Slimību profilakses un kontroles centrs

Perinatālā perioda aprūpe

 

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

 

KLĪNISKIE ALGORITMI, PACIENTU CEĻI UN INDIKATORI

PERINATĀLĀ PERIODA APRŪPES JOMĀ

 

Klīniskie algoritmi

Klīniskie (pacientu) ceļi

Prenatālā diagnostika (augļa anomāliju diagnostika)

1. Augļa hromosomālo patoloģiju un anatomijas skrīnings I grūtniecības trimestrī (zema riska grūtniecība)

2. Augļa hromosomālo patoloģiju un anatomijas skrīnings I grūtniecības trimestrī (augsta riska grūtniecība)*

3. Augļa hromosomālo patoloģiju un anatomijas skrīnings II grūtniecības trimestrī (zema riska grūtniecība)

4. Augļa hromosomālo patoloģiju un anatomijas skrīnings II grūtniecības trimestrī (augsta riska grūtniecība)

 

Pielikumi:

- augsta riska grūtniecība

- izmantotās literatūras saraksts

1. Augļa hromosomālās patoloģijas skrīnings I trimestrī

2. Augļa hromosomālās patoloģijas skrīnings II trimestrī

3. Augļa anatomijas US skrīnings I trimestrī

4. Augļa anatomijas US skrīnings II trimestrī

 

Pielikumi:

5. Daudzaugļu grūtniecības vadīšana: algoritms, algoritma shēma

5. Daudzaugļu grūtniecības vadīšana: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa shēma, informācija pacientei

Intrauterīnā augļa augšanas aizture

6. Augļa augšanas un labsajūtas izvērtēšana grūtniecības laikā: algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei

6. Augļa augšanas un labsajūtas izvērtēšana grūtniecības laikā: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei

7. Intrauterīnas augļa augšanas aizture (IUAAA): algoritms, algoritma shēma

7. Intrauterīnas augļa augšanas aizture: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei

8. Samazināts augļūdeņu daudzums: algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei

8. Samazināts augļūdens daudzums: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei 

9. Palielināts augļūdens daudzums: algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei

9. Palielināts augļūdens daudzums: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei

Cukura diabēts un gestācijas diabēts – grūtniecības un dzemdību vadīšana

10. Gestācijas cukura diabēts GCD diagnostika, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda vadīšana

10. Grūtniecības vadīšana pacientēm ar gestācijas cukura diabētu: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei

11. Grūtniecības plānošana, antenatālā, intranatālā, un postnatālā aprūpe sievietēm ar 1. tipa un 2. tipa cukura diabētu (CD)

11. Grūtnieces ar 1. un 2 tipa cukura diabētu (CD): klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei

12. Diabētiskā ketoacidotiskā koma grūtniecības laikā un dzemdībās, taktika

 

13. Hipoglikēmija grūtniecības laikā sievietei ar 1. tipa CD

 

Psihiskie traucējumi grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā

14. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu ārstēšana, t.sk.farmakoterapija, postnatālajā periodā: algoritms, algoritma shēma

 

15. Psihiskās veselības problēmu identifikācija grūtniecības laikā un postnatalajā periodā: algoritms, algoritma shēma

12. Pakalpojumu nodrošināšana grūtniecei ar grūtniecības laikā pirmo reizi identificētām psihiskās veselības problēmām: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa shēma, informācija pacientei

13. Pakalpojumu nodrošināšana grūtniecei ar iepriekš pastāvošām psihiskās veselības problēmām: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa shēma, informācija pacientei

16. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu ārstēšana, t.sk. farmakoterapija, grūtniecības laikā: algoritms, algoritma shēma

 

Pēcdzemdību septiskās saslimšanas

17. Bakteriālā sepse grūtniecības laikā: algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei, pielikums (agrīnas trauksmes skala – ATSD)

14. Bakteriāla sepse grūtniecības laikā – klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei

Papildus skatīt arī: agrīnas trauksmes skala (ATSD)

18. Bakteriāla sepse pēc dzemdībām: algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei, pielikums (agrīnas trauksmes skala – ATSD)

15. Bakteriāla sepse pēc dzemdībām – klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei

Papildus skatīt arī: agrīnas trauksmes skala (ATSD)

Grūtnieces kolapss. Grūtnieces kardiopulmonārā reanimācija

19. Dziļo vēnu trombozes un plaušu artēriju trombembolijas novēršana un ārstēšana grūtniecības laikā un pēc dzemdībām: algoritms (teksta versija, shematiskā versija), algoritma shēma, informācija pacientei

16. Dziļo vēnu tromboze/plaušu artērijas trombembolijas riska izvērtējums grūtniecības laikā, profilakse: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei

20. Dziļo vēnu tromboze (DzVT) / Plaušu artēriju trombembolija (PATE): diagnostika, taktika: algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei

 

21. Masīva, dzīvību apdraudoša plaušu artēriju trombembolija (PATE): algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei

 

22. Grūtnieces kardiopulmonālā reanimācija (KPR): algoritmsalgoritma shēma

 

23. Peri mortem ķeizargrieziens (PMĶG): algoritms, algoritma shēma

 

24. Asiņošana grūtniecības laikā (AGL): algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei

17. Asiņošana grūtniecības laikā: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei

25. Pēcdzemdību asiņošana (PDA): algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei

18. Pēcdzemdību asiņošanas un masīva asins zuduma aizvietošanas principi dzemdniecībā: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojumi (pēcdzemdību asiņošana, masīvs asins zudums), informācija pacientei

26. Masīva asins zuduma (MAS) aizvietošanas principi dzemdniecībā: algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei

 

27. Smaga hipertensija grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā - neatliekama rīcība un profilakse

19. Kritiski slimas grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces aprūpes nodrošināšana: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums, informācija pacientei

 Papildus skatīt arī:

- peri mortem ķeizargrieziena algoritms un shēma

- grūtnieces kardiopulmonālās reanimācijas algoritms un shēma

- augļūdens embolija

28. Neatliekama palīdzība eklampsijas lēkmes gadījumā

 

29. Mātes kolapss, diferenciāldiagnostika: algoritms, algoritma shēma, informācija pacientei, pielikums (agrīnas trauksmes skala – ATSD)

 

30. Sirds slimības un grūtniecība: algoritms, algoritma shēma

20. Sirds slimības un grūtniecība: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojums

 

Indikatori

Indikatori perinatālā perioda aprūpes jomā

Autoru kolektīvs:

 

KLĪNISKAIS ALGORITMS – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai

 

KLĪNISKAIS CEĻŠ - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.

 

INDIKATORI - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem (ietver indikatora aprēķināšanas metodi, informāciju par indikatora avotu, indikatora kontroli un interpretāciju).

 

Izstrādātājs: “Rīgas Stradiņa universitāte” (NVD un RSU 03.08.2018. līgums Nr.2-2235-2018 Par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi perinatālā perioda aprūpes jomā). Darba grupas vadītāja: prof. D.Rezeberga.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC