Slimību profilakses un kontroles centrs

Seminārs vecākiem un speciālistiem par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

30.09.2019, 16:23

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays” noslēdzis realizēt seminārus iedzīvotājiem par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām 9 no 10 novadu pašvaldībām. Kopumā Aizputes, Baldones, Dundagas, Engures, Krimuldas, Mālpils, Nīcas, Salacgrīvas un Zilupes novados īstenoti 14 semināri vecākiem (t.sk., citiem tuviniekiem), izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam, sociālajiem darbiniekiem u.c. pieaugušajiem iedzīvotājiem par pusaudžu atkarību izraisošu vielu lietošanu un to procesiem, izglītojot 336 apmeklētājus.

 

Semināru mērķis ir izglītot gan bērna ikdienā iesaistītos speciālistus, gan vecākus par vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju atpazīšanu un nepieciešamo rīcību atkarības veidošanās gadījumā.

 

Katra semināra laikā klīniskā psiholoģe Iveta Krūmiņa vai klīniskā psiholoģe, sertificētā psihoterapeite Benita Griškeviča, vai sertificētā psihoterapeite Iveta Berķe sarunu, praktiski uzdevumu, situāciju analīzes utml. veidā ļāva apmeklētājiem apgūt konkrētu informāciju par dažādu veidu atkarību vielām un atkarību izraisošiem procesiem (piemēram, datorspēļu spēlēšana), gan diskutēt par nepieciešamo rīcību gadījumos, kad bērns vai pusaudzis atrodas atkarības ceļa sākumā. Iegūtās zināšanas apmeklētājiem bija iespēja pārbaudīt, savstarpēji izspēlējot dažādas lomu spēles (t.i., iejūtoties pusaudža vecāka, vai izglītības iestādes pedagoga/ atbalsta personāla, vai sociālā darbinieka, vai paša pusaudža lomā) pie dažādām situācijām.

 

Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas katram apmeklētājam tika dāvināts informatīvais materiāls „Ieteikumi bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnai atpazīšanai, profilaksei un palīdzības iespējām”, tādejādi nodrošinot, ka apmeklētājam jebkurā brīdī būs iespēja atkārtoti semināra laikā apgūto/ pārrunāto.

 

Pēc semināra saņemtas pozitīvas atsauksmes no apmeklētājiem, kuri atzinīgi novērtē tēmas aktualitāti un nozīme ne tikai pusaudžu vidū, bet arī citu līdzcilvēku vidū, kā arī pozitīvi novērtēja izvēlēto pasniegšanas veidu, ka dažādas situācijas tiek izstāstītas no prakses un izspēlētas caur praktiskiem piemēriem.

 

Semināri finansēti ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) atbalstu.

 

Papildu informācija par projektu:

www.spkc.gov.lvsadaļas “Projekti” apakšsadaļas ESF 9.2.4.2.pasākuma projektsdaļās Aktualitātes, Pasākumu kalendārs, Informatīvie materiāli un Īstenošanas shēmas”.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC