Slimību profilakses un kontroles centrs

Narkotiku lietošana izklaides vietās

 

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) apkopotā informācija par situāciju ES valstīs, tai skaitā arī Latvijā veiktais pētījums atklāj, ka narkotisko un psihotropo vielu lietošanas līmenis izklaides vietu apmeklētāju vidū ir augstāks nekā katras valsts iedzīvotāju vidū kopumā.

 

Pētījuma rezultāti apstiprina, ka brīvdabas izklaides pasākumos (koncertos, festivālos) ir visaugstākais psihoaktīvo vielu lietošanas līmenis jauniešu vidū, un tas sakrīt ar pieņēmumu, ka ne tikai legālo, bet arī nelegālo apreibinošo vielu lietošanas kultūra jauniešu vidū ir kļuvusi par neatņemamu izklaides pasākumu uzvedības normu.

 

Speciālisti, balstoties uz pētījuma rezultātiem un citu valstu piemēriem, ir izstrādājuši ieteikumus narkotisko un psihotropo vielu izplatības ierobežošanai, un to lietošanas rezultātā izraisīto veselības traucējumu (slimīgas izpausmes vai novirzes organisma darbībā) samazināšanai izklaides vietās.

 

Ieteikumi paredzēti:

  • politikas veidotājiem;
  • klubu īpašniekiem un publisko izklaides pasākumu organizētājiem;
  • par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajām personām.

 

Ieteikumu mērķis ir:

  • ierobežot narkotisko un psihotropo vielu ienešanu, izplatīšanu un lietošanu izklaides vietās;
  • radīt drošu vidi visiem izklaides vietu apmeklētājiem;
  • samazināt psihoaktīvo vielu lietošanas rezultātā izraisītos veselības traucējumus un negadījumu risku.

 

Ieteikumi no narkotiskajām un psihotropajām vielām brīvas un drošas vides radīšanai izklaides vietās

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC