Slimību profilakses un kontroles centrs

SPKC un Veselības ministrijas speciālisti tiekas ar pašvaldību pārstāvjiem

02.12.2013

 

28.novembrī Skrundas pilsētas kultūras namā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) un Veselības ministrijas (VM) speciālisti tikās ar astoņiem Kurzemes reģiona pašvaldību pārstāvjiem, kā arī kolēģiem no izglītības, sociālās aprūpes un privātā sektora, lai runātu par veselības veicināšanas nozīmi un pašvaldības lomu pašvaldību iedzīvotāju veselības veicināšanā, kā arī ikviena atbildību par savas veselības saglabāšanu.

 

Šādas tikšanās ir būtiskas, lai veicinātu dialogu un abpusēji efektīvu aktuālās informācijas apmaiņu strap pašvaldību, privāto un Valsts sektoru. Tāpat tika uzsvērta Latvijas Nacionālā veselīgo pašvladību tīkla loma kā ruporam, lai pašvaldību aktuālos problēmjautājumus un vajadzības iedzīvotāju veselības veicināšanas jomā aktualizētu Valsts līmenī un runātu jau par konkrētiem rezultātiem, izmaiņām politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, aktivitātēs u.c.

 

Tikšanās laikā SPKC (Asoc.prof. Dr.med. D.Mozgis, SPKC Direktora vietnieks attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos, un S.Kļaviņa, Latvijas nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatore, SPKC Veselības veicināšanas nodaļas vadītāja vietniece) un VM (S.Kukliča, Sabiedrības veselības departamentavecākais eksperts veselības veicināšanas jomā) speciālisti aicināja pašvaldību pārstāvjus apzināties savus iedzīvotājus kā cilvēkkapitālu un veselības veicināšanu uzlūkot, kā ieguldījumu, nevis izmaksas. Tika skaidrotas slimību sloga izmaiņas vēsturiskā perspektīvā, kā arī pašreizējās tendences un veselības veicināšanas izmaksu efektivitēte, sniegts ieskats VM galvenajos politikas plānošanas dokumentos un par plānotajām finansējuma iespejām, akcentēta pašvaldību loma paredzēto aktivitāšu īstenošanā, kā arī skaidroti Latvijas Nacionālā veselīgo pašvladību tīkla darbības principi, ieguvumi un plānotās aktivitātes nākamajam darba periodam.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC