Slimību profilakses un kontroles centrs

Ziņošanai par infekcijas slimību gadījumiem

 

Steidzamais paziņojums par infekcijas slimību, infekcijas slimības izraisītāja konstatēšanu, rezistentu mikroorganismu izdalīšanu un vakcinācijas izraisītu komplikāciju (blakusparādību) (veidlapa Nr.058/u)

Veidlapa aizpildīšanai ar roku

Nosūtījums HIV testa veikšanai Veidlapa Veidlapas paredzētas aizpildīšanai ar roku
Paziņojums par apstiprinātu HIV infekcijas gadījumu Veidlapa
Pārskats par veiktajiem HIV testiem Veidlapa
Sertifikāts par HIV infekcijas izmeklēšanas rezultātu / The HIV test result Veidlapa

Tuberkulozes pacienta karte Veidlapa Veidlapas paredzētas aizpildīšanai ar roku

Ārstniecības iestādes sākotnējais/galīgais ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi

Veidlapa

Paziņojums par pacienta nāvi, kuram diagnosticēta gripa vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripas vīrusu

Veidlapa word formātā

Veidlapa excel formātā


Veidlapas ziņošanai par mikroorganismu S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa un E.faecium/faecalis izolātiem antibakteriālās rezistences uzraudzības ietvaros

 

Veidlapas aizpildīšanai elektroniski

Veidlapas aizpildīšanai ar roku

Ziņojums par izolēto S.aureus

Veidlapa

Veidlapa

Ziņojums par izolēto S.pneumoniae

Veidlapa

Veidlapa

Ziņojums par izolēto E.coli

Veidlapa

Veidlapa

Ziņojums par izolēto K.pneumoniae

Veidlapa

Veidlapa

Ziņojums par izolēto P.aeruginosa

Veidlapa

Veidlapa

Ziņojums par izolēto E.faecium/faecalis                                                                

Veidlapa

Veidlapa

Plašāka informācija pieejama sadaļā "Par jutību pret antibakteriāliem līdzekļiem"


Veidlapa par epidemioloģiski nozīmīgu baktēriju uzskaiti

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) vērš Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” 7.4. apakšpunktu ārstniecības iestādes nodrošina epidemioloģiski nozīmīgu baktēriju konstatēšanas gadījumu reģistrāciju ārstniecības iestādē un reizi ceturksnī (līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam) sniedz SPKC standarta pārskatu par minēto baktēriju uzskaiti saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu. Pārskata aizpildīšanas mērķis ir raksturot šo mikroorganisma radīto slogu Latvijas slimnīcās kopumā, nevis salīdzināt slimnīcas savā starpā.

 

Lūdzam aizpildītos pārskatus sūtīt SPKC pa pastu vai elektroniski (bakteriju.uzskaite@spkc.gov.lv).

 

Veidlapa par epidemioloģiski nozīmīgu baktēriju uzskaiti

Veidlapa aizpildīšanai elektroniski

 

 

©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC