzuma saaugums (M84.0)
  • lūzuma nesaaugšana [pseidoartroze] (M84.1)

Piezīmes

Šai nodaļā S iedaļu lieto, lai kodētu dažāda veida atsevišķu ķermeņa apvidu ievainojumus, bet T iedaļu - lai apzīmētu vairāku vai tuvāk neprecizētu ķermeņa apvidu ievainojumus, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas.

Ja nosaukumā minētas vairākas ievainotas vietas, tad vārdkopas "un arī", "kopā ar" nozīmē, ka bojājums ir abās lokalizācijās, bet vārds "un" nozīmē, ka tas attiecināms vai nu uz abām, vai vienu no tām.

Kur vien iespējams, jāievēro bojājumu multiplas kodēšanas princips. Vairāku bojājumu gadījumā kombinētie kodi lietojami tad, ja grūti detalizēt atsevišķu bojājumu raksturu vai arī primāro saslimstības tabulu sastādīšanai, ja ir pierastāk reģistrēt vienu kodu; citos gadījumos vairāki ievainojumi jākodē atsevišķi. Jāievēro arī 2. sējumā dotie norādījumi un likumi par saslimstības un mirstības kodēšanu.

S kodu apakšnodaļās, kā arī T00-T14 un T90-T98 ir trīszīmju kodi šādiem ievainojumu veidiem:

Virspusējs ievainojums:

Lasīt vairāk ...

Galvas ievainojumi (S00-S09)
Kakla ievainojumi (S10-S19)
Krūškurvja ievainojumi (S20-S29)
Vēdera, jostasvietas, mugurkaulāja jostas daļas un iegurņa ievainojumi (S30-S39)
Pleca un augšdelma ievainojumi (S40-S49)
Elkoņa un apakšdelma ievainojumi (S50-S59)
Plaukstpamata un plaukstas ievainojumi (S60-S69)
Gūžas un ciskas ievainojumi (S70-S79)
Ceļa un apakšstilba ievainojumi (S80-S89)
Pēdas locītavas un pēdas ievainojumi (S90-S99)
Vairāku ķermeņa apvidu ievainojumi (T00-T07)
Neprecizētu rumpja, ekstremitāšu vai citu ķermeņa apvidu ievainojumi (T08-T14)
Caur ķermeņa dabiskajām atverēm iekļuvuša svešķermeņa ietekme (T15-T19)
Termiski un ķīmiski apdegumi (T20-T32)
Apsaldējumi (T33-T35)
Saindēšanās ar medikamentiem un bioloģiskām vielām (T36-T50)
Galvenokārt nemedicīniskas cilmes vielu toksiska ietekme (T51-T65)
Citu un neprecizētu ārēju cēloņu ietekme (T66-T78)
Noteiktas agrīnās traumu komplikācijas (T79)
Citur neklasificētas ķirurģisku operāciju un medicīniskās aprūpes komplikācijas (T80-T88)
Ievainojumu, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (T90-T98)

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional