SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XXI Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem (Z00-Z99)

Kodi Z00-Z99 ir precizēti gadījumiem, kas dēvējami par "diagnozi" vai "problēmu" atšķirā no slimības, ievainojuma vai nelaimes gadījuma, ko kodē ar A00-Y89. Tas varētu notikt 2 gadījumos:

(a) Ja persona - vesela vai nevesela - ierodas veselības aprūpes iestādē ar noteiktu nolūku, piem., saņemt kādu tajā brīdī vajadzīgu aprūpi, būt par orgānu vai audu donoru, saņemt profilaktisku vakcināciju vai konsultēties par kādu problēmu, kas nav ne slimība, ne ievainojums.

(b) Ja cilvēka veselību iespaido kāds apstāklis vai problēma, kas nav ne slimība, ne ievainojums. Šādus faktorus var atklāt iedzīvotāju apsekojuma laikā. Apsekojamais var būt vai nebūt slims, bet tiek atrasts kāds papildus apstāklis, kas jāņem vērā, ja šī persona ierodas pēc medicīniskās palīdzības slimības vai ievainojuma dēļ.

Piezīmes

Šo nodaļu nevajadzētu lietot starptautiskiem salīdzinājumiem vai galvenā nāves cēloņa kodēšanai.

Personas ar iespējamu veselības apdraudējumu sociālekonomisku vai psihosociālu apstākļu dēļ (Z55-Z65)
Z55 Izglītošanas, rakstītprasmes un lasītprasmes problēmas

Nav jāiekļauj:

 • psihiskās attīstības traucējumi (F80-F89)
Z55.0 Analfabētisms un vāja lasītprasme un rakstītprasme
Z55.1 Nesasniedzama vai nepieejama izglītošanās
Z55.2 Izkrišana eksāmenos
Z55.3 Sliktas sekmes skolā
Z55.4 Nespēja pielāgoties izglītības apgūšanai vai nesaskaņas ar skolotājiem un klasesbiedriem
Z55.8 Citas problēmas, kas saistītas ar izglītību, lasītprasmi un rakstītprasmi

Neadekvāta izglītošana

Z55.9 Neprecizētas ar izglītību, lasītprasmi un rakstītprasmi saistītas problēmas
Z56 Nodarbinātības un bezdarba problēmas

Nav jāiekļauj:

 • ar arodu saistīta riska faktoru iedarbe (Z57.-)
 • ar dzīvesvietu un ekonomiskiem apstākļiem saistītas problēmas (Z59.-)
Z56.0 Bezdarbs bez precizējuma
Z56.1 Darba maiņa
Z56.2 Darba zaudēšanas draudi
Z56.3 Sasprindzināts darba grafiks
Z56.4 Nesaskaņas ar priekšnieku un darbabiedriem
Z56.5 Nepiemērots darbs

Smagi darba apstākļi

Z56.6 Cits fizisks vai psihisks sasprindzinājums darbā
Z56.7 Citas un neprecizētas darba problēmas
Z57 Ar arodu saistītu riska faktoru iedarbe
Z57.0 Ar arodu saistīta trokšņa iedarbe
Z57.1 Ar arodu saistīta radiācijas iedarbe
Z57.2 Ar arodu saistīta putekļu iedarbe
Z57.3 Ar arodu saistīta piesārņota gaisa iedarbe
Z57.4 Ar arodu saistīta lauksaimniecības toksisko faktoru iedarbe

Cietas vielas, šķidrumi, gāzes vai tvaiki

Z57.5 Ar arodu saistīta citu rūpniecības toksisko faktoru iedarbe

Cietas vielas, šķidrumi, gāzes vai tvaiki

Z57.6 Ar arodu saistīta krasas temperatūras iedarbe
Z57.7 Ar arodu saistīta vibrācijas iedarbe
Z57.8 Ar arodu saistītu citu riska faktoru iedarbe
Z57.9 Neprecizētu ar arodu saistītu riska faktoru iedarbe
Z58 Ar fizikālo vidi saistītas problēmas

Nav jāiekļauj:

 • ar arodu saistīta riska faktoru iedarbe (Z57.-)
Z58.0 Trokšņa iedarbe
Z58.1 Gaisa piesārņojuma iedarbe

Nav jāiekļauj:

Z58.2 Ūdens piesārņojuma iedarbe
Z58.3 Augsnes piesārņojuma iedarbe
Z58.4 Radiācijas iedarbe
Z58.5 Cita piesārņojuma iedarbe
Z58.6 Neadekvāta dzeramā ūdens piegāde

Nav jāiekļauj:

 • ūdens trūkums (T73.1)
Z58.7 Tabakas dūmu iedarbe

Pasīvā smēķēšana

Nav jāiekļauj:

 • psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies tabakas lietošanas dēļ (F17.-)
 • pārmērīga psihoaktīvu vielu lietošana dzīves anamnēzē (Z86.4)
 • tabakas lietošana (Z72.0)
Z58.8 Citas ar fizikālo vidi saistītas problēmas
Z58.9 Neprecizētas ar fizikālo vidi saistītas problēmas
Z59 Ar dzīvesvietu un ekonomiskiem apstākļiem saistītas problēmas

Nav jāiekļauj:

 • neadekvāta dzeramā ūdens piegāde (Z58.6)
Z59.0 Bezpajumtniecība
Z59.1 Slikti dzīvokļa apstākļi

Apkures trūkums

Telpu šaurība

Tehniski defekti mājā

Neapmierinoša apkārtne

Nav jāiekļauj:

 • ar fizikālo vidi saistītas problēmas (Z58.-)
Z59.2 Nesaskaņas ar kaimiņiem, īrniekiem vai zemes īpašnieku
Z59.3 Problēmas, kas saistītas ar dzīvošanu institucionālā iestādē

Internātskolas iemītnieks

Nav jāiekļauj:

 • audzināšana institucionālā iestādē (Z62.2)
Z59.4 Pietiekama uztura trūkums

Nav jāiekļauj:

 • bada ietekme (T73.0)
 • nepiemērota diēta un ēšanas paradumi (Z72.4)
 • malnutrīcijas (E40-E46)
Z59.5 Galēja nabadzība
Z59.6 Zemi ienākumi
Z59.7 Nepietiekama sociālā apdrošināšana un pabalsts
Z59.8 Citas ar dzīvokli un ekonomiskiem apstākļiem saistītas problēmas

Atņemtas tiesības uz aizņēmumu

Izolēta dzīvesvieta

Problēmas ar kreditoriem

Z59.9 Neprecizētas ar dzīves vietu un ekonomiskiem apstākļiem saistītas problēmas
Z60 Ar sociālo vidi saistītas problēmas
Z60.0 Ar pielāgošanos dzīves periodu maiņām saistītas problēmas

Pielāgošanās aiziešanai pensijā

Iztukšotas ligzdas sindroms

Z60.1 Netipiska vecāku situācija

Problēmas, kas rodas, ja bērnu audzina viens no vecākiem vai kāds cits nekā abi īstie vecāki

Z60.2 Dzīvo viens
Z60.3 Adaptācijas grūtības

Migrācija

Sociālā pārvietošanās

Z60.4 Sociāla izslēgšana vai atraidīšana

Izslēgšana vai atraidīšana personīgo īpašību dēļ kā neparasts izskats, slimība vai uzvešanās

Nav jāiekļauj:

 • ar naidīgu diskriminējošu mērķi rasu vai reliģisku iemeslu dēļ (Z60.5)
Z60.5 Naidīga diskriminācija un vajāšana

Apzināta vai reāla vajāšana vai diskriminācija piederības dēļ kādai grupai, (noteiktas ādas krāsas, reliģijas, etniskās izcelšanās u.c.) neatkarīgi no personīgām īpašībām

Nav jāiekļauj:

 • sociāla izslēgšana vai atraidīšana (Z60.4)
Z60.8 Citas ar sociālo vidi saistītas problēmas
Z60.9 Neprecizētas ar sociālo vidi saistītas problēmas
Z61 Problēmas, kas saistītas ar bērnībā pārdzīvotiem negatīviem notikumiem

Nav jāiekļauj:

 • sliktas apiešanās sindroms (T74.-)
Z61.0 Radnieciskas mīlestības zaudējums bērnībā

Emocionāli tuva radinieka, vecāku, brāļa, māsas, tuva drauga vai iemīļota dzīvnieka zaudējums sakarā ar nāvi, ilgstošu prombūtni vai atraidījumu

Z61.1 Pārcelšanās prom no mājām bērnībā

Ievietošana bērnu namā, slimnīcā vai citā iestādē, kas izraisa psihosociālu stresu, tāpat piespiedu iesaistīšana pasākumos ar ilgstošu atrašanos tālu no mājām

Z61.2 Ģimenes attiecību modeļa pārmaiņas bērnībā

Jaunas personas parādīšanās ģimenē, kā rezultātā nelabvēlīgi mainās attiecības bērna apkārtnē. Tā var būt tēva (mātes) otrreizēja apprecēšanās, brāļa vai māsas piedzimšana

Z61.3 Notikumi, kas izraisa pašpaļāvības zudumu bērnībā

Notikumi bērnībā, kas noved pie bērna negatīva pašnovērtējuma piem., neveiksme, veicot svarīgu uzdevumu, apkaunojoša vai stigmatizējoša fakta atklāšana par sevi vai ģimeni un citi pazemojoši gadījumi

Z61.4 Problēmas, kas rodas, ja bērnu seksuāli varmākojuši tuvi cilvēki

Problēmas, kas saistītas ar atsegšanos vai jebkuru fizisku kontaktu starp bērnu un pieaugušo dzīvesvietā, kas izraisa seksuālu uzbudinājumu; bērna labprātīga vai piespiedu piedalīšanās seksuālos aktos (piem., dažādos ģeniālos kontaktos vai manipulācijās vai tīša krūšu un ģenitāliju atklāšana, rādīšana)

Z61.5 Problēmas, kas rodas, ja bērnu seksuāli varmākojusi sveša persona

Problēmas, kas saistītas ar kontaktu vai mēģinājumu aizskart bērna vai citas personas krūtis vai ģenitālijas, seksuālu ekshibicionismu vai ārpus ģimenes stāvoša vecāka cilvēka mēģinājumu izģērbt vai pavest bērnu, izmantojot šīs personas stāvokli vai pret bērna gribu

Z61.6 Problēmas, kas saistītas ar bērna fizisku varmākošanu

Problēmas, kas saistītas ar agrāku notikumu, kad pieaugušais mājās medicīniski nozīmīgā pakāpē ir ievainojis bērnu (piem., lūzumi, ievērojamas hematomas) vai nenormāli cietsirdīgi izrīkojies (piem., bērna dedzināšana, sasiešana, sišana ar cietu vai asu priekšmetu)

Z61.7 Personīgi šausminoši pārdzīvojumi bērnībā

Pārdzīvojums, kas apdraud bērna nākotni, kā nolaupīšana, dabas katastrofas ar dzīvības briesmām, ievainojumi ar draudiem drošībai vai bērns bijis aculiecinieks mīļa cilvēka smagai traumai

Z61.8 Citi negatīvi dzīves notikumi bērnībā
Z61.9 Neprecizēti negatīvi dzīves notikumi bērnībā
Z62 Citas ar bērnu audzināšanu saistītas problēmas

Nav jāiekļauj:

 • sliktas apiešanās sindroms (T74.-)
Z62.0 Nepietiekama vecāku uzraudzība un kontrole

Vecāki nezina, kur bērns atrodas un ko bērns dara; slikta kontrole, intereses trūkums vai nevēlēšanās iejaukties, ja bērns atrodas riskantā situācijā

Z62.1 Pārliecīga vecāku aizbildniecība

Audzināšanas veids, kura rezultātā parādās infantilisms un neveidojas neatkarīga uzvedība

Z62.2 Audzināšana institucionālā iestādē

Vecāku pienākums lielā mērā uzņēmušās institucionālas iestādes (kā mazbērnu novietne, bāreņu patversme, bērnu nams) vai ārstnieciska aprūpe, ja bērns ilgu laiku atrodas slimnīcā vai rehabilitācijas iestādē un neviens no vecākiem nav kopā ar bērnu

Z62.3 Naidīga attieksme pret bērnu un pastāvīga viņa padarīšana par vainīgo

Negatīva vecāku uzvedība, vērsta pret bērnu kā invalīdu, pastāvīga neapmierinātība ar bērna rīcību (piem., vienmēr vaino bērnu par visu mājas dzīvē vai piedēvē bērnam negatīvas īpašības)

Z62.4 Emocionāla nevērība pret bērnu

Vecāki sarunājas ar bērnu atstumjošā vai nejūtīgā veidā. Vecākiem nav intereses par bērnu, ne arī līdzjūtības, ja bērns ir grūtībās, trūkst uzslavas un iedrošinājuma. Vecāku neiecietīga reakcija uz bērna raizēm un pietiekama fiziska komforta un emocionāla siltuma trūkums

Z62.5 Citas ar nevērību audzināšanā saistītas problēmas

Rotaļu prieka un mācīšanās pieredzes trūkums

Z62.6 Nepiemērots vecāku spiediens un cita veida anomāla audzināšana

Vecāku cenšanās, lai bērns būtu savādāks kā citi, vai izskatītos neatbilstoši dzimumam (zēna ģērbšana meitenes drēbēs) un vecumam (spiest bērnu uzņemties vecumam nepiemērotus uzdevumus), vai uzspiest ko nepiemērotu (piespiest bērnu veikt negribētas vai pārāk grūtas darbības)

Z62.8 Citas precizētas ar audzināšanu saistītas problēmas
Z62.9 Neprecizētas ar audzināšanu saistītas problēmas
Z63 Citas ar tuviem cilvēkiem saistītas problēmas, ieskaitot ģimenes attiecības

Nav jāiekļauj:

 • sliktas apiešanās sindroms (T74.-)
 • problēmas, saistītas ar bērnībā pārdzīvotiem negatīviem notikumiem (Z61.-)
 • problēmas, saistītas ar bērnu audzināšanu (Z62.-)
Z63.0 Problēmas, kas saistītas ar laulāto vai partneru attiecībām

Nesaskaņa starp partneriem, kā rezultātā rodas būtisks vai ilgstošs kontroles zudums, nostiprinās naidīgas vai kritiskas jūtas vai pastāvīga vardarbības atmosfēra (sišana)

Z63.1 Problēmas attiecībās starp paša vecākiem un dzīvesbiedra radiniekiem
Z63.2 Nepietiekams ģimenes atbalsts
Z63.3 Ģimenes locekļa prombūtne
Z63.4 Ģimenes locekļa pazušana vai nāve

Ģimenes locekļa šķietama nāve

Z63.5 Ģimenes sairšana ar sadalīšanos un šķiršanos

Atsvešināšanās

Z63.6 Atkarīgs radinieks, kam nepieciešama aprūpe mājās
Z63.7 Citi ģimeni satraucoši un saimniecību ietekmējoši dzīves gadījumi

Raizes (normālas) par slimu cilvēku ģimenē

Veselības problēmas ģimenē

Slims vai uztraukts ģimenes loceklis

Izolēta ģimene

Z63.8 Citas precizētas ar tuviem cilvēkiem saistītas problēmas

Ģimenes strīdi BCN

Visai augsts emocionālais līmenis ģimenē

Nepietiekami vai izkropļoti kontakti ģimenē

Z63.9 Neprecizētas ar tuviniekiem saistītas problēmas
Z64 Ar noteiktiem psihosociāliem apstākļiem saistītas problēmas
Z64.0 Ar negribētu grūtniecību saistītas problēmas

Nav jāiekļauj:

 • sociālo problēmu augsta riska grūtniecības norises pārraudzīšana (Z35.7)
Z64.1 Ar daudzām dzemdībām saistītas problēmas

Nav jāiekļauj:

 • grūtniecības norises pārraudzīšana daudzdzemdētājai (Z35.4)
Z64.2 Bīstamas un kaitīgas fiziskas, uztures un ķīmiskas iedarbes pieļaušana

Nav jāiekļauj:

 • atkarība no ķīmiskām vielām - sk. Alfabētiskajā rādītājā
Z64.3 Bīstamas un kaitīgas uzvedības un psiholoģiska rakstura iedarbes pieļaušana
Z64.4 Nesaskaņas ar padomdevējiem

Nesaskaņas ar pārbaudes ierēdni

Nesaskaņas ar sociālās aprūpes darbinieku

Z65 Citu psihosociālu apstākļu izraisītas problēmas

Nav jāiekļauj:

 • pašreizējs ievainojums - sk. Alfabētiskajā rādītājā
Z65.0 Notiesāšana sakarā ar civillietas vai krimināllietas ierosināšanu bez apcietināšanas
Z65.1 Ievietošana cietumā un cita veida ieslodzījums
Z65.2 Problēmas, kas saistītas ar atbrīvošanu no cietuma
Z65.3 Problēmas, kas saistītas ar citiem likumā paredzētiem apstākļiem

Arests

Bērna aizbildniecības vai uzturēšanas lietas ierosināšana

Tiesāšana

Apsūdzība

Z65.4 Nozieguma vai terorisma upuris

Spīdzināšanas upuris

Z65.5 Stihiskas nelaimes, karadarbības vai cita naidīguma iedarbe

Nav jāiekļauj:

 • naidīga diskriminācija vai vajāšana (Z60.5)
Z65.8 Citas precizētas ar psihosociāliem apstākļiem saistītas problēmas
Z65.9 Neprecizētas ar psihosociāliem apstākļiem saistītas problēmas

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional