Slimību profilakses un kontroles centrs

Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

30.09.2019, 16:28

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar biedrību „Papardes zieds” noslēdzis izglītojošu nodarbību (pasākumu) kopumu īstenošanu vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 5. – 7., 10. – 12.klašu skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem8 no 10novadu pašvaldībās (savukārt, 2 novadu pašvaldību (t.i., Krimuldas un Zilupes) izglītības iestādes atteicās no līdzdalības projektā). Kopumā Aizputes, Baldones, Dundagas, Engures, Mālpils, Nīcas, Salacgrīvas un Sējas novados īstenoti 25izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi, izglītojot 496 izglītojamos.

 

Katras izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopuma nodarbības laikā ar dažādu neformālo izglītību metožu palīdzību, kā arī ar aktīvu skolēnu iesaistīšanu un līdzdarbošanos bija iespēja iegūt plašākas zināšanas par fizioloģiskajām un emocionālajām pārmaiņām pubertātes laikā, veselīgas pašapziņas veidošanos, personīgo higiēnu, atbildīgu attiecību veidošanu, lēmumu pieņemšanu, sekstingu, seksuāli transmisīvo infekciju profilaksi, kontracepciju u.c., tādējādi sekmēja katra skolēna prasmes uzņemties lielāku atbildību par savas veselības attīstību, veicinot veselības paradumu maiņu.

 

Lai nostiprinātu skolēnu gūtās zināšanas izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopuma noslēgumā katrs skolēns saņēma informatīvo materiālu „Lēmums. STI. Kontracepcija.” un „Pubertāte. Attiecības. Sekstings.”

 

Pēc izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumu norises saņemtas pozitīvas atsauksmes no gan no skolēniem, gan no pedagogiem, kas ņēma dalību novērotāja statusā. Pedagogi atzinīgi novērtē to, ka par šīm tēmām runā speciālists (t.sk., jauniešu konsultants, tā paša dzimuma speciālists) no malas, kā arī uzsver nepieciešamību šādus pasākumus organizēt regulāri.

 

Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi finansētas ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) atbalstu.

 

Vairāk informācijas www.spkc.gov.lv sadaļas “Projekti” apakšsadaļas ESF 9.2.4.2.pasākuma projektsdaļās Aktualitātes, Pasākumu kalendārs, Informatīvie materiāli un Īstenošanas shēmas”.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC