SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XV Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods (O00-O99)

Šajā nodaļā iekļautos kodus jālieto patoloģijām, kuras ir radījusi vai pastiprinājusi grūtniecība, dzemdības vai pēcdzemdību periods (ar grūtniecību saistītie cēloņi vai ar dzemdībām saistītie cēloņi).

Nav jāiekļauj:

 • precizētas, citur klasificētas slimības vai traumas, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības vai pēcdzemdību periodu:
 • ārējie (nāves) cēloņi (V, W, X,Y)
 • aprūpe augsta riska grūtniecības dēļ (Z35.-)
 • aprūpe normālas grūtniecības dēļ (Z34.-)
 • nedēļnieču tetāns (A34)
 • hipofīzes pēcdzemdību nekroze (E23.0)
 • ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T88.1, T88.6-T98)
 • pēcdzemdību osteomalācija (M83.0)
 • pēcdzemdību perioda psihiskie un uzvedības traucējumi (F53.-)
 • augsta riska grūtniecības norises pārraudzīšana (Z35.-)
 • normālas grūtniecības norises pārraudzīšana (Z34.-)
Dzemdību darbības un dzemdību komplikācijas (O60-O75)
O60 Priekšlaicīga dzemdību darbība un dzemdības

Dzemdību (spontāns) sākums pirms pilnām 37 grūtniecības nedēļām

O60.0 Priekšlaicīga dzemdību darbība bez dzemdībām

Priekšlaicīga inducēta dzemdību darbība

Priekšlaicīga spontāna dzemdību darbība

O60.1 Priekšlaicīga spontāna dzemdību darbība ar priekšlaicīgām dzemdībām

Priekšlaicīga dzemdību darbība ar dzemdībām BCN

Priekšlaicīga spontāna dzemdību darbība ar priekšlaicīgām dzemdībām, veicot ķeizargriezienu

O60.2 Priekšlaicīga spontāna dzemdību darbība ar dzemdībām noteiktā laikā

Priekšlaicīga spontāna dzemdību darbība ar dzemdībām noteiktā laikā, veicot ķeizargriezienu

O60.3 Priekšlaicīga dzemdību darbība bez spontānām dzemdībām

Priekšlaicīga dzemdību darbība ar ķeizargriezienu bez spontānām dzemdībām

Priekšlaicīga dzemdību darbība ar inducētām dzemdībām

O61 Neizdevusies dzemdību darbības izraisīšana
O61.0 Neizdevusies medikamentoza dzemdību darbības izraisīšana

Neizdevusies dzemdību darbības izraisīšana ar oksitocīnu

Neizdevusies dzemdību darbības izraisīšana ar prostaglandīniem

O61.1 Neizdevusies instrumentāla dzemdību darbības izraisīšana

Neizdevusies mehāniska dzemdību darbības izraisīšana

Neizdevusies ķirurģiska dzemdību darbības izraisīšana

O61.8 Cita veida neizdevusies dzemdību darbības izraisīšana
O61.9 Neprecizēta neizdevusies dzemdību darbības izraisīšana
O62 Dzemdību darbības anomālijas
O62.0 Primāri neadekvātas kontrakcijas

Dzemdes kakla neatvēršanās

Primāri hipotoniska dzemdes disfunkcija

Dzemdību darbības vājums dzemdību latentajā fāzē

O62.1 Sekundārs dzemdību darbības vājums

Dzemdību aktīvās fāzes ieilgšana

Sekundāra hipotoniska dzemdes disfunkcija

O62.2 Cita veida dzemdību darbības vājums

Dzemdes atonija

Patoloģiska neefektīva dzemdību darbība

Hipotoniska dzemdes disfunkcija BCN

Neregulāra dzemdību darbība

Vājas kontrakcijas

Dzemdes inerce BCN

Lasīt vairāk ...

O62.3 Straujas dzemdības
O62.4 Hipertoniskas, diskoordinētas un ilgstošas dzemdes kontrakcijas

Kontrakciju gredzena distocija

Diskoordinēta dzemdību darbība

Smilšu pulksteņa veida dzemdes kontrakcijas

Hipertoniska dzemdes disfunkcija

Nekoordinēta dzemdību darbība

Tetāniskas kontrakcijas

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • distocija BCN (augļa) (mātes) (O66.9)
O62.8 Citas dzemdību darbības anomālijas
O62.9 Neprecizētas dzemdību darbības anomālijas
O63 Ilgstošas dzemdības
O63.0 Ieildzis pirmais (dzemdību) periods
O63.1 Ieildzis otrais (dzemdību) periods
O63.2 Aizkavēta otrā dvīņa, trīņa utt. piedzimšana
O63.9 Neprecizētas ilgstošas dzemdības

Prolongētas dzemdības BCN

O64 Neiespējamas dzemdības nepareizas augļa guļas un priekšguļošās daļas dēļ
O64.0 Neiespējamas dzemdības augļa galviņas nepilnīgas rotācijas dēļ

Zemais šķērsizmērs

Neiespējamas dzemdības sakarā ar galviņas neatbilstību iegurnim

Neiespējamas dzemdības sakarā ar pakauša priekšguļas mugurējo veidu

Neiespējamas dzemdības sakarā ar galviņas iestāšanos mazā iegurņa ieejā augstajā taisnajā izmērā

Neiespējamas dzemdības sakarā ar galviņas zemu šķērsizmēru

O64.1 Neiespējamas dzemdības iegurņa priekšguļas dēļ
O64.2 Neiespējamas dzemdības sejas priekšguļas dēļ

Neiespējamas dzemdības zoda priekšguļas dēļ

O64.3 Neiespējamas dzemdības pieres priekšguļas dēļ
O64.4 Neiespējamas dzemdības pleca priekšguļas dēļ

Rociņas izkrišana

Nav jāiekļauj:

 • plecu ieķīlēšanās (O66.0)
 • plecu distocija (O66.0)
O64.5 Neiespējamas dzemdības jauktas priekšguļas dēļ
O64.8 Neiespējamas dzemdības cita veida nepareizas augļa guļas vai priekšguļošās daļas dēļ
O64.9 Neiespējamas dzemdības neprecizētas nepareizas augļa guļas vai priekšguļošās daļas dēļ
O65 Neiespējamas dzemdības dzemdētājas iegurņa patoloģijas dēļ
O65.0 Neiespējamas dzemdības deformēta iegurņa dēļ
O65.1 Neiespējamas dzemdības vienmērīgi sašaurināta iegurņa dēļ
O65.2 Neiespējamas dzemdības sašaurinātas iegurņa ieejas dēļ
O65.3 Neiespējamas dzemdības sašaurinātas iegurņa izejas un dobuma dēļ
O65.4 Neiespējamas dzemdības neprecizētas augļa un iegurņa neatbilstības dēļ

Nav jāiekļauj:

 • distocija augļa patoloģijas dēļ (O66.2-O66.3)
O65.5 Neiespējamas dzemdības mātes iegurņa orgānu patoloģijas dēļ

Neiespējamas dzemdības O34.- kodēto patoloģiju dēļ

O65.8 Neiespējamas dzemdības citu mātes iegurņa patoloģiju dēļ
O65.9 Neiespējamas dzemdības mātes iegurņa patoloģiju dēļ bez precizējuma
O66 Neiespējamas dzemdības citu iemeslu dēļ
O66.0 Neiespējamas dzemdības plecu distocijas dēļ

Plecu ieķīlēšanās

O66.1 Neiespējamas dzemdības dvīņu saķīlēšanās dēļ
O66.2 Neiespējamas dzemdības neparasti liela augļa dēļ
O66.3 Neiespējamas dzemdības citas augļa patoloģijas dēļ

Distocija saaugušu dvīņu dēļ

Distocija augļa ascīta dēļ

Distocija augļa tūskas dēļ

Distocija augļa meningomielocēles dēļ

Distocija augļa sakrālas teratomas dēļ

Distocija augļa audzēja dēļ

Lasīt vairāk ...

O66.4 Neizdevies dzemdību mēģinājums bez precizējuma

Neizdevies dzemdību mēģinājums ar sekojošu ķeizargriezienu

O66.5 Neizdevusies vakuumekstrakcija vai stangu uzlikšana bez precizējuma

Neizdevusies vakuumekstrakcija vai stangu uzlikšana ar sekojošām attiecīgi stangu vai ķeizargrieziena dzemdībām

O66.8 Neiespējamas dzemdības citu precizētu iemeslu dēļ
O66.9 Neprecizētas neiespējamas dzemdības

Distocija BCN

Augļa distocija BCN

Mātes distocija BCN

O67 Citur neklasificēta asiņošana dzemdībās

Nav jāiekļauj:

 • citur neklasificēta pirmsdzemdību asiņošana (O46.-)
 • placentas priekšguļa (O44.-)
 • pēcdzemdību asiņošana (O72.-)
 • placentas priekšlaicīga atslāņošanās [abruptio placentae] (O45.-)
O67.0 Asiņošana dzemdībās koagulācijas traucējumu dēļ

Pārlaicīga asiņošana dzemdībās ar afibrinogenēmiju

Pārlaicīga asiņošana dzemdībās ar diseminētu intravazālu koagulāciju

Pārlaicīga asiņošana dzemdībās ar hiperfibrinolīzi

Pārlaicīga asiņošana dzemdībās ar hipofibrinogenēmiju

O67.8 Cita veida asiņošana dzemdībās

Stipra asiņošana dzemdībās

O67.9 Neprecizēta asiņošana dzemdībās
O68 Dzemdības ar augļa stresu [distress]

Jāiekļauj:

 • augļa distress dzemdībās medikamentu lietošanas dēļ
O68.0 Dzemdības ar augļa sirdsdarbības traucējumiem

Augļa bradikardija

Augļa neregulāra sirdsdarbība

Augļa tahikardija

Nav jāiekļauj:

 • dzemdības ar mekoniju augļa ūdenī (O68.2)
O68.1 Dzemdības ar mekoniju augļa ūdenī

Nav jāiekļauj:

 • dzemdības ar augļa sirdsdarbības traucējumiem (O68.2)
O68.2 Dzemdības ar augļa sirdsdarbības traucējumiem un mekoniju augļa ūdenī
O68.3 Dzemdības ar bioķīmiski precizētu augļa distresu

Augļa acidēmija

Augļa skābju un sārmu līdzsvara traucējumi

O68.8 Dzemdības ar citādi precizētu augļa distresu

Elektrokardiogrāfiski precizēts augļa distress

Ultrasonogrāfiski precizēts augļa distress

O68.9 Neprecizēts augļa stress dzemdībās
O69 Dzemdības ar nabassaites komplikācijām
O69.0 Dzemdības ar nabassaites izkrišanu
O69.1 Dzemdības ar nabassaites apvīšanos ap kaklu un tās nospiešanos
O69.2 Dzemdības ar citādu nabassaites sapīšanos un tās nospiešanos

Nabassaites nospiešanās BCN

Dvīņu nabassaites sapīšanās monoamniotiskā maisā

Nabassaites mezgls

O69.3 Dzemdības ar īsu nabassaiti
O69.4 Dzemdības ar priekšguļošiem asinsvadiem (vasa praevia)

Asiņošana no priekšguļošiem asinsvadiem

O69.5 Dzemdības ar nabassaites asinsvadu bojājumiem

Nabassaites saspiešana

Nabassaites hematoma

Nabassaites asinsvadu tromboze

O69.8 Dzemdības ar cita veida nabassaites komplikācijām

Nabassaite ap [augļa] kaklu bez tās nospiešanas

O69.9 Dzemdības ar neprecizētām nabassaites komplikācijām
O70 Strapenes plīsums dzemdībās

Jāiekļauj:

 • epiziotomija, ko paplašinājis plīsums

Nav jāiekļauj:

 • augsts maksts plīsums dzemdībās (071.4)
 • maksts rievas plīsums (O71.4)
O70.0 Pirmās pakāpes starpenes plīsums dzemdībās

Starpenes plīsums vai ieplīsums dzemdību laikā, kas skar kaunuma lūpu mugurējo savienojumu

Starpenes plīsums vai ieplīsums dzemdību laikā, kas skar kaunuma lūpas

Starpenes plīsums vai ieplīsums dzemdību laikā, kas skar periuretrālos audus

Starpenes plīsums vai ieplīsums dzemdību laikā, kas skar ādu

Starpenes plīsums vai ieplīsums dzemdību laikā, kas skar maksts lejasdaļu (zems)

Starpenes plīsums vai ieplīsums dzemdību laikā, kas skar kaunumu

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • periuretrāls plīsums, ja plīsis urīnizvadkanāls (O71.5)
 • ja plīsums aptver augstu maksts sienas plīsumu (tas vidusdaļu) (maksts sienas augšējo trešdaļu) (O71.4)
 • ja plīsums aptver maksts rievu (O71.4)
O70.1 Otrās pakāpes starpenes plīsums dzemdībās

Starpenes plīsums dzemdību laikā kā O70.0, kas skar arī iegurņa pamatni

Starpenes plīsums dzemdību laikā kā O70.0, kas skar arī starpenes muskuļus

Starpenes plīsums dzemdību laikā kā O70.0, kas skar arī maksts muskuļus

Nav jāiekļauj:

 • plīsums, kas skar tūpļa sfinkteru (O70.2)
O70.2 Trešās pakāpes starpenes plīsums dzemdībās

Starpenes plīsums dzemdību laikā kā O70.0, kas skar arī tūpļa sfinkteru

Starpenes plīsums dzemdību laikā kā O70.0, kas skar arī rektovaginālo starpsienu

Starpenes plīsums dzemdību laikā kā O70.0, kas skar arī sfinkteru BCN

Nav jāiekļauj:

 • plīsums, kas skar tūpļa vai taisnās zarnas gļotādu (O70.3)
O70.3 Ceturtās pakāpes starpenes plīsums dzemdībās

Starpenes plīsums dzemdību laikā kā O70.2, kas skar arī tūpļa gļotādu

Starpenes plīsums dzemdību laikā kā O70.2, kas skar arī taisnās zarnas gļotādu

O70.9 Neprecizēts starpenes plīsums dzemdībās
O71 Cita veida dzemdību trauma

Jāiekļauj:

 • bojājums ar instrumentiem
O71.0 Dzemdes plīsums pirms dzemdībām
O71.1 Dzemdes plīsums dzemdībās

Dzemdes plīsums, ko neuzskata par sākušos pirms dzemdību darbības sākuma

O71.2 Dzemdes inversija pēc dzemdībām
O71.3 Dzemdes kakla plīsums dzemdībās

Dzemdes kakla gredzenveida plīsums

O71.4 Augsts maksts plīsums dzemdībās

Maksts sienas vidusdaļas vai augšējās trešdaļas plīsums

Maksts rievas plīsums

Nav jāiekļauj:

 • maksts lejasdaļas (zems) plīsums (O70.-)
O71.5 Cita veida iegurņa orgānu dzemdību trauma

Urīnpūšļa dzemdību trauma

Urīnizvadkanāla dzemdību trauma

Nav jāiekļauj:

 • (neliels) plīsums, kas skar vienīgi periuretrālos audus (O70.0)
O71.6 Iegurņa locītavu un saišu bojājums dzemdībās

Iekšējā simfīzes skrimšļa pārrāvums dzemdībās

Asteskaula bojājums dzemdībās

Traumatiska simfiziolīze dzemdībās

O71.7 Iegurņa hematoma dzemdībās

Starpenes hematoma dzemdībās

Maksts hematoma dzemdībās

Kaunuma hematoma dzemdībās

O71.8 Cita precizēta dzemdību trauma
O71.9 Neprecizēta dzemdību trauma
O72 Pēcdzemdību asiņošana

Jāiekļauj:

 • asiņošana pēc augļa vai bērna piedzimšanas
O72.0 Trešā perioda asiņošana

Ar placentas aizturi vai ciešu piestiprināšanos saistīta asiņošana

Placentas retence BCN

Var lietot papildkodu, ja vēlas, lai norādītu uz jebkādā veidā patoloģiski iesaistījušos placentu (O43.2)

O72.1 Cita veida tūlītēja pēcdzemdību asiņošana

Asiņošana pēc placentas dzimšanas

Pēcdzemdību asiņošana (atoniska) BCN

O72.2 Vēlīna un sekundāra pēcdzemdību asiņošana

Ar placentas daļu vai augļa apvalku aizturi saistīta asiņošana

Apaugļošanās produktu aizture pēc dzemdībām BCN

O72.3 Pēcdzemdību koagulācijas traucējumi

Pēcdzemdību afibrinogenēmija

Pēcdzemdību fibrinolīze

O73 Placentas un augļa apvalku aizture bez asiņošanas
O73.0 Placentas aizture bez asiņošanas

Var lietot papildkodu, ja vēlas, lai norādītu uz jebkādā veidā patoloģiski piesaistījušos placentu (O43.2)

O73.1 Placentas daļu un augļa apvalku aizture bez asiņošanas

Apaugļošanās produktu aizture pēc dzemdībām bez asiņošanas

O74 Anestēzijas komplikācijas dzemdībās

Jāiekļauj:

 • vispārējās vai vietējās anestēzijas, sāpju remdēšanas vai citas sedatīvas terapijas komplikācijas dzemdētājai
O74.0 Aspirācijas pneimonija anestēzijas dēļ dzemdībās

Aspirācijas ķīmisks pneimonīts anestēzijas dēļ dzemdībās

Kuņģa satura vai sekrēta inhalācija BCN dzemdībās anestēzijas dēļ

Mendelsona (Mendelson) sindroms dzemdībās anestēzijas dēļ

O74.1 Citas plaušu komplikācijas dzemdībās anestēzijas dēļ

Plaušu atelektāze dzemdībās anestēzijas dēļ

O74.2 Sirds komplikācijas dzemdībās anestēzijas dēļ

Sirds apstāsanās dzemdībās anestēzijas dēļ

Sirds mazspēja dzemdībās anestēzijas dēļ

O74.3 Centrālās nervu sistēmas komplikācijas dzemdībās anestēzijas dēļ

Smadzeņu anoksija dzemdībās anestēzijas dēļ

O74.4 Toksiska reakcija pret vietējās anestēzijas līdzekļiem dzemdībās
O74.5 Dzemdību spinālas un epidurālas anestēzijas izraisītas galvassāpes
O74.6 Citas spinālas un epidurālas anestēzijas komplikācijas dzemdībās
O74.7 Neizdevusies vai apgrūtināta intubācija dzemdībās
O74.8 Citas anestēzijas komplikācijas dzemdībās
O74.9 Neprecizētas anestēzijas komplikācijas dzemdībās
O75 Citas citur neklasificētas dzemdību komplikācijas

Nav jāiekļauj:

 • pēcdzemdību infekcija (O86.-)
 • pēcdzemdību sepse (O85.-)
O75.0 Dzemdētājas distress dzemdībās
O75.1 Šoks dzemdībās vai pēc dzemdībām

Dzemdību šoks

O75.2 Citur neklasificēts drudzis dzemdībās
O75.3 Cita infekcija dzemdībās

Sepse dzemdībās

O75.4 Citas ķirurģiskās dzemdībpalīdzības un manipulāciju komplikācijas

Sirds apstāsanās pēc ķeizargrieziena, citas dzemdībpalīdzības operācijas vai manipulācijas, ieskaitot dzemdības BCN

Sirds mazspēja pēc ķeizargrieziena, citas dzemdībpalīdzības operācijas vai manipulācijas, ieskaitot dzemdības BCN

Smadzeņu anoksija pēc ķeizargrieziena, citas dzemdībpalīdzības operācijas vai manipulācijas, ieskaitot dzemdības BCN

Nav jāiekļauj:

 • anestēzijas komplikācijas dzemdībās (074.-)
 • (ķirurģiskas) dzemdībpalīdzības brūces atvēršanās (O90.0-O90.1)
 • (ķirurģiskas) dzemdībpalīdzības brūces hematoma (O86.0)
 • (ķirurģiskas) dzemdībpalīdzības brūces infekcija
O75.5 Aizkavētas dzemdības pēc mākslīgas augļa apvalku pārplēšanas
O75.6 Aizkavētas dzemdības pēc spontānas vai neprecizētas augļa apvalku pārplīšanas

Nav jāiekļauj:

 • spontāna priekšlaicīga augļa apvalku plīšana (O42.-)
O75.7 Vaginālas dzemdības pēc iepriekšēja ķeizargrieziena
O75.8 Citas precizētas dzemdību komplikācijas
O75.9 Neprecizētas dzemdību komplikācijas

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional