Slimību profilakses un kontroles centrs

Norisinājās seminārs Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) dalībniekiem

13.12.2018

7. decembrī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Veselības ministriju šogad otro reizi rīkoja semināru Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) dalībniekiem, kurā pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar aktualitātēm veselības veicināšanas jomā, kā arī dalījās labajā prakse pieredzē veselības veicināšanā. Seminārā piedalījās 50 NVPT pārstāvji no 41 pašvaldības.

 

Veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labas prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos. Šobrīd NVPT ir iestājušās 112 pašvaldības.

 

Semināra laikā SPKC speciāliste Agnese Freimane dalībniekus iepazīstināja ar NVPT 2017. gada monitoringa rezultātiem, kas atspoguļo pašvaldību veselības veicināšanas sistēmu un organizāciju, kā arī darbības rādītājus, balstoties uz NVPT kritērijiem, kā arī ar NVPT 2018. gadā paveikto. Savukārt SPKC Veselības veicināšanas departamenta direktore Ilze Straume dalībniekiem prezentēja 2018. gadā paveikto veselības veicināšanas jomā, ko īstenojis SPKC.

 

Par interesantāko un vērtīgāko semināra daļu dalībnieki atzinuši pašvaldību labās prakses pieredzi veselības veicināšanā. Ar labās prakses piemēriem dalījās Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītāja Daina Paipala, Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes attīstības nodaļas projektu vadītāja Marika Pitura un Kuldīgas novada pašvaldības projekta koordinatore Juta Kasakovska.

 

Tāpat dalībniekiem bija iespēja noklausīties Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” aktualitātes.

 

Noslēgumā dalībniekiem bija iespēja noklausīties lektores, personīgās izaugsmes konsultantes Vitas Sanes lekciju “Emocionālā inteliģence, veiksmīgas komunikācijas un konfliktu risināšanas pamatprincipi”.

 

Pateicamies visiem NVPT dalībniekiem par piedalīšanos seminārā, kā arī lektoriem par vērtīgām un izglītojošām lekcijām!

 

Vairāk par Latvijas Nacionālo Veselīgo pašvaldību tīklu lasiet: https://spkc.gov.lv/lv/veseligas-pasvaldibas1/nacionalais-veseligo-pasvaldib


Dalībnieku prezentācijas

 

"SPKC aktualitātes veselības veicināšanā" - SPKC Veselības veicināšanas departamenta direktore Ilze Straume

 

"Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 2017. gada monitoringa rezultāti un atskats uz 2018. gadā paveikto" - SPKC Psihiskās veselības veicināšanas nodaļas vadītāja Agnese Freimane

 

“Labās prakses pieredze veselības veicināšanā” – Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāve Marika Pitura

 

“Labās prakses pieredze veselības veicināšanā” – Ventspils pilsētas domes pārstāve Daina Paipala

 

“Labās prakses pieredze veselības veicināšanā” – Kuldīgas novada pašvaldības pārstāve Juta Kasakovska

 

“ESF projekta 9.2.4.1. aktualitātes" – Veselības ministrijas pārstāve Kristīne Pavasare

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC