Slimību profilakses un kontroles centrs

Eiropas narkomānijas profilakses kvalitātes standarti (EDPQS)

Eiropas narkomānijas profilakses kvalitātes standarti (turpmāk – EDPQS) ​​nodrošina principu kopumu, kas palīdz izstrādāt un novērtēt narkotiku profilakses kvalitāti. Tie piedāvā visaptverošu resursu, kurā izklāstīti visi narkotiku profilakses pasākumu elementi. Izmantojot Eiropas Savienības finanšu instrumentus, EDPQS ​​izstrādāja Eiropas Profilakses standartu partnerība, tostarp starptautiska grupa, kuru veidoja pētnieki, politiķi un praktiķi.  “Partnerību” uzņēmās pārskatīt un sintezēt informāciju par eksistējošiem starptautiskiem un nacionāliem standartiem, kā arī projektā konsultējās ar vairāk nekā 400 speciālistiem sešās Eiropas valstīs. EDPQS ​​ir pirmais Eiropas atskaites punkts augstas kvalitātes narkotiku profilaksē, kas ietver zinātniskus pierādījumus un praktisko pieredzi.

 

EDPQS būs nozīmīgs instruments jebkurai darbībai, kuras mērķis ir novērst, aizkavēt vai samazināt narkotiku lietošanu, vai tās negatīvās sekas visā dzīves laikā iedzīvotājiem kopā, sabiedrības grupām un indivīdiem. Šādas darbības varētu novērst legāli pieejamo vielu (piemēram, alkohola, tabakas), nelegālo narkotiku, medikamentus vai jebkuru citu psihoaktīvu vielu lietošanu kopumā.

 

 Saskaņā ar EDPQS augstas kvalitātes profilakses pasākumi it tādi, kas:

 

  • atbilst mērķa populācijai;
  • ir ētiski;
  • ir uz pierādījumiem balstīti;
  • spēj sniegt pierādījumus;
  • ir ekonomiski lietderīgi;
  • iespējami;
  • ilgtspējīgi.

 

Lai uzzināti vairāk par EDPQS, apmeklējiet https://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards_en

 

Eiropas narkomānijas profilakses kvalitātes standarti: īsa rokasgrāmata

 

Izdevuma mērķis ir sniegt praktisku informāciju par novēršanas kvalitātes standartiem ārpus Eiropas Savienības. Rokasgrāmatā iekļauts narkotiku prevencijas cikla astoņu posmu apraksts un pašnovērtējuma veidlapa, kura noderēs, plānojot un īstenojot preventīvos pasākumus. Šis materiāls ir paredzēts praktizējošiem ārstiem un narkotiku profilakses jomā strādājošajiem.

 

Prezentācija: Starptautiskie standarti narkomānijas profilaksē

 

Prezentācija: Eiropas narkomānijas profilakses kvalitātes standartu izmantošana

 

Izdales materiāls: kvalitātes standartu izmantošana profilakses intervenču stipro un vājo pušu noteikšanā

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC