Slimību profilakses un kontroles centrs

Aktualitātes

SPKC nosaka pagaidu aizliegumu vielai U-47700

13.06.2016, 00:00

 

Rīt, 14. jūnijā, stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteikts pagaidu aizliegums jaunai bīstamai psihoaktīvai vielai U-47700 un tās saturošiem izstrādājumiem. Aizliegums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minēto vielu vai tās saturošus izstrādājumus. No aizlieguma spēkā stāšanās dienas, vielas un tās saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

Lasīt vairāk...

SPKC sadarbībā ar Veselības inspekciju izstrādājis ”Ieteikumu ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei (Paraugplāna)” pirmo versiju

03.06.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka, sadarbībā ar Veselības inspekciju, ir sagatavoti ieteikumi ārstniecības iestādēm par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādi (turpmāk - Paraugplāns). 2016.gada 16.februārī Ministru kabinetā ir apstiprināti noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” (http://likumi.lv/doc.php?id=280360), turpmāk – Noteikumi. Noteikumos ir ietverta prasība ārstniecības iestādēm izstrādāt ārstniecības iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu (turpmāk – Plāns), precizējot plāna saturu un nosakot trīs papildus sadaļas jau esošajiem Plāniem. Uzlabotie Plāni ārstniecības iestādēm ir jāievieš līdz 2016. gada 1. jūlijam.

Lasīt vairāk...
Jaunākā informācija par narkotiku izplatību Eiropā un Latvijā

Jaunākā informācija par narkotiku izplatību Eiropā un Latvijā

02.06.2016, 00:00

 

2. jūnijā Slimību profilakses un kontroles centrs rīkoja konferenci "Narkotikas lietošanas tendences Eiropā un Latvijā: aktualitātes un problēmas risinājumi", lai iepazīstinātu ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) jaunāko ziņojumu par narkotiku lietošanas tendencēm Eiropā un Latvijā.

Lasīt vairāk...

31. maijs – Pasaules diena bez tabakas

31.05.2016, 00:00

 

Šogad Pasaules Veselības organizācijas “Dienas bez tabakas” sauklis ir “Gatavojaties standartizētajam iepakojumam!”, kurš uzrunā valstis noteikt stingrākus ierobežojumus cigarešu paciņu noformējumam, piemēram, izmantot tikai vienu, neuzkrītošu krāsu toni, vienu burtveidolu, neizmantot ražotāja logo u.tml.

Lasīt vairāk...

Eiropas reģiona valstīs apturēta malārijas izplatīšanās

24.05.2016, 00:00

 

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālais birojs aprīļa beigās pasludināja Eiropas reģiona valstis brīvas no malārijas, sasniedzot 2015. gadā uzstādīto mērķi. PVO Eiropas reģionālā biroja vadītāja Dr. Zuzanna Jakaba (Zsuzsanna Jakab) izsaka pateicību arī Latvijai par ieguldījumu sabiedrības veselībā, veicinot malārijas apkarošanu.

Lasīt vairāk...

Svētdien Starptautiskā Ģimenes diena

14.05.2016, 00:00

 

Svētdien Starptautiskā Ģimenes diena - pavadi to kopā ar ģimeni, kopā izkustoties un izejot Veselības maršrutus! Plašāka informācija Slimību profilakses un kontroles centra organizētās kampaņas "Aktīva ik diena!" mājaslapā: http://aktivadiena.lv/veselibas-marsruti/

Lasīt vairāk...

Speciālisti Lattelecom Rīgas maratona dalībniekus aicina novērtēt savu gatavību skrējienam

13.05.2016, 00:00

 

Pirms piedalīšanās Lattelecom Rīgas maratonā, mediķi aicina vēlreiz rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli un pārliecināties par gatavību skrējienam! Ja pēdējā laikā bijusi kāda saslimšana, trauma un organisms, iespējams, vēl nav pienācīgi atguvies, konsultējies ar ārstu par dalību maratonā.

Lasīt vairāk...

Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu

09.05.2016, 00:00

 

Informējam, ka no Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) ir saņemta vēstule par lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu no 2016. gada 9. maija. Līdzīgi kā iepriekšējos gados vakcīnas tiks izvietotas ar lidaparātu palīdzību.

Lasīt vairāk...
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pašvaldības tiekas pieredzes apmaiņas braucienā Preiļos

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pašvaldības tiekas pieredzes apmaiņas braucienā Preiļos

05.05.2016, 00:00

 

Aprīļa beigās Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) pašvaldību (kopā 17) pārstāvji tikās Preiļos, lai iepazītos ar Preiļu novada pieredzi veselības veicināšanas aktivitāšu organizēšanā. Vizītes laikā dalībnieki iepazinās ar Preiļu novada pieredzi veselības veicināšanas projektu īstenošanā un ilgtspējas nodrošināšanā, Preiļu novada Sociālā dienesta un Dienas centra darbu, SIA “Preiļu slimnīcas” iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā, kā arī apmeklēja izveidoto atpūtas zonu Preiļu pils parka teritorijā.

Lasīt vairāk...

SPKC aicina vakcinēties pret difteriju

22.04.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti atgādina, ka bērniem un pieaugušajiem periodiski jāatkārto vakcinācija pret difteriju, jo antivielu daudzums organismā ar laiku samazinās.

Lasīt vairāk...

Par imunizācijas pārskata un vakcīnu pasūtījuma veidlapas aizpildīšanu

21.04.2016, 00:00

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 10.2. apakšpunktu vakcinācijas iestādes katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram (turpmāk – SPKC) vakcīnu pasūtījumu kārtējam mēnesim un pārskatu par vakcīnu izlietojumu pārskata mēnesī, aizpildot attiecīgo veidlapu (noteikumu 3. pielikums).[1]

Lasīt vairāk...

Par Eiropas Imunizācijas nedēļu un difterijas profilakses uzlabošanu (informācija ģimenes ārstiem)

14.04.2016, 00:00

 

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs jau 11. gadu organizē Eiropas Imunizācijas nedēļu, kas šogad noritēs no 24. līdz 30. aprīlim. Imunizācijas nedēļas devīze ir “Profilakse. Aizsardzība. Imunizācija”. Imunizācijas nedēļa norit ar mērķi sniegt iespējami vairāk informācijas sabiedrībai par vakcināciju, lai palielinātu imunizācijas aptveri gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Lasīt vairāk...

Par Eiropas Imunizācijas nedēļu un difterijas profilakses uzlabošanu (informācija ārstniecības iestādēm)

14.04.2016, 00:00

 

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs jau 11. gadu organizē Eiropas Imunizācijas nedēļu, kas šogad noritēs no 24. līdz 30. aprīlim. Imunizācijas nedēļas devīze ir “Profilakse. Aizsardzība. Imunizācija”. Imunizācijas nedēļa norit ar mērķi sniegt iespējami vairāk informācijas sabiedrībai par vakcināciju, lai palielinātu imunizācijas aptveri gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Lasīt vairāk...

Nosaka aizliegumu vielai 5-MeO-DIBF un tās saturošiem izstrādājumiem

01.04.2016, 00:00

 

Sākot ar rītdienu, 2.aprīli, stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izdots aizliegums jaunai bīstamai psihoaktīvai vielai 5-MeO-DIBF un tās saturošiem izstrādājumiem. Lēmums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minēto vielu.

Lasīt vairāk...

Par vakcinācijas kalendāra ievērošanu

30.03.2016, 13:56

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) vēlas pateikties primārās veselības aprūpes ārstiem par līdzšinējo darbu infekcijas slimību profilaksē, nodrošinot imunizāciju pret vakcinācijas kalendārā ietvertajām infekcijas slimībām, kā rezultātā 2015. gadā Latvijā netika reģistrēts neviens masalu un masaliņu gadījums, nedaudz samazinājies difterijas gadījumu skaits (13 gadījumi 2014. gadā un 10 gadījumi 2015. gadā), turpina samazināties vējbaku gadījumu skaits (pirmsvakcinācijas periodā – līdz 2008. gadam – vidēji tika reģistrēti 7 000 gadījumi gadā, 2014. gadā – 2 611 gadījumi un 2015. gadā – 2 058 gadījumi).

Lasīt vairāk...
Informācija par ērču aktivitāti

Informācija par ērču aktivitāti

30.03.2016, 00:00

 

Marta beigās sakarā ar gaisa temperatūras paaugstināšanos sākusies arī ērču aktivitātes sezona; pagaidām noteiktais ērču blīvums ir vidējs, ap 20 ērcēm uz 1 km, vēl sastopamas tikai pieaugušās ērces. Tādēļ, uzturoties dabā, vai arī īslaicīgi iebrienot garā zālē, krūmājos, briksnājā, jānodrošina apģērbs, lai pasargātu sevi no ērču piesūkšanās.

Lasīt vairāk...

Saslimstība ar tuberkulozi turpina samazināties

24.03.2016, 00:00

 

Jaunākie Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemioloģiskās novērošanas dati liecina, ka 2015.gadā Latvijā kopā reģistrēts 621 jauns tuberkulozes gadījums, kas ir par 16 gadījumiem mazāk nekā 2014.gadā, kad tika reģistrēti 637 jauni tuberkulozes gadījumi.

Lasīt vairāk...

Par Zikas vīrusslimības gadījuma definīciju un aktualizētajiem ieteikumiem ceļotājiem

23.03.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) papildus mūsu 2016. gada 12. februāra vēstulei Nr. 1-8.2/454 “Informācija par Zikas vīrusslimību” nosūta Jums zināšanai un izmantošanai darbā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – ECDC) 2016. gada 12. februāra Zikas vīrusslimības gadījuma definīciju vienotas epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšanai Eiropas Savienības valstīs, kā arī aktualizētos ieteikumus ceļotājiem, ņemot vērā ECDC un Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) 2016. gada 12. februāra publicētās rekomendācijas.

Lasīt vairāk...

Par akūtās šļauganās paralīzes gadījumu reģistrāciju un izmeklēšanu

23.03.2016, 00:00

 

Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) dati liecina par ievērojamu progresu poliomielīta izskaušanas iniciatīvas īstenošanā, kas ir milzīgs veselības aprūpes un sabiedrības darbinieku panākums visā pasaulē. 2015. gadā tika reģistrēts vismazākais savvaļas poliovīrusu izraisītā poliomielīta gadījumu skaits cilvēces vēsturē: 70 saslimšanas gadījumi, t.sk. 51 gadījums reģistrēts Pakistānā un 19 poliomielīta gadījumi reģistrēti Afganistānā. 2015. gada 20. septembrī Globālā poliomielīta likvidācijas sertifikācijas komisija paziņoja par 2. tipa savvaļas poliovīrusa izskaušanu (pēdējais gadījums reģistrēts 1999. gadā). Savukārt pēdējais 3. tipa savvaļas poliovīrusa izraisītais saslimšanas gadījums tika reģistrēts 2012.gadā. Kopš 2015. gada 27. septembra Nigērija svītrota no poliomielīta endēmisko valstu saraksta.

Lasīt vairāk...

Iepazīstina ar Starptautiskā skolēnu veselības pētījuma rezultātiem

17.03.2016, 00:00

 

17. martā Veselības ministrijā norisinājās preses konference, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma, kurā piedalījās arī Latvija, rezultātiem.

 

Lasīt vairāk...

300-320 no 334 jaunumiem

...
©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC