SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XVII Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas (Q00-Q99)

Nav jāiekļauj:

 • iedzimtas vielmaiņas slimības (E70-E90)
Iedzimtas asinsrites sistēmas kroplības (Q20-Q28)
Q20 Iedzimtas sirds kambaru un atveru anomālijas

Nav jāiekļauj:

 • dekstrokardija ar situs inversus (Q89.3)
 • priekškambaru spoguļstāvoklis ar situs inversus (Q89.3)
Q20.0 Kopējs arteriālais vads

Truncus arteriosus persistens

Q20.1 Divkāršota labā kambara izeja

Tosigas-Binga (Taussig-Bing) sindroms

Q20.2 Divkāršota kreisā kambara izeja
Q20.3 Ventrikuloarteriālo savienojumu diskordance

Aortas dekstrotranspozīcija

Lielo asinsvadu transpozīcija (pilnīga)

Q20.4 Kambaris ar divām ieejām

Ventriculus communis

Cor triloculare biatriatum

Q20.5 Atrioventrikulāro savienojumu diskordance

Izlīdzināta transpozīcija

Levotranspozīcija

Kambaru inversija

Q20.6 Sirds austiņu izomērija

Sirds austiņu izomērija ar aspleniju vai polispleniju

Q20.8 Citas iedzimtas sirds kambaru un savienojumu anomālijas
Q20.9 Neprecizētas iedzimtas sirds kambaru un savienojumu anomālijas
Q21 Iedzimti sirds starpsienas defekti

Nav jāiekļauj:

 • iegūts sirds starpsienas defekts (I51.0)
Q21.0 Kambaru starpsienas defekts
Q21.1 Priekškambara starpsienas defekts

Koronārā sinusa (sinus coronarium) defekts

Foramen ovale apertum

Persistējošs ostium secundum (II tipa) defekts

Venozā sinusa (sinus venosus) defekts

Q21.2 Atrioventrikulārās starpsienas defekts

Kopējs atrioventrikulārais kanāls

Endokardiāls aizmetņa defekts

Priekškambaru starpsienas (ostium primum) (I tipa) defekts

Q21.3 Fallo (Fallot) tetrāde

Kambaru starpsienas defekts ar a.pulmonalis stenozi vai atrēziju, aortas dekstropozīciju un labā kambara hipertrofiju

Q21.4 Aortopulmonālais starpsienas defekts

Aortas septālais defekts

Aortopulmonālais logs

Q21.8 Citi iedzimti sirds starpsienas defekti

Eizenmengera (Eisenmenger) defekts

Fallo (Fallot) pentāde

Nav jāiekļauj:

 • Eizenmengera (Eisenmenger) komplekss
 • Eizenmengera (Eisenmenger) sindroms
Q21.9 Neprecizēts iedzimts sirds starpsienas defekts

Sirds starpsienas defekts BCN

Q22 Iedzimtas pulmonālā un trīsviru (trikuspidālā) vārstuļa anomālijas
Q22.0 Pulmonālā vārstuļa atrēzija
Q22.1 Iedzimta pulmonālā vārstuļa stenoze
Q22.2 Iedzimta pulmonālā vārstuļa insuficience

Iedzimta pulmonālā vārstuļa regurgitācija

Q22.3 Citas iedzimtas pulmonālā vārstuļa anomālijas

Iedzimtas pulmonālā vārstuļa anomālijas BCN

Q22.4 Iedzimta trikuspidālā stenoze

Trikuspidālā atrēzija

Q22.5 Ebšteina (Ebstein) anomālija
Q22.6 Hipoplastiskas labās sirds sindroms
Q22.8 Citas iedzimtas trikuspidālā vārstuļa anomālijas
Q22.9 Neprecizētas iedzimtas trikuspidālā vārstuļa anomālijas
Q23 Iedzimtas aortas un mitrālā vārstuļa anomālijas
Q23.0 Iedzimta aortas vārstuļa stenoze

Iedzimta aortas atrēzija

Iedzimta aortas stenoze

Nav jāiekļauj:

 • iedzimta subaortāla stenoze (Q24.4)
 • iedzimta subaortāla stenoze ar hipoplastiskas kreisās sirds sindromu (Q23.4)
Q23.1 Iedzimta aortas vārstuļa insuficience

Bikuspidāls aortas vārstulis

Iedzimta aortas insuficience

Q23.2 Iedzimta mitrālā stenoze

Iedzimta mitrālā atrēzija

Q23.3 Iedzimta mitrālā insuficience
Q23.4 Hipoplastiskas kreisās sirds sindroms

Aortas atveres vai vārstules atrēzija vai būtiska hipoplāzija ar ascendējošās aortas hipoplāziju un kreisā kambara attīstības anomāliju (ar mitrālā vārstuļa stenozi vai atrēziju)

Q23.8 Citas iedzimtas aortas un mitrālā vārstuļa anomālijas
Q23.9 Neprecizētas iedzimtas aortas un mitrālā vārstuļa anomālijas
Q24 Citas iedzimtas sirds anomālijas

Nav jāiekļauj:

 • endokarda fibroelastoze (I42.4)
Q24.0 Dekstrokardija

Nav jāiekļauj:

 • dekstrokardija ar situs inversus (Q89.3)
 • sirds austiņu izomērija (ar aspleniju vai polispleniju) (Q20.6)
 • priekškambaru spoguļstāvoklis ar situs inversus (Q89.3)
Q24.1 Levokardija

Piezīmes

Sirds atrašanās kreisajā krūškurvja pusē ar sirds galotnes vērsumu pa kreisi, bet ar citu iekšējo orgānu situs [viscerum] inversus un sirds defektiem vai koriģētu lielo asinsvadu transpozīciju

Q24.2 Cor triatriatum
Q24.3 Pulmonāla infundibulāra stenoze
Q24.4 Iedzimta subaortāla stenoze
Q24.5 Koronāro asinsvadu anomālija

Iedzimta vainagartēriju aneirisma

Q24.6 Iedzimta atrioventrikulāra blokāde
Q24.8 Citas precizētas iedzimtas sirds anomālijas

Iedzimts kreisā kambara divertikuls

Iedzimta miokarda attīstības anomālija

Iedzimta perikarda attīstības anomālija

Sirds aplams novietojums

Ūla (Uhl) slimība

Q24.9 Neprecizēta iedzimta sirds anomālija

Iedzimta sirds anomālija BCN

Iedzimta sirds slimība BCN

Q25 Iedzimtas lielo artēriju anomālijas
Q25.0 Atvērts arteriālais vads (ductus arteriosus persistens s.apertus)

Atvērts Botalla (Botallo) vads

Q25.1 Aortas koarktācija

Aortas koarktācija (preduktāla) (postduktāla)

Q25.2 Aortas atrēzija
Q25.3 Aortas stenoze

Supravalvulāra aortas vārstuļa stenoze

Nav jāiekļauj:

 • iedzimta aortas vārstuļa stenoze (Q23.0)
Q25.4 Citas iedzimtas aortas anomālijas

Aortas trūkums

Aortas aplāzija

Iedzimta aortas anerisma

Iedzimta aortas dilatācija

Valsalvas (Valsalva) sinusa (sinus aortae) anerisma (plīsusi)

Dubults aortas loks [vaskulārs aortas gredzens]

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • aortas hipoplāzija hipoplastiskas kreisās sirds sindroma dēļ (Q23.4)
Q25.5 Plaušu artērijas atrēzija
Q25.6 Plaušu artērijas stenoze

Supravalvulāra pulmonārā stenoze

Q25.7 Citas iedzimtas plaušu artērijas anomālijas

Plaušu artērijas aģenēze

Plaušu artērijas aneirisma

Plaušu artērijas anomālija

Plaušu artērijas hipoplāzija

Pulmonāla arteriovenoza anerisma

Q25.8 Citas iedzimtas lielo artēriju anomālijas
Q25.9 Neprecizēta iedzimta lielo artēriju anomālija
Q26 Iedzimtas lielo vēnu anomālijas
Q26.0 Iedzimta dobās vēnas stenoze

Iedzimta (augšējās) (apakšējās) dobās vēnas stenoze

Q26.1 Vena cava superior sinistra persistens
Q26.2 Pilnīga pulmonālo vēnu ieplūdes anomālija
Q26.3 Daļēja pulmonālo vēnu ieplūdes anomālija
Q26.4 Neprecizēta pulmonālo vēnu ieplūdes anomālija
Q26.5 Vārtu vēnas ieplūdes anomālija
Q26.6 Portālās vēnas un aknu artērijas fistula
Q26.8 Citas iedzimtas lielo vēnu anomālijas

Dobās vēnas (augšējās) (apakšējās) trūkums

Apakšējās dobās vēnas turpinājums nepāra vēnā (v.azygos)

Persistējoša kreisā mugurējā kardiālā vēna

Līkā zobena (scimitar) sindroms

Q26.9 Neprecizēta iedzimta lielās vēnas anomālija

Dobās vēnas (augšējās) (apakšējās) anomālija BCN

Q27 Citi iedzimti perifēriskās asinsrites defekti

Nav jāiekļauj:

 • cerebrālo un precerebrālo asinsvadu anomālijas (Q28.0-Q28.3)
 • koronāro asinsvadu anomālijas (Q24.5)
 • plaušu artērijas anomālijas (Q25.5-Q25.7)
 • iedzimta tīklenes anerisma (Q14.1)
 • hemangioma un limfangioma (D18.-)
Q27.0 Iedzimts nabassaites artērijas trūkums un hipoplāzija

Viena nabassaites artērija

Q27.1 Iedzimta nieres artērijas stenoze
Q27.2 Citas iedzimtas nieres artērijas anomālijas

Iedzimta nieres artērijas anomālija BCN

Multiplas nieres artērijas

Q27.3 Perifēriskas arteriovenozas malformācijas

Arteriovenozā aneirisma

Nav jāiekļauj:

 • iegūta arteriovenoza anerisma (I77.0)
Q27.4 Phlebectasia congenita
Q27.8 Citas precizētas iedzimtas perifēriskās asinsrites sistēmas anomālijas

Zematslēgkaula artērijas (a.subclavia) novirze

Citur neklasificēts artērijas vai vēnas trūkums

Citur neklasificēta artērijas vai vēnas artēzija

Iedzimta anerisma (perifēriska)

Iedzimta artērijas striktūra

Iedzimta varikoze

Lasīt vairāk ...

Q27.9 Neprecizēta iedzimta perifēriskās asinsrites sistēmas anomālija

Artēriju vai vēnu anomālija BCN

Q28 Citas iedzimtas asinsrites sistēmas anomālijas

Nav jāiekļauj:

 • iedzimta aneirisma BCN (Q27.8)
 • iedzimta koronāra aneirisma (Q24.5)
 • iedzimta perifēriska aneirisma (Q27.8)
 • iedzimta pulmonāla aneirisma (Q25.7)
 • iedzimta tīklenes aneirisma (Q14.1)
 • cerebrālas arteriovenozas malformācijas plīsums (I60.8)
 • precerebrālas asinsvadu malformācijas plīsums (I72.-)
Q28.0 Precerebrālo asinsvadu arteriovenoza malformācija

Iedzimta precerebrāla arteriovenoza anerisma (neplīsusi)

Q28.1 Citas precerebrālo asinsvadu anomālijas

Iedzimta precerebrālo asinsvadu anomālija BCN

Iedzimta precerebrāla anerisma (neplīsusi)

Q28.2 Cerebrālo asinsvadu arteriovenoza malformācija

Smadzeņu arteriovenoza malformācija BCN

Iedzimta cerebrāla arteriovenoza anerisma (neplīsusi)

Q28.3 Citas smadzeņu asinsvadu anomālijas

Iedzimta cerebrāla anerisma (neplīsusi)

Iedzimta cerebrālo asinsvadu anomālija BCN

Q28.8 Citas precizētas iedzimtas asinsrites sistēmas anomālijas

Citur neklasificēta iedzimta aneirisma ar precizētu lokalizāciju

Q28.9 Neprecizētas iedzimtas asinsrites sistēmas anomālijas

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional