Slimību profilakses un kontroles centrs

Nosaka pagaidu aizliegumu jaunai vielai 2-Methylacetylfentanyl

11.10.2018, 11:57

No rītdienas, 2018.gada 12.oktobra, stāsies spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteikts pagaidu aizliegums jaunai vielai 2-Methylacetylfentanyl un tās saturošiem izstrādājumiem. Pagaidu aizliegums tiek noteikts uz laika periodu līdz 12 mēnešiem un tas attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minēto vielu vai tās saturošus izstrādājumus.

 

Viela 2-Methylacetylfentanyl un tās saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā. Tāpat, atskaitot zinātniskos pētījumus, nav norāžu par vielas 2-Methylacetylfentanyl izmantošanu rūpniecībā vai saimnieciskajā darbībā, kā arī nav zināmas vispāratzītas vai apstiprinātas vielas ārstnieciskās vērtības vai pielietojums. Agrīnās brīdināšanas sistēmā saņemts brīdinājuma ziņojums par vielas 2-Methylacetylfentanyl identifikāciju Polijā.

             

Atgādinām, ka no aizlieguma spēkā stāšanās dienas, viela 2-Methylacetylfentanyl un tās saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

 

Par jauno vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu nosaka kriminālatbildību – brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu un policijas kontroli. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods, kas paredz brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

 

Ieskaitot aizliegumu vielai 2-Methylacetylfentanyl, kopš 2013.gada SPKC būs izdevis aizliegumus 47 jaunām psihoaktīvām vielām, kuras visas ir bīstamas cilvēka dzīvībai un veselībai. Papildu informāciju par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama: http://www.spkc.gov.lv/jaunas-psihoaktivas-vielas/

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC