Slimību profilakses un kontroles centrs

Ieteikumi pirmsskolas izglītības iestādēm, ja reģistrēts A hepatīta [1] gadījums

1. Noskaidrot skolēnu prombūtnes iemeslus grupā, kurā reģistrēts saslimšanas gadījums (turpmāk - infekcijas skartā grupa), kā arī darbinieku prombūtnes iemeslus, kas bija kontaktā ar saslimušo bērnu, un informēt Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu par iespējamo bērna vai darbinieka saslimšanas gadījumu, ja saslimušajam ir šādas pazīmes: nespēks, slikta dūša, ēstgribas zudums, sāpes vēderā vai/un labajā paribē, galvassāpes, caureja, paaugstināta ķermeņa temperatūra, ādas, gļotādas  vai acu ābolu dzelte.

2. Nekavējoties organizēt un veikt kontaktpersonu* medicīnisko novērošanu[3] 35 dienas ilgi, sākot no dienas, kad bijis pēdējais kontakts ar slimnieku, no rīta pirms pieņemšanas grupā veikt bērnu apskati, kā arī divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru.

 

3. Nepieņemt slimus bērnus (bērnam ir nespēks, slikta dūša, ēstgribas zudums, sāpes vēderā vai/un labajā paribē, galvassāpes, caureja, paaugstināta ķermeņa temperatūra, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte), nekavējoties izolēt saslimušo bērnu no pārējiem un telefoniski informēt vecākus.

 

4. Nekavējoties telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu par iespējamu bērna vai darbinieka saslimšanas gadījumu.

 

5. Infekcijas skartajā grupā 35 dienas ilgi, sākot no dienas, kad bijis pēdējais kontakts ar slimnieku, nodrošināt ierobežojošus pasākumus:

 

 • informēt (vēlams rakstiski) tos vecākus, kuru bērni nav bijuši kontaktā ar A hepatīta slimnieku (arī 14 dienās pirms viņa saslimšanas), izņemot bērnus, kas iepriekš pārslimoja A hepatītu vai ir vakcinēti pret A hepatītu, par iespējamās inficēšanās risku no citiem iespējams inficētiem grupas biedriem un ieteikt šiem bērniem veselības aizsardzības nolūkā inkubācijas perioda laikā jeb 35 dienas ilgi (pēc slimnieka pēdējās iestādes apmeklējuma dienas) neapmeklēt infekcijas skarto grupu;
 • nepārcelt bērnus uz citām grupām;
 • nepieļaut personāla, kas strādā infekcijas skārtajā grupā, pārcelšanu uz citu grupu;
 • neapvienot ar citu grupu;
 • nepieļaut kopīgu pasākumu rīkošanu, lai bērni no infekcijas skartās grupas kontaktētu ar citu grupu bērniem, tostarp nepieļaut spēles pagalmā kopā ar citu grupu bērniem;
 • grupai, kurā ir reģistrēts saslimšanas gadījums, sporta nodarbības koplietošanas vai speciālās telpās organizēt pēdējai, turklāt pēc tām veikt telpu uzkopšanu;
 • ja ēdienu trauki netiek mazgāti trauku mazgājamā mašīnā ar augstas temperatūras režīmu, nodrošināt infekcijas skarto grupu ar vienreizlietojamiem traukiem vai atsevišķiem traukiem, kā arī veikt to dezinfekciju.

 

6. Nodrošināt sanitāros mezglus ar šķidrajām ziepēm roku mazgāšanai.

 

7. Stingri sekot bērnu roku mazgāšanai pēc bērna atnākšanas pirmsskolas izglītības iestādē, pirms ēšanas, pēc pastaigām un tualetes apmeklēšanas, turklāt nepieciešamības gadījumā palīdzēt mazgāt rokas individuāli.

 

8. Stingri kontrolēt, lai bērni lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam.

 

9. Veikt virsmu un inventāra mazgāšanu un dezinfekciju, atbilstoši instrukcijām izmantojot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.

 

10. Nodrošināt, lai mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi ir pietiekamā daudzumā un personāls ievēro to lietošanas instrukcijas.

 

11. Veikt koplietošanas telpu mitro uzkopšanu bērnu pastaigas laikā.

 

12. Izmantot tikai viegli mazgājamas rotaļlietas, nodrošināt to mazgāšanu un dezinfekciju katras darbadienas beigās; mīkstās rotaļlietas izmazgāt veļas mazgājamā mašīnā vai nodrošināt to ķīmisko tīrīšanu; nelietot mīkstās rotaļlietas līdz ierobežojošo pasākumu pārtraukšanai.

 

13. Nekavējoties informēt (vēlams rakstiski) vecākus par veicamajiem infekcijas slimību ierobežojošiem un profilakses pasākumiem, t.sk. medicīnisko novērošanu, un ieteikt:

 

 • nodrošināt bērna veselības stāvokļa novērošanu ārpus pirmsskolas izglītības iestādes (mājās);
 • nekavējoties vērsties pēc medicīniskās palīdzības, ja bērnam parādās slimības pazīmes (bērnam ir nespēks, slikta dūša, ēstgribas zudums, sāpes vēderā vai/un labajā paribē, galvassāpes, caureja, paaugstināta ķermeņa temperatūra, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte), informēt ārstu par to, ka pirmsskolas izglītības iestādē ir reģistrēts (-i) vīrushepatīta A gadījums (-i), kā arī pēc iespējas ātrāk informēt pirmsskolas izglītības iestādi par bērna saslimšanu;
 • vakcinēt bērnu pret A hepatītu. Vakcinācija pret A hepatītu nav obligāta un nav valsts apmaksāta, tāpēc vecāki pieņem lēmumu paši, konsultējoties ar ģimenes ārstu vai pediatru;
 • nodrošināt bērnu ar atsevišķiem traukiem un personīgās higiēnas piederumiem (dvieļi u.c.);
 • stingri sekot tam, kā bērns ievēro personīgo higiēnu, it sevišķi, kā mazgā rokas;
 • nodrošināt rūpīgu telpu uzkopšanu mājās;
 • precīzi pildīt ģimenes ārsta vai pediatra norādījumus.

 

14. Pieņemt ar A hepatītu pārslimojušos bērnus pirmsskolas izglītības iestādē tikai ar ģimenes ārsta vai pediatra izziņu.

 

15. Iestādes darbiniekiem nekavējoties vērsties pie ģimenes ārsta un informēt iestādes administrāciju par iespējamu saslimšanu (simptomi - nespēks, slikta dūša, ēstgribas zudums, sāpes vēderā vai/un labajā paribē, galvassāpes, caureja, paaugstināta ķermeņa temperatūra, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte).

 

16. Palīdzēt Slimību profilakses un kontroles centra speciālistiem A hepatīta saslimšanas gadījuma epidemioloģiskajā izmeklēšanā – sniegt informāciju par iestādes apmeklējumu un sagatavot kontaktpersonu sarakstu.

 

17. Doto ieteikumu pasākumus nodrošināt arī katram sekojošam saslimšanas gadījumam. Inkubācijas un medicīniskās novērošanas laiku ievērot no pēdējā slimnieka izolēšanas datuma no kolektīva.

 

18. Ievērot Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumu Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punkta prasības: „Izglītības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai citas iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm – caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi)”.

 

* Par kontaktpersonām uzskatīt bērnus, kuri bija tiešā vai netiešā kontaktā ar slimnieku pirmsskolas izglītības iestādē (grupā, kopējā tualetē vai garderobē). Ja reģistrēti divi un vairāk saslimšanas gadījumi vairākās grupās, pastāvot aizdomām, ka inficēšanās saistīta ar ēdināšanu, par kontaktpersonām uzskata visus bērnus un personālu pirmsskolas izglītības iestādē.

 


[1] Informācija par infekcijas slimībām ir pieejama SPKC mājas lapā: http://www.spkc.gov.lv/infekcijas-slimibas/

[2] SPKC darbinieku kontaktinformācija: www.spkc.gov.lv/darbinieku-kontakti/

[3] Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumi Nr.774 „Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība” http://likumi.lv/doc.php?id=144279

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC