Slimību profilakses un kontroles centrs

Vakances

Slimību profilakses un kontroles centrs (reģistrācijas numurs 90009756700) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Personāla un procesu vadības departamenta Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vecākais personāla speciālists/-e

 

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties personāla politikas un stratēģijas izstrādē, izstrādāt ar personāla vadības politikas sistēmu saistītus procesu aprakstus;
 • organizēt personāla atlases procesu, amatu aprakstu izstrādāšanu un darba izpildei nepieciešamo prasību noteikšanu;
 • organizēt personāla novērtēšanas procesu, izstrādāt personāla vērtēšanas kritērijus un metodes, apkopot un analizēt vērtēšanas rezultātus;
 • sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • veikt personāla informācijas uzkrāšanu un regulāru aktualizāciju resursu vadības sistēmā „Horizon”, DVS Namejs un valsts informācijas sistēmā NEVIS;
 • sniegt nepieciešamo informāciju vadībai, sagatavot dažādas atskaites un sarakstus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • konsultēt un sniegt nepieciešamo atbalstu struktūrvienībām par personāla vadības jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, personāla vadībā, tiesību zinātnēs;
 • profesionālā pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā ne mazāk kā divi gadi;
 • praktiska darba pieredze personāla vadībā ne mazāk kā divi gadi;
 • profesionālā pieredze tiesību aktu un dokumentu projektu (normatīvie akti, rīkojumi u.c.) izstrādē;
 • profesionālas zināšanas personāla vadības jomā;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar resursu vadības sistēmu „Horizon”;
 • labas iemaņas darbā ar DVS „Namejs”;
 • pieredze darbā ar valsts informācijas sistēmu NEVIS;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • prasme analizēt un praksē pielietot pastāvošo likumdošanas un normatīvo aktu prasības;
 • labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu īsos termiņos.

 

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu komandā;
 • iespēju profesionāli augt un pilnveidot zināšanas;
 • atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 835 līdz 1190 EUR (bruto) atkarībā no piešķirtās kategorijas;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

Amata konkursa pretendentiem līdz 2019.gada 3.jūnijam jānosūta uz e-pasta adresi atlase@spkc.gov.lv ar norādi „Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vecākā personāla speciālista amata vakance” šādi dokumenti:

 

 • profesionālās darbības apraksts (CV) un pieteikuma vēstule;
 • apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Uzziņas pa tālruni 67387657, informācija par SPKC – www.spkc.gov.lv.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka:

 

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
 • jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Slimību profilakses un kontroles centrs, kontaktinformācija: Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (reģistrācijas numurs 90009756700) izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amatu – Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Liepājas Kurzemes reģionālās nodaļas epidemiologs/-ģe uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģisko izmeklēšanu;
 • organizēt profilakses un pretepidēmijas pasākumu organizāciju infekcijas slimību perēkļos;
 • nodrošināt epidemioloģisko datu analīzi par infekcijas slimībām, kas pakļautas epidemioloģiskajai uzraudzībai;
 • veikt vakcinācijas komplikāciju gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu;
 • veikt operatīvās epidemioloģiskās informācijas apkopošanu, izvērtēšanu, analīzi un pārskatu sagatavošanu;
 • nodrošināt imunizācijas procesa koordinēšanu;
 • dokumentēt epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, ievadīt datus Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmas (VISUMS) datubāzē;
 • piedalīties neatliekamos reaģēšanas pasākumos sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumos.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnas vai sabiedrības veselības jomā un atbilstoša apmācība infekciju slimību epidemioloģijā;
 • praktiskā darba pieredze veselības aprūpes sistēmā vai sabiedrības veselības jomā ne mazāk kā divi gadi;
 • vēlama pieredze darbā ar Valsts Infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmu (VISUMS);
 • prasme noteikt epidemioloģiskās kontroles pasākumus infekcijas slimību perēklī;
 • augsta atbildības sajūta, loģiskā domāšana, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • prasme efektīvi pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas;
 • augstākā līmeņa 1.pakāpes (C1) valsts valodas prasmes līmenis;
 • labas angļu valodas zināšanas sadarbībai ar ārvalstu sadarbības partneriem;
 • labas datorprasmes MS Office (Word, Excel, PowerPoint), interneta pārlūkprogrammās un Epi-Info.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu komandā;
 • iespēju profesionāli augt un pilnveidot zināšanas;
 • atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 835 EUR (bruto) līdz 996 EUR (bruto) un piešķirtai kategorijai;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

     Amata konkursa kandidātiem līdz 2019.gada 31.maijam jānosūta uz e-pasta adresi atlase@spkc.gov.lv ar norādi „epidemiologa amata vakance Liepājā” šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV) un pieteikuma vēstule;
 • augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Uzziņas pa tālruni 67387617, informācija par SPKC – www.spkc.gov.lv.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
 2. jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Slimību profilakses un kontroles centrs, kontaktinformācija: Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005.

 


 

Slimību profilakses un kontroles centrs (reģistrācijas numurs 90009756700) izsludina atklātu konkursu uz darbinieka amatu – Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemiologs/-ģe uz noteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • atbilstoši deleģējumam nodrošināt un veicināt epidemioloģisko datu vākšanu, apkopošanu un uzkrāšanu par vakcīnregulējamām infekcijas slimībām;
 • atbilstoši deleģējumam nodrošināt epidemioloģisko datu analīzi par vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, laboratorisko pārbaužu rezultātiem (t.sk.kontaktpersonu), infekcijas slimību izraisītāju cirkulāciju vides objektos un dzīvnieku (pārnēsātāju) vidū un citiem epidemioloģiski svarīgiem apstākļiem un faktoriem;
 • pilnvarojuma ietvaros koordinēt darbiniekus epidemioloģisko datu vākšanas un apkopošanas jomā;
 • gatavot tematiskos pārskatus, analītiskus materiālus un citu  informāciju par vakcīnregulējamām infekcijas slimībām;
 • sadarboties ar  Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un Pasaules Veselības organizāciju;
 • piedalīties neatliekamu pretepidēmijas pasākumu organizēšanā infekcijas slimību uzliesmojumu un ārkārtas sabiedrības veselības situāciju gadījumos.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnas vai sabiedrības veselības jomā;
 • praktiskā darba pieredze veselības aprūpes sistēmā vai sabiedrības veselības jomā ne mazāk kā divi gadi;
 • prasme analizēt un apkopot liela apjoma informāciju, sagatavot to ziņojuma, prezentācijas veidā;
 • prasme veikt lietišķo saraksti ar valsts un pašvaldību institūcijām;
 • prasme efektīvi pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas;
 • augstākā līmeņa 1.pakāpes (C1) valsts valodas prasmes līmenis;
 • labas angļu valodas zināšanas sadarbībai ar ārvalstu sadarbības partneriem;
 • labas datorprasmes MS Office (Word, Excel, PowerPoint) un interneta pārlūkprogrammās.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu komandā;
 • iespēju profesionāli augt un pilnveidot zināšanas;
 • atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 835 EUR (bruto) līdz 1140 EUR (bruto) un piešķirtai kategorijai;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

 

 

     Amata konkursa kandidātiem līdz 2019.gada 31.maijam jānosūta uz e-pasta adresi atlase@spkc.gov.lv ar norādi „epidemiologa amata vakance uz noteiktu laiku” šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV) un pieteikuma vēstule;
 • augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

Uzziņas pa tālruni 67387617, informācija par SPKC – www.spkc.gov.lv.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
 2. jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Slimību profilakses un kontroles centrs, kontaktinformācija: Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005.

 


 

Slimību profilakses un kontroles centrs (reģistrācijas numurs 90009756700) izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amatu – Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas sabiedrības veselības organizators (divas vakances) uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt infekcijas slimību reģistrāciju, datu ievadīšanu Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmā (VISUMS), kā arī datu apkopošanu gripas monitoringa ietvaros;
 • nodrošināt datu vākšanu un apkopošanu infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģiskās izmeklēšanas ietvaros;
 • veikt vakcinācijas izraisīto komplikāciju reģistrāciju un uzskaiti;
 • veikt klīnisko paraugu ņemšanu laboratoriskai pārbaudei pēc epidemioloģiskajām indikācijām, kā arī epidemioloģiskās uzraudzības ietvaros;
 • piedalīties neatliekamos reaģēšanas pasākumos sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumos;
 • saskaņā ar grafiku atrasties paaugstinātas gatavības režīmā, un pēc izsaukuma ārkārtas situācijā izbraukt uz notikuma vietu;
 • veikt sabiedrības veselības izglītības darbu infekcijas slimību perēkļos normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība medicīnas vai sabiedrības veselības jomā;
 • vēlama praktiskā darba pieredze sabiedrības veselības jomā;
 • vēlama pieredze darbā ar Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmu (VISUMS);
 • spēja apkopot un analizēt statistisko informāciju un sagatavot to prezentācijas veidā;
 • prasme efektīvi pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas, labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Internet Explorer u.c.);
 • prasme efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • augstākā līmeņa 1.pakāpes (C1) valsts valodas prasmes līmenis.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu komandā;
 • iespēju profesionāli augt un papildināt zināšanas;
 • atalgojumu atbilstoši 7.mēnešalgu grupai no 675 EUR (bruto) līdz 864 EUR (bruto) un piešķirtai kategorijai;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

Amata konkursa pretendentiem līdz 2019.gada 31.maijam jānosūta uz e-pasta adresi atlase@spkc.gov.lv ar norādi „sabiedrības veselības organizatora amata vakance” šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV) un pieteikuma vēstule;
 • augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

Tālrunis informācijai 67387657, informācija par SPKC – www.spkc.gov.lv.

 

 

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
 2. jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Slimību profilakses un kontroles centrs, kontaktinformācija: Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005.

 

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC