Slimību profilakses un kontroles centrs

Informācija ceļotājiem par jauna koronavīrusa izraisītu uzliesmojumu Ķīnā

31.01.2020, 20:15

Aktualizēts 14.02.2020 plkst 14:40

 

 

Pieturoties PVO rekomendācijām par piesardzības pasākumiem ceļojuma laikā, SPKC speciālisti uzskata, ka ceļojums uz Ķīnu šobrīd nav drošs, un iesaka iedzīvotājiem uz turieni nedoties ne tikai saslimšanas risku dēļ, bet arī saistībā ar iespējamu apgrūtinātu atgriešanos.


REKOMENDĀCIJAS

personai, kura pēdējo 14 dienu laikā apmeklēja Ķīnu saistībā ar jaunā koronavīrusa COVID-19 infekcijas uzliesmojumu

 

 • 14 dienas pēc ceļojuma uz Ķīnu novēro savu veselību, ieteicams vismaz divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru.
 • Ja minētajā laika periodā parādījušies augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c.):
  • ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām,
  • nekavējoties zvanīt 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests),
  • informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz Ķīnu.

 

RECOMMENDATIONS

for a person who visited China in the last 14 days in relation to the outbreak of a new coronavirus  infection

 

 • Observe your health for 14 days after contact; measuring body temperature at least twice daily is recommended.
 • if during this period symptoms of upper respiratory tract infection appear (fever, sore throat, cough or difficulty in breathing):
  • call Emergency medical Service immediately (113 in Latvia),
  • inform the healthcare worker about your symptoms and probable contact with coronavirus COVID-19 case,
  • if possible avoid contacts with family members and other persons.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ

для человека, посетившего Китай в течение последних 14 дней в связи со вспышкой новой коронавирусной  инфекции COVID-19

 

 • Следите за изменениями своего здоровья в течение 14 дней после отъезда из Китая, рекомендуется измерять температуру тела не реже двух раз в день.
 • Если у вас появились симптомы инфекций верхних дыхательных путей (повышение температуры тела, боль в горле, кашель, затрудненное дыхание и т. д.) в течение этого периода:
  • ограничить контакты с членами семьи и другими лицами,
  • немедленно позвонить на номер 113,
  • сообщить медицинскому работнику о симптомах и о вашей недавней поездке в Китай.

 

 

对在过去14天内曾到访过中国的人提出的与新型冠状病毒爆发有关

 

 • 离开中国后14天内请密切关注自己的健康状况,建议每天测量两次体温。
 • 如果您在此期间出现上呼吸道感染症状(发烧、喉咙痛、咳嗽或呼吸困难等):
 • 避免接触家人和其他人
 • 立即拨打紧急电话113
 • 告知医护人员您的症状以及自己的旅行经历

 

Rekomendācijas (latviešu, krievu, angļu, ķīniešu valodā)


Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no Ķīnas, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bija ceļojumā Ķīnā:

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
 • vecākiem:
  • sazināties ar ģimenes ārstu,
  • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
 • ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):
  • bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
  • bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz Ķīnu.

 

Ieteikumi ceļotājiem

 • Bieži mazgājiet rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi;
 • Izvairieties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem;
 • Izvairieties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus;
 • Cilvēkiem ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem vajadzētu ievērot distanci no citiem, klepojot un šķaudot, izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas;
 • Ja ceļojuma laikā, vai 14 dienas pēc tā parādās  simptomi, kas norāda uz elpošanas slimībām (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana), nepieciešams vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu par ceļojumu
©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC