Slimību profilakses un kontroles centrs

Sirds un asinsvadu slimības

 

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

 

KLĪNISKIE ALGORITMI, PACIENTU CEĻI UN INDIKATORI

SIRDS UN ASINSVADU SLIMĪBU JOMĀ

 

Klīniskie algoritmi

Klīniskie (pacientu) ceļi

Stabilas koronāro artēriju slimību novērtēšana un ārstēšana

1.Diagnostikas algoritms pacientam ar aizdomām par stabilu koronāro artēriju slimību (KAS)

1. Izmeklējumu kārtība pacientam ar stabilu koronāru artēriju slimību (KAS) ambulatorajā praksē

2.Invazīvi veicamu funkcionālo un anatomisko izmeklējumu stabilas KAS diagnostikas algoritms specializētos centros

2. Koronārās angiogrāfijas un invazīvu papildizmeklējumu veikšanas kārtība specializētos centros stabilas KAS pacientiem

3.Medikamentozas terapijas algoritms pacientam ar stabilu KAS

3. Medikamentozā terapija stabilas KAS pacientiem

4.Stabilas koronāro artēriju slimības pacientu dinamiska novērošana

4. Stabilas koronāro artēriju slimības pacientu dinamikas novērošana

5.Stabilas KAS pacientu izmeklēšana un ārstēšana pacientiem pirms nekardiālas ķirurģiskas operācijas

 

Sirds mazspēja

6.Sirds mazspējas diagnostika

5. Pacients ar sirds mazspējai raksturīgiem simptomiem

 

6. Pacients ar sirds mazspējas simptomiem un saglabātu kreisā kambara izsviedes frakciju (EF > 40%)

7.Sirds mazspējas ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju (EF < 40%) ārstēšana

7. Pacients ar sirds mazspējas simptomiem un samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju (EF < 40%)

8.Sirds transplantācijas vai sirds kreisā kambara palīgierīces (LVAD) implantācijas kandidāta izvērtēšana

 

Aritmiju diagnostika un ārstēšana

9.Pacienti ar supraventrikulārām tahikardijām

8. Supraventrikulāras tahikardijas

 

10.Dzīvību apdraudošie sirds ritma traucējumi. Pēkšņa kardiālā nāve

9. Dzīvību apdraudošie sirds ritma traucējumi

11.Ātriju fibrilācija*

 

10. Ātriju undulācija un ātriju fibrilācija

 

 

12.Ātriju undulācija*

*Antikoagulantu bloks (algoritmiem 11.Ātriju fibrilācija 12.Ātriju undulācija)

13.Bradikardijas

11. Bradikardijas

Miokarda revaskularizācija

14.Stabila slodzes stenokardija: rīcības algoritms, plānojot revaskularizāciju

12. Ķirurģiskas miokarda revaskularizācijas kārtība

13. Perkutānas koronāras intervences veikšanas secība pacientam ar stabilu slodzes stenokardiju

15.Antitrombotiskā terapija

 

16.Akūts koronārs sindroms bez ST segmenta elevācijas rīcības algoritms, plānojot revaskularizāciju

14. Bez ST elevāciju akūta koronāra sindroma miokarda revaskularizācijas kārtība

17.Akūts koronārs sindroms ar ST segmenta elevāciju (AKS ASTE): rīcības algoritms, plānojot revaskularizāciju

15. ST elevāciju akūta koronāra sindroma miokarda revaskularizācijas kārtība

Sirds vārstuļu slimību ārstēšana

18. Pacients ar sirds vārstuļu pataloģiju

16. Pacients ar auskulatīvi patoloģisku sirds troksni

19.Medikamentozās terapijas un apsekošanas algoritms pacientam pēc sirds vārstuļu korekcijas

17. Antitromboliskā terapija pacientam pēc sirds vārstuļu korekcijas

20.Pacients ar aizdomām par sirds vārstuļu infekciozu endokardītu

 

21.Pacients ar aizdomām par krūšu kurvja aortas patoloģiju

18. Pacients ar sāpēm krūtīs un neapstiprinātu koronāras sirds slimības (KSS) diagnozi, iespējamu torokālās aortas disekciju

Smadzeņu insulta agrīna rehabilitācija

22.Akūta rehabilitācija insulta pacientiem

19. Rehabilitācija insulta vienībā un akūtajā stacionārajā etapā

23.Subakūtā insulta rehabilitācija

20. Rehabilitācija subakūtā periodā un ilgtermiņā

24.Sekundarā insulta profilakse rehabilitācijā

 

 

21. Rehabilitācija un aprūpe pacientiem bez sākotnēja rehabilitācijas potenciāla

Indikatori
 Indikatori sirds un asinsvadu slimību jomā

 

KLĪNISKAIS ALGORITMS – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai

 

KLĪNISKAIS CEĻŠ - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.

 

INDIKATORI - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem (ietver indikatora aprēķināšanas metodi, informāciju par indikatora avotu, indikatora kontroli un interpretāciju).

 

Izstrādātājs: Latvijas Ārstu biedrība (NVD un LĀB 29.08.2018. Līgums Nr.2-2268-2018 Par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi sirds un asinsvadu slimību jomā). Darba grupas vadītājs: prof. A. Ērglis

 

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC