Slimību profilakses un kontroles centrs

Garīgā (psihiskā) veselība

 

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

 

KLĪNISKIE ALGORITMI, PACIENTU CEĻI UN INDIKATORI

GARĪGĀS (PSIHISKĀS) VESELĪBAS JOMĀ

 

Klīniskie algoritmi

Klīniskie (pacientu) ceļi

Alkohola atkarības ārstēšana

1. Ar alkohola lietošanu saistīto veselības traucējumu atpazīšana, vadīšana, ārstēšanas principi un aprūpe

1.Ar alkohola lietošanu saistīto veselības traucējumu atpazīšana, vadīšana, ārstēšanas principi un aprūpe

2. Akūtas alkohola intoksikācijas un abstinences stāvokļa atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

2. Akūtas alkohola intoksikācijas un abstinences stāvokļa atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

3. Alkohola abstinences stāvokļa ar delīriju atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

3. Psihotisku traucējumu alkohola lietošanas dēļ atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

4. Alkohola atkarības pacientu uzturošā terapija, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

4. Alkohola atkarības pacientu uzturošā terapija, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

5. Nemotivētu alkohola atkarības pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

5. Nemotivētu alkohola atkarības pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

Dubultdiagnozes narkoloģijā un psihiatrijā

6. Dubultdiagnozes psihiatrijā un narkoloģijā bērnu un pusaudžu vecumā, agrīna atpazīšana, vadīšana, diferenciāldiagnostika, ārstēšana un aprūpe

6. Dubultdiagnozes psihiatrijā un narkoloģijā bērnu un pusaudžu vecumā, agrīna atpazīšana, vadīšana, diferenciāldiagnostika, ārstēšana un aprūpe

7. Dubultdiagnozes psihiatrijā un narkoloģijā, agrīna atpazīšana, vadīšana, diferenciāldiagnostika, ārstēšana un aprūpe

7. Dubultdiagnozes psihiatrijā un narkoloģijā, agrīna atpazīšana, vadīšana, diferenciāldiagnostika, ārstēšana un aprūpe

8. Depresijas, trauksmes un psihoaktīvo vielu lietošanas traucējumu komorbiditāte, diagnostika, diferenciāldiagnostika, vadīšana, ārstēšana, aprūpe

8. Depresijas, trauksmes un psihoaktīvo vielu lietošanas traucējumu komorbiditāte, diagnostika, diferenciāldiagnostika, vadīšana, ārstēšana, aprūpe

9. Sedatīvo un miega līdzekļu atkarība pacientiem ar psihiskiem traucējumiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

9. Sedatīvo un miega līdzekļu atkarība pacientiem ar psihiskiem traucējumiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

10. Šizofrēnijas un citu psihotisku traucējumu un psihoaktīvo vielu lietošanas traucējumu komorbiditāte, diagnostika, diferenciāldiagnostika, vadīšana, ārstēšana, aprūpe

10. Šizofrēnijas un citu psihotisku traucējumu un psihoaktīvo vielu lietošanas traucējumu komorbiditāte, diagnostika, diferenciāldiagnostika, vadīšana, ārstēšana, aprūpe

Opioīdu atkarīgo pacientu ārstēšana

11. Opioīdu atkarības agrīna atpazīšana, diagnostika, novērtēšana un aprūpe

11. Opioīdu atkarības agrīna atpazīšana, diagnostika, novērtēšana un aprūpe

12. Opioīdu atkarības abstinences sindroma atpazīšana un ārstēšana

12. Opioīdu atkarības abstinences sindroma atpazīšana un ārstēšana

13. Opioīdu atkarības ilgtermiņa farmakoterapija ar opioīdu agonistiem

13. Opioīdu atkarības ilgtermiņa farmakoterapija ar opioīdu agonistiem

14. Opioīdu atkarības uzturošā terapija, izmantojot farmakoterapiju un psihosociālo atbalstu

14. Opioīdu atkarības uzturošā terapija, izmantojot farmakoterapiju un psihosociālo atbalstu

15. Opioīdu atkarības ārstēšana īpašajām pacientu grupām

15. Opioīdu atkarības ārstēšana īpašajām pacientu grupām

Šizofrēnijas diagnostika un ārstēšana

16. Akūtu psihotisku traucējumu un pirmās šizofrēnijas epizodes atpazīšana, vadīšana un ārstēšana

16. Akūtu psihotisku traucējumu un pirmās šizofrēnijas epizodes atpazīšana, vadīšana un ārstēšana

17. Atkārtotas šizofrēnijas epizodes atpazīšana, vadīšana un ārstēšana

17. Atkārtotas šizofrēnijas epizodes atpazīšana, vadīšana un ārstēšana

18. Katatonas, hebefrēnas un vienkāršās šizofrēnijas atpazīšana, diferenciālā diagnostika, vadīšana un aprūpe

18. Katatonas, hebefrēnas un vienkāršās šizofrēnijas atpazīšana, diferenciālā diagnostika, vadīšana un aprūpe

19. Terapeitiski rezistentas šizofrēnijas atpazīšana, vadīšana un aprūpe

19. Terapeitiski rezistentas šizofrēnijas atpazīšana, vadīšana un aprūpe

20. Psihotiski traucējumi bērniem un pusaudžiem - atpazīšana, vadīšana un aprūpe

20. Psihotiski traucējumi bērniem un pusaudžiem - atpazīšana, vadīšana un aprūpe

Depresijas diagnostika un ārstēšana

21. Depresija pieaugušajiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

21. Depresija pieaugušajiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

22. Depresija primārajā aprūpē, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe,

22. Depresija primārajā aprūpē, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

23. Depresija bērniem un pusaudžiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

23. Depresija bērniem un pusaudžiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

24. Depresija gados veciem un hroniski somatiski slimiem pacientiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

24. Depresija gados veciem un hroniski somatiski slimiem pacientiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

25. Terapeitiski rezistentas depresijas atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

25. Terapeitiski rezistentas depresijas atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

Demences diagnostika un ārstēšana

26. Demences novērtēšana un diagnostika

26. Demences novērtēšana un diagnostika

27. Demences riska mazināšana dzīves laikā

27. Demences riska mazināšana dzīves laikā

28. Alcheimera demences pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

28. Alcheimera demences pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

29. Vaskulārās demences pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

29. Vaskulārās demences pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

30. Citu (izņemot Alcheimera un vaskulārās) demenču pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

30. Citu (izņemot Alcheimera un vaskulārās) demenču pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

Indikatori
Indikatori garīgās (psihiskās) veselības jomā

 

 

KLĪNISKAIS ALGORITMS – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai

 

KLĪNISKAIS CEĻŠ - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.

 

INDIKATORI - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem (ietver indikatora aprēķināšanas metodi, informāciju par indikatora avotu, indikatora kontroli un interpretāciju).

 

Izstrādātājs: Latvijas Ārstu biedrība (NVD un LĀB 22.08.2018. Līgums Nr.2-2261-2018 Par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi garīgās (psihiskās) veselības jomā). Darba grupas vadītājs: E.Tērauds.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC