Slimību profilakses un kontroles centrs

Informācija starptautisko transportlīdzekļu pasažieriem un apkalpes locekļiem, ja ceļojuma laikā jums bija kontakts ar masalu slimnieku

01.04.2019

Masalas ir ļoti lipīga infekcijas slimība, kas izplatās no personas uz personu ar gaisa pilieniem, inficētajai personai runājot, klepojot vai šķaudot. Vīrusu saturošie pilieni var palikt gaisā vairākas stundas, bet uz virsmām līdz pat divām stundām. Sīkāka informācija par masalām ir pieejama SPKC (https://www.spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/infekcijas-slimibas/apraksti/masalas) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) (https://www.ecdc.europa.eu/en/measles/facts/factsheet) tīmekļa vietnē.

 

Sakarā ar to, ka Jūs bijāt pakļauts inficēšanās riskam ar masalām brauciena laikā, SPKC iesaka:

 

 • Kopā ar ģimenes ārstu pārbaudiet savu un kopā dzīvojošo personu imunizācijas statusu pret masalām un izlemiet jautājumu par vakcinācijas nepieciešamību. Vakcināciju pēc kontakta ar masalu slimnieku ieteicams saņemt 72 stundu laikā visām neimūnām personām.
 • Ja Jums 17 dienu laikā paradās akūtas infekcijas slimības pazīmes, kas atgādina saaukstēšanos, sazinieties ar savu ģimenes ārstu un informējiet viņu par kontaktu ar masalu slimnieku, sūdzībām un ievērojiet ārsta norādījumus.
 • Atturieties no klātienes kontaktiem ar citiem cilvēkiem, ieskaitot sabiedrisko vietu/iestāžu apmeklēšanu, lai novērstu citu personu inficēšanos.
 • Ārsta konsultācijas ir īpaši svarīgas grūtniecēm, zīdaiņiem un maziem bērniem, kā arī personām ar novājinātu imūnsistēmu.

 

Centra dežurējošais epidemiologs, tālr. +371 29715223.

 

 

Information for passengers and crew members regarding your travel where a passenger with measles was on the international vehicle

 

Measles is a highly contagious infectious disease that spreads from person to person with air droplets, while infected person is talking, coughing or sneezing. Virus-containing droplets can stay in the air for several hours, but on surfaces for up to two hours. Detailed information on measles is available on the websites of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (https://www.ecdc.europa.eu/en/measles/facts/factsheet).

Due to the fact that you were under the risk of measles virus exposure during the traveling by bus, CDPC recommends the following:

 • Together with your family doctor check your and your close contacts measles immunization status to take decision about vaccination. For an unvaccinated person vacination will provide protection if it will be given within 72 hours of exposure.
 • If you have symptoms of an acute infectious disease similar to common cold during 17 days, contact your family doctor and inform about your contact with measles case, your complains, and follow your doctor's advices.
 • Avoid contacts with other people including visiting of public places / institutions to prevent the spread of infection.
 • Doctor’s consultation is particularly important for pregnant women, infants and persons with weakened immune system.

 

Epidemiologist on duty, phone number +371 29715223.

 

 

Важная информация для пассажиров и членов экипажа в случае контакта с больным корью во время путешествия на международном транспортном средстве

 

Корь – очень заразное инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании, тесных личных контактах или непосредственном контакте с инфицированными выделениями из носоглотки. Вирус остаётся в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхностях - до двух часов. Подробная информация о кори доступна на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) (https://www.ecdc.europa.eu/en/measles/facts/factsheet) и на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/measles).

 

В связи с риском заражения корью во время поездки, Центр советует:

 

 • Вместе с Вашим лечащим врачом проверьте данные о своей вакцинации против кори, а также тех, кто живет вместе с Вами, и примите решение в отношении вакцинации. Вакцинация для неиммунных лиц рекомендуется в течении 72 часов после контакта с больным корью.
 • Если в течении 17 дней у Вас появились симптомы острого инфекционного заболевания, напоминающие простуду, просим Вас обратиться к Вашему лечащему врачу, проинформировать его о контакте с больным корью, жалобах и следовать его указаниям.
 • Избегайте контактов с другими людьми, включая посещение общественных мест/учреждений, чтобы предотвратить распространение инфекции.
 • Консультация лечащего врача особенно необходима беременным женщинам, младенецам и маленьким детям и людям с ослабленным иммунитетом.

 

Дежурный эпидемиолог Центра, тел. +371 29715223.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC