Slimību profilakses un kontroles centrs

Normatīvie akti

Normatīvie akti, kas regulē Slimību profilakses un kontroles centra darbību

 

Likumi

 

Lasīt vairāk...

Iekšējie normatīvie akti

Slimību profilakses un kontroles centra reglaments

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 75. panta pirmo daļu

I. Vispārīgais jautājums

 

  1. Reglaments (turpmāk - reglaments nosaka Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – Centrs)) uzbūvi (struktūru) un darba organizāciju.
Lasīt vairāk...

Debitoru (prasību) dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

 

 

I.Vispārīgie jautājumi

 

1. Iekšējais normatīvais akts nosaka kārtību, kādā Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk –Centrs) veic ar debitoru (prasību) uzskaiti saistīto dokumentu izstrādāšanu, saskaņošanu, parakstīšanu un reģistrēšanu (turpmāk - Kārtība).

 

Lasīt vairāk...

Nozares politika

Slimību profilakses un kontroles centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakšjomās, kā arī nodrošināt veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju.

Lasīt vairāk...

Slimību profilakses un kontroles centra nolikums

Ministru kabineta noteikumi Nr.241

Rīgā 2012.gada 3.aprīlī (prot. Nr.18 30.§)

Slimību profilakses un kontroles centra nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – centrs) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

2. Centra darbības mērķis ir īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakšjomās un veselības aprūpes politiku veselības aprūpes kvalitātes apakšjomā, kā arī nodrošināt veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju.

 

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 84 redakcijā)

Lasīt vairāk...

Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu

Ministru kabineta rīkojums Nr.101

Rīgā 2012. gada 21. februārī (prot. Nr.10 47.§)


Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta pirmo daļu ar 2012. gada 1. aprīli izveidot veselības ministra pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi "Slimību profilakses un kontroles centrs" (turpmāk - Slimību profilakses un kontroles centrs).


2. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 2. un 5.punktu līdz 2012.gada 1.aprīlim nodot valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" (turpmāk - Infektoloģijas centrs) funkcijas un pārvaldes uzdevumus Slimību profilakses un kontroles centram un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (Infektoloģijas centrs beidz pastāvēt).

Lasīt vairāk...
©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC