Slimību profilakses un kontroles centrs

Atļauja izmantot pacienta datus pētījumā

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumiem Nr.446 „Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā" Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) ir deleģēta funkcija izsniegt atļauju medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai konkrētā pētījumā.

 

Persona, kura vēlas saņemt atļauju, iesniedz SPKC iesniegumu (noteikumu 1. pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  • pētījuma vadītāja un vadošo pētnieku dzīvesgaitas aprakstu (atbilstoši noteikumu 2. pielikumā sniegtajam paraugam);
  • pētījuma vadītāja un vadošo pētnieku izglītības dokumentu kopijas;
  • pētījuma protokolu – teorētiski metodoloģisko priekšnosacījumu izklāstu.

 

Iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu par atļaujas izsniegšanu veic speciāli izveidota SPKC komisija saskaņā ar shēmu:

Atļaujas medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai

konkrētā pētījumā izsniegšanas shēma

 

 

!!! MK noteikumi Nr. 446 nav piemērojami un attiecināmi uz pētījumiem, kas tiek veikti studiju ietvaros. Vienlaikus, izglītības iestādēm un to studentiem, veicot studiju pētniecisko darbu, ir saistošas visas citas normatīvā regulējuma prasības, kas attiecas uz pacienta datu apstrādi.

 

 
Izsniegtās atļaujas

 

Izsniegtās atļaujas izmantot medicīniskajos dokumentos fiksētos pacienta datus konkrētā pētījumā

 

 Atļaujas numurs

Privātpersonas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr.

Pētījuma nosaukums

Ārstniecības iestāžu saraksts, no kurām ir paredzēts pieprasīt pētniecībai nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju

Atļaujas derīguma termiņš:

10 Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts “Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)” Nacionālais veselības dienests

31.03.2023.

9 Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts” (reģ. Nr. 90009379112)

“Jonizējošais starojums kā darba vides riska faktors veselības aprūpē Latvijā – saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem”

Nacionālais veselības dienests 

31.12.2019.

 

8 Oksana Savicka “Molekulāri epidemioloģiskais hepatīta A vīrusa raksturojums Latvijā” Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Slimību profilakses un kontroles centrs 31.12.2019.
7 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Epidemioloģiska ar otrā tipa cukura diabētu saistīto slimības progresijas un patoģenēzes mehānismu izpēte” Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests 

31.12.2020.

6 Didzis Gavars “Vitamīna B12 augstu un sevišķi augstu vērtību diagnostiskā nozīme”

SIA “E.Gulbja Laboratorija”, Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca.

31.12.2020.

5 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Ar hipofīzes audzēju attīstību un norisi saistīto epidemioloģisko faktoru izpēte” Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests.  

31.12.2021.

4 Rīgas Stradiņa universitāte (reģ. Nr.90000013771) “Ērču encefalīta epidemioloģiskās ainas un vakcinācijas efektivitātes izvērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū”

Jebkura ārstniecības iestāde Latvijā, kurā var tikt stacionēts ērču encefalīta pacients (Liepājas reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Jelgavas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, t.sk. stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Aizkraukles slimnīca, Bauskas slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca, Jūrmalas slimnīca, Preiļu slimnīca, Alūksnes slimnīca, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Cēsu klīnika, Ludzas medicīnas centrs, Madonas slimnīca, Ogres rajona slimnīca, Tukuma slimnīca, Krāslavas slimnīca, Vidzemes slimnīca, Kuldīgas slimnīca), kā arī Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija, E.Gulbja Laboratorija, Nacionālais Medicīnas Serviss-Laboratorija.

31.03.2021.

3 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Epidemioloģiska ar otrā tipa cukura diabētu saistīto slimības progresijas un patoģenēzes mehānismu izpēte” Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests. 

31.12.2018.

2

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

(reģ. Nr. 3341000218)

Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)

Nacionālais veselības dienests

 

31.12.2019.

 

1

Žanna Kovaļova

“Ilgtermiņa kardiovaskulāro un metabolo izmaiņu izvērtējums pēc saņemtas kompleksas terapijas pacientiem, kuri izdzīvojuši pēc bērnu vecuma akūtas leikēmijas”

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca",

SIA” Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.

 

31.12.2017.

 

 

 

©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC