SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
II Audzēji (C00-D48)

Piezīmes

1. Primāri, neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nekonkrētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji

Kodi C76-C80 ietver ļaundabīgus audzējus, kam nav skaidra sākotnējā lokalizācija vai ko konstatē "diseminētu", "izkliedētu" vai "plašu" audzēju, neminot primāro lokalizāciju. Abos gadījumos uzskata, ka sākotnējā lokalizācija nav zināma.

2. Funkcionālā aktivitāte

Šajā nodaļā klasificēti visi audzēji, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav funkcionāli aktīvi. Papildkodu no IV nodaļas var izmantot funkcionālās aktivitātes apzīmēšanai, kas saistāma ar ikvienu audzēju. Piemēram, virsnieres kateholamīnu sintezējošu ļaundabīgu feohromacitomu kodē ar C74 un papildkodu E27.5; hipofīzes bazofīla adenoma ar Kušinga sindromu - kods D35.2 ar papildkodu E24.0.

3. Morfoloģija

Lasīt vairāk ...

Ļaundabīgi audzēji (C00-C97)

Var lietot papildkodu (U85), ja vēlas, lai norādītu audzēja rezistenci, atbildes reakcijas trūkumu un refraktaritāti pret antineoplastiskiem līdzekļiem.

Limfoīdo, asinsrades un tiem radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji (C81-C96)

Nav jāiekļauj:

 • sekundāri un neprecizēti limfmezglu audzēji (C77.-)
C81 Hodžkina limfoma
C81.0 Nodulāra dominējoši limfocitāra Hodžkina limfoma
C81.1 (Klasiska) Hodžkina limfoma ar nodulāro sklerozi
C81.2 (Klasiska) Hodžkina limfoma, jaukto šūnu variants
C81.3 (Klasiska) Hodžkina limfoma, limfocitāro audu izsīkšanas variants
C81.4 Ar limfocītiem bagāta (klasiska) Hodžkina limfoma

Nav jāiekļauj:

 • nodulāra dominējoši limfocitāra Hodžkina limfoma (C81.0)
C81.7 Citi (klasiskas) Hodžkina limfomas veidi

Klasiska Hodžkina limfoma, neprecizējot tipu

C81.9 Hodžkina limfoma, bez precizējuma
C82 Folikulāra limfoma

Jāiekļauj:

 • folikulāra limfoma ar vai bez difūziem apvidiem

Nav jāiekļauj:

 • nobriedušu T/NK T šūnu limfoma (C84.-)
C82.0 Folikulāra I pakāpes limfoma
C82.1 Folikulāra II pakāpes limfoma
C82.2 Folikulāra III pakāpes limfoma, neprecizējot
C82.3 Folikulāra IIIa pakāpes limfoma
C82.4 Folikulāra IIIb pakāpes limfoma
C82.5 Difūza folikulu centra limfoma
C82.6 Ādas folikulu centra limfoma
C82.7 Cita veida folikulāra limfoma
C82.9 Folikulāra limfoma, bez precizējuma

Nodulāra limfoma BCN

C83 Nefolikulāra limfoma
C83.0 Mazo B šūnu limfoma

Limfoplazmatiskā limfoma

Nodālā marginālo zonu limfoma

Neleikēmiskais B šūnu hroniskas limfoleikozes variants

Liesas marginālo zonu limfoma

Nav jāiekļauj:

 • hroniska limfoleikoze (C91.1)
 • Valdenstrēma (Waldenström) makroglobulinēmija (C88.0)
 • nobriedušu T/NK šūnu limfoma (C84.-)
C83.1 Mantijšūnu limfoma

Centrocītiskā limfoma

Ļaundabīga limfomatoza polipoze

C83.3 Difūza lielo B šūnu limfoma

Anaplastiska difūza lielo B šūnu limfoma

CD30 pozitīva difūza lielo B šūnu limfoma

Centroblastu difūza lielo B šūnu limfoma

Imunoblastu difūza lielo B šūnu limfoma

Plazmablastu difūza lielo B šūnu limfoma

Difūza lielo B šūnu limfoma, neprecizējot apakštipu

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • nobriedušu T/NK šūnu limfoma (C84.-)
 • videnes (tīma) lielo B šūnu limfoma (C85.2)
C83.5 Limfoblastu (difūza) limfoma

B priekštečšūnu limfoma

Limfoblastiska B šūnu limfoma

Limfoblastiska limfoma BCN

Limfoblastiska T šūnu limfoma

T priekštečšūnu limfoma

C83.7 Bērkita (Burkitt) limfoma

Atipiska Bērkita (Burkitt) limfoma

Bērkita limfomai līdzīga (Burkitt-like) limfoma

Nav jāiekļauj:

 • Bērkita (Burkitt) tipa nobriedušu B šūnu leikoze (C91.8)
C83.8 Citi nefolikulāras limfomas veidi

Primāra serozo apvalku izsvīduma B šūnu limfoma

Intravaskulāra lielo B šūnu limfoma

Limfoīda granulomatoze

Nav jāiekļauj:

 • videnes (tīma) lielo B šūnu limfoma (C85.2)
 • T šūnām bagātīga B šūnu limfoma (C83.3)
C83.9 Neprecizēta nefolikulāra (difūza) limfoma
C84 Nobriedušu T/NK šūnu limfomas
C84.0 Fungoīdā mikoze (mycosis fungoides)
C84.1 Sezarī (Sezary) slimība
C84.4 Citur neklasificēta perifērisko T šūnu limfoma

Lennerta (Lennert) limfoma

Limfoepitelioīda limfoma

C84.5 Cita veida un neprecizētas T/NK šūnu limfomas

Nav jāiekļauj:

 • angioimūnblastiska T šūnu limfoma (C86.5)
 • blastiska NK šūnu limfoma (C86.4)
 • enteropātijas tipa T šūnu limfoma (C86.2)
 • ekstranodāla NK šūnu limfoma, nazālais tips (C86.0)
 • hepatospleniska T šūnu limfoma (C86.1)
 • primāras ādas CD30 pozitīvas T šūnu proliferācijas (C86.6)
 • zemādas panikulītam līdzīgā T šūnu limfoma (C86.3)
 • T šūnu leikoze (C91.-)

Piezīmes

Ja specifiskas limfomas gadījumā minēta tās izcelsme no T šūnām vai to iesaiste, jākodē pēc precīzākā apraksta.

C84.6 Anaplastiska lielšūnu limfoma, ALK pozitīva

Anaplastiska lielšūnu limfoma, CD30 pozitīva

C84.7 Anaplastiska lielšūnu limfoma, ALK negatīva

Nav jāiekļauj:

 • primāras ādas CD30 pozitīvas T šūnu proliferācijas (C86.6)
C84.8 Ādas T šūnu limfoma, bez precizējuma
C84.9 Nobriedušu T/NK šūnu limfoma, bez precizējuma

T/NK šūnu limfoma BCN

Nav jāiekļauj:

 • citur neklasificēta nobriedušu T šūnu limfoma (C84.4)
C85 Citi un neprecizēti nehodžkina limfomas veidi
C85.1 B šūnu limfoma, bez precizējuma

Piezīmes

Ja B šūnu izcelsme vai iesaiste minēta saistībā ar specifisku limfomu, jākodē pēc precīzākā apraksta.

C85.2 Videnes (tīma) lielo B šūnu limfoma
C85.7 Citi detalizēti nehodžkina limfomas tipi
C85.9 Nehodžkina limfoma, bez precizējuma

Limfoma BCN

Ļaundabīga limfoma BCN

Nehodžkina limfoma BCN

C86 Citi precizēti T/NK šūnu limfomas veidi

Nav jāiekļauj:

 • anaplastiska lielšūnu limfoma, ALK negatīva (C84.7)
 • anaplastiska lielšūnu limfoma, ALK pozitīva (C84.6)
C86.0 Ekstranodāla NK/T šūnu limfoma, nazālais tips
C86.1 Hepatospleniska T šūnu limfoma

Alfa-bēta un gamma-delta tips

C86.2 Enteropātijas tipa (intestināla) T šūnu limfoma

Ar enteropātiju saistītā T šūnu limfoma

C86.3 Zemādas panikulītam līdzīgā T šūnu limfoma
C86.4 Blastiska NK šūnu limfoma
C86.5 Angioimūnblastiska T šūnu limfoma

Angioimūnblastiska limfadenopātija ar disproteinēmiju [AILD]

C86.6 Primāras CD30 pozitīvas T šūnu ādas proliferācijas

Limfomatoīdā papuloze

Primāra ādas anaplastiska lielšūnu limfoma

Primāra ādas CD30 pozitīva lielo T šūnu limfoma

C88 Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības
C88.0 Valdenstrēma (Waldenström) makroglobulinēmija

Limfoplazmacītiska limfoma ar IgM veidošanu

Makroglobulinēmija (primāra) (idiopātiska)

Nav jāiekļauj:

 • mazo šūnu B šūnu limfoma (C83.0)
C88.2 Cita smago ķēžu slimība

Franklina (Franklin) slimība

Smago gamma ķēžu slimība

Mµ smago ķēžu slimība

C88.3 Imūnproliferatīva tievo zarnu slimība

Alfa smago ķēžu slimība

Vidusjūras limfoma

C88.4 Ekstranodāla marginālās zonas ar gļotādu saistīto limfoīdo audu B šūnu limfoma [MALT-lymphoma, mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma]

Ar ādu saistīto limfoīdo audu limfoma (SALT-lymphoma, skin-associated lymphoid tissue lymphoma)

Ar bronhiem saistīto limfoīdo audu limfoma (BALT-lymphoma, bronchial-associated lymphoid tissue lymphoma)

Piezīmes

Var lietot papildkodu (C83.3), ja vēlas, lai precizētu pārvēršanos par ārkārtīgi malignu (difūzu lielo šūnu) limfomu.

C88.7 Citas ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības
C88.9 Ļaundabīga imūnproliferatīva slimība, bez precizējuma

Imūnproliferatīva slimība BCN

C90 Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji
C90.0 Multiplā mieloma

Kālera (Kahler) slimība

Medulāra plazmacitoma

Mielomatoze

Plazmas šūnu mieloma

Nav jāiekļauj:

 • solitāra plazmacitoma (C90.3)
C90.1 Plazmas šūnu leikoze

Plazmacītiska leikoze

C90.2 Ekstramedulāra plazmacitoma
C90.3 Solitāra plazmacitoma

Lokalizēts ļaundabīgs plazmas šūnu audzējs BCN

Plazmacitoma BCN

Solitāra mieloma

C91 Limfoleikoze
C91.0 Akūta limfoleikoze

Piezīmes

Šo kodu var lietot vienīgi T šūnu un B šūnu priekšteču leikozei.

C91.1 Hroniska B tipa šūnu limfoleikoze

Limfoplazmacītiska leikoze

Rihtera (Richter) sindroms

Nav jāiekļauj:

 • limfoplazmacītiska limfoma (C83.0)
C91.3 Prolimfocītiska B tipa šūnu leikoze
C91.4 Mataino šūnu leikoze

Leikēmiska retikuloendotelioze

C91.5 Pieaugušo T šūnu [ar HTLV-1 saistīta] limfoma/leikoze

Akūts variants

Hronisks variants

Limfomatoīds variants

Snaudošs (smouldering) variants

C91.6 Prolimfocītiska T tipa šūnu leikoze
C91.7 Citas limfoleikozes

T šūnu lielgranulārā limfoleikoze (saistībā ar reimatoīdo artrītu)

C91.8 Nobriedušu B šūnu Bērkita tipa (Burkitt-type) leikoze

Nav jāiekļauj:

 • Bērkita (Burkitt) limfoma ar niecīgu kaulu smadzeņu infiltrāciju vai bez tās (C83.7)
C91.9 Limfoleikoze, bez precizējuma
C92 Mieloleikoze

Jāiekļauj:

 • granulocitāra leikoze
 • mielogēna leikoze
C92.0 Akūta mieloblastiska leikoze [AML, acute myeloblastic leukaemia]

Akūta mieloblastiska leikoze (ar minimālu šūnu diferenciāciju)

Akūta mieloblastiska leikoze (ar nobriedušām šūnām)

AML1/ETO

AML M0

AML M1

AML M2

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • hroniskas mieloleikozes akūts uzliesmojums (C92.1)
C92.1 Hroniska mieloleikoze [CML, chronic myeloid leukaemia], BCR/ABL pozitīva

Hroniska mieloleikoze, Filadelfijas hromosoma (Ph1) pozitīva

Hroniska mieloleikoze, t(9:22)(q34;q11)

Hroniska mieloleikoze ar blastu krīzi

Nav jāiekļauj:

 • atipiska hroniska mieloleikoze, BCR/ABL negatīva (C92.2)
 • hroniska mielomonocitāra leikoze (C93.1)
 • neklasificēta mieloproliferatīva slimība (D47.1)
C92.2 Atipiska hroniska mieloleikoze, BCR/ABL negatīva
C92.3 Mielosarkoma

Hloroma

Granulocitāra sarkoma

Piezīmes

Nenobriedušu mieloīdo šūnu audzējs.

C92.4 Akūta promielocitāra leikoze [PML, promyelocytic leukaemia]

AML M3

AML M3 ar t(15; 17) un tās varianti

C92.5 Akūta mielomonocitāra leikoze

AML M4

AML M4 Eo ar inv(16) vai t(16;16)

C92.6 Akūta mieloleikoze ar 11q23 anomāliju

Akūta mieloleikoze ar MLL gēna variāciju

C92.7 Citas mieloleikozes

Nav jāiekļauj:

 • hroniska eozinofīla leikoze [hipereozinofīlijas sindroms] (D47.5)
C92.8 Akūta mieloleikoze ar multilineāru displāziju

Piezīmes

Akūta mieloleikoze ar atlikušās hematopoēzes displāziju un/vai mielodisplastisko slimību anamnēzē.

C92.9 Mieloleikoze, bez precizējuma
C93 Monocitāra leikoze

Jāiekļauj:

 • monocitoīda leikoze
C93.0 Akūta monoblastiska/monocitāra leikoze

AML M5a

AML M5b

AML M5

C93.1 Hroniska mielomonocitāra leikoze

Hroniska monocitāra leikoze

CMML-1

CMML-2

CMML ar eozinofiliju

C93.3 Juvenīla mielomonocitāra leikoze
C93.7 Citas monocitāras leikozes
C93.9 Monocitāra leikoze, bez precizējuma
C94 Citas precizētas leikozes

Nav jāiekļauj:

 • leikēmiska retikuloendetelioze (C91.4)
 • plazmas šūnu leikoze (C90.1)
C94.0 Akūta eritroīda leikoze

Akūta mieloleikoze, M6 (a)(b)

Eritroleikoze

C94.2 Akūta megakarioblastiska leikoze

Akūta megakariocītiska leikoze

Akūta mieloleikoze, M7

C94.3 Tuklo šūnu leikoze
C94.4 Akūta panmieloze ar mielofibrozi

Akūta mielofibroze

C94.6 Citur neklasificēta mielodisplastiska un mieloproliferatīva slimība
C94.7 Citas precizētas leikozes

Akūta bazofiliska leikoze

Agresīva NK šūnu leikoze

C95 Neprecizētu šūnu leikoze
C95.0 Akūta neprecizētu šūnu leikoze

Akūta bilineāra leikoze

Akūta jauktu līniju leikoze

Bifenotipiska akūta leikoze

Neskaidras līnijas cilmes šūnu leikoze

Nav jāiekļauj:

 • neprecizētas hroniskas leikozes akūts uzliesmojums (C95.1)
C95.1 Hroniska neprecizētu šūnu leikoze
C95.7 Cita neprecizētu šūnu leikoze
C95.9 Leikoze, bez precizējuma
C96 Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji
C96.0 Multifokāla un multisistēmiska (diseminēta) Langerhansa (Langerhans) šūnu histiocioze [Leterera-Sīves (Letterer-Siwe) slimība]

Histiocitoze X, multisistēmiska

C96.2 Ļaundabīgs tuklo šūnu audzējs

Agresīva sistēmiska mastocitoze

Tuklo šūnu sarkoma

Nav jāiekļauj:

 • gausi noritoša (indolent) mastocitoze (D47.0)
 • tuklo šūnu leikoze (C94.3)
 • mastocitoze (iedzimta) (ādas) (Q82.2)
C96.4 Dendrītisko šūnu (papildšūnu) sarkoma

Interdigitējošo dendrītisko šūnu sarkoma

Langerhansa (Langerhans) šūnu sarkoma

Folikulāro dendrītisko šūnu sarkoma

C96.5 Multifokāla un unisistēmiska Langerhansa (Langerhans) šūnu histiocioze

Henda-Šillera-Kriščena (Hand-Schüller-Christian) slimība

Histiocitoze X, multifokāla

C96.6 Unifokāla Langerhansa (Langerhans) šūnu histiocioze

Eozinofila granuloma

Histiocitoze X BCN

Histiocitozes X, unifokāla

Langerhansa (Langerhans) šūnu histiocioze BCN

C96.7 Citi precizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji
C96.8 Histiocītiska sarkoma

Ļaundabīga histiocitoze

C96.9 Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgs audzējs, bez precizējuma

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional