Slimību profilakses un kontroles centrs

Bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpe

 

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

 

KLĪNISKIE ALGORITMI, PACIENTU CEĻI UN INDIKATORI

BĒRNU (SĀKOT AR NEONATĀLO PERIODU) APRŪPES JOMĀ

 

 

Klīniskie algoritmi

Klīniskie (pacientu) ceļi

Endokrīno slimību agrīna diagnostika bērniem

1.Augšanas traucējumi: algoritms, algoritma shēma

1. Augšanas traucējumi bērniem: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa shēma

2. Vairogdziedzera slimības: algoritms, algoritma shēma

2. Vairogdziedzera slimības: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa shēma

3. Dzimumnobriešanas traucējumi: algoritms, algoritma shēma, pielikums: dzimumnobriešanas stadijas pēc I.M.Tannera

3. Dzimumnobriešanas traucējumi: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa shēma

4. Cukura diabēts: algoritms, algoritma shēma

4. Cukura diabēts

Biežāko pārtikas nepanesību diagnostika un ārstēšana bērniem primārajā aprūpē un stacionārā

5. Celiakijas diagnostikas algoritms primārā aprūpē un specializētā klīnikā: algoritms, algoritma shēma

5. Celiakijas diagnostikas klīniskais ceļš

 

6. Govs piena olbaltuma alerģija zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam

6. Govs piena olbaltuma alerģija zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam

Bērnu ar drudzi izvērtēšana ambulatorajā un stacionārajā etapā. Smagu bakteriālu infekciju un sepses vadība bērniem

7. Drudža vadība bērniem ambulatorā etapā

7. Drudža vadība bērniem ambulatorā etapā

8. Drudža vadība bērniem stacionārā etapā

8. Drudža vadība bērniem stacionārā etapā

9. Sepse un septiskais šoks bērniem: algoritms, algoritma shēma

9. Sepse un septiskais šoks bērniem: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa shēma

Akūtu augšējo un apakšējo elpceļu infekciju diagnostika un ārstēšana bērniem

10.-11. Akūts epiglotīts, laringīts, bronhiolīts un sadzīvē iegūta pneimonija (SIP)

10.-13. Akūts epiglotīts, laringīts, bronhiolīts un sadzīvē iegūta pneimonija (SIP)

Sirds patoloģiju agrīna diagnostika bērniem

12. Dzīvību apdraudoši sirds ritma traucējumi bērniem: garā QT sindroms: algoritms, algoritma shēma

14. Bērns ar garā QT sindromu

 

13. Arteriālā vada atkarīgo sirdskaišu diagnostika

15. Arteriālā vada atkarīgo sirdskaišu diagnostika

Sevišķi maza svara bērnu aprūpe

14. Sevišķi maza un ļoti maza svara bērnu aprūpe: algoritms, algoritma shēma

16. Sevišķi maza svara bērnu aprūpe: klīniskais ceļš.

Pielikumi:

- anamnēze

- grūtnieces ar priekšlaicīgu dzemdību risku hospitalizācija

- termoregulācijas uzturēšana sevišķi zema dzimšanas svara bērniem

- informācija vecākiem par priekšlaikus dzimušu bērnu

Jaundzimušo stabilizācija un transports

15. Jaundzimušo primārā reanimācija un atbalsts dzimšanas brīdī

 

16. Hipoglikēmijas kontrole, koriģēšana un diagnostika riska grupas jaundzimušajiem: algoritms, algoritma shēma

17. Hipoglikēmijas diagnostika un korekcija jaundzimušajiem:

- riska grupas asimptomātiski jaundzimušie, jaunāki par 48 stundām

 - slimi un/vai simptomātiski jaundzimušie

- asimptomātiski jaundzimušie, vecāki par 48 stundām

17. Terapeitiskā hipotermija jaundzimušajiem ar hipoksiski išēmisku encefalopātiju: algoritms, algoritma shēma.

Pielikumi:

- protokols par jaundzimušā atbilstību terapeitiskās hipotermijas kritērijiem

- sākotnējās atbalsta terapijas un novērošanas protokols

- hipotermijas procedūras laikā veikto izmeklējumu rezultāti

18. Jaundzimušais ar hipoksiski išēmisku encefalopātiju (HIE)

Indikatori

1. Kvalitātes indikatori bērniem ar cukura diabētu

2. Kvalitātes indikatori bērniem ar augšanas traucējumiem

3. Kvalitātes indikatori bērniem ar dzimumnobriešanas traucējumiem

4. Kvalitātes indikatori bērniem ar vairogdziedzera saslimšanām

5. Kvalitātes indikatori “Govs piena olbaltuma alerģija zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam”

6. Kvalitātes indikatori “Celiakijas diagnostika un ārstēšana primārajā aprūpē un specializētā klīnikā”

7. Kvalitātes indikatori bērniem ar drudzi ambulatorā etapā

8. Kvalitātes indikatori bērniem ar drudzi, sepsi un septisku šoku stacionārā etapā

9.-12. Kvalitātes indikatori “Akūtu augšējo un apakšējo elpceļu infekciju diagnostika un ārstēšana bērniem”

13. Kvalitātes indikatori “Arteriālā vada atkarīgo sirdskaišu diagnostika”

14. Kvalitātes indikatori “Dzīvību apdraudoši sirds ritma traucējumi bērniem: garā QT sindroms”

15. Kvalitātes indikatori sevišķi maza un ļoti maza svara bērnu aprūpē

16. Jaundzimušo reanimācijas algoritma kvalitātes indikatori

17. Kvalitātes indikatori algoritmam “Hipoglikēmijas kontrole, koriģēšana un diagnostika riska grupas jaundzimušajiem”

18. Kvalitātes indikatori jaundzimušajiem ar vidēji smagu un smagu HIE (hipoksiski išēmisku encefalopātiju), kuri saņēmuši terapeitisko hipotermiju (TH)

 

 

KLĪNISKAIS ALGORITMS – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai

 

KLĪNISKAIS CEĻŠ - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.

 

INDIKATORI - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem (ietver indikatora aprēķināšanas metodi, informāciju par indikatora avotu, indikatora kontroli un interpretāciju).

 

Izstrādātājs: “Rīgas Stradiņa universitāte” (NVD un RSU 17.07.2018. līgums Nr.2-2153-2018 Par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes jomā). Darba grupas vadītāja: asoc. prof. J.Pavāre.

 

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC