Slimību profilakses un kontroles centrs

Ceļotājiem, kuri atgriežas no ārvalstīm

Personai, kura atgriežas no ārvalstīm 14 dienas pēc atgriešanās jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna). Šīs prasības neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām


Rekomendācijas ieceļotājiem (latviešu, krievu, angļu valodā)


 

Sekot vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes:

 • paaugstināta ķermeņa temperatūra,
 • klepus,
 • rīkles iekaisums,
 • apgrūtināta elpošana u. c.

Vismaz divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru.

 

Ja parādās kāda no minētām pazīmēm:

 • ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām, ja tas nav iespējams, ievērot vismaz divu metru attālumu,
 • rīkoties šādi,
 • informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz ārvalstīm.

 

Papildu piesardzības pasākumi:

 

 1. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklēšanas;
 2. Ja rokas nav iespējams nomazgāt, ieteicams tās dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;
 3. Klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamu salveti, to pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas;
 4. Regulāri tīrīt un vēdināt telpas;
 5. Izvairīties no kontaktiem ar cilvēkiem, kuri ir riska grupā, piemēram, grūtnieces, gados veci cilvēki, hroniski slimnieki un cilvēki ar novājinātu imunitāti;
 6. Izvairīties apmeklēt vietas, kur uzturas minēto riska grupu cilvēki (piemēram, slimnīcas, dzemdību nodaļas, sociālās aprūpes iestādes);
 7. Izvērtēt tādu publisku pasākumu, kā kino, teātru, koncertu, restorānu u.tml. apmeklējumu nepieciešamību.

 

Bērniem (līdz 17 gadiem ieskaitot), kuri ir atgriezušies no ārvalstīm:

 

14 dienas no atgriešanās brīža no ārvalstīm neapmeklēt izglītības iestādi. Ja nepieciešams, bērna līdz 7 gadu vecumam, vienam no bērna vecākiem uz šo laika periodu tiek izrakstīta darbnespējas lapa. Ja šo dienu laikā bērnam nav parādījušās elpošanas ceļu infekcijas simptomi, bērns var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.

Iedzīvotājam, kurš ieradies no ārvalstīm:

 

jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām. Šīs prasības neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām.

 

Personai jānovēro savu veselības stāvokli 14 dienas kopš atgriešanās brīža no ārvalstīm, tai skaitā, veicot ķermeņa temperatūras mērīšanu divreiz dienā, no rīta un vakarā.

 

Tomēr, ja darba devējam pastāv bažas, ka darbinieks var radīt risku citu darbinieku un klientu veselībai, kā papildus pasākums ieteikts izvērtēt iespēju nodrošināt attālināto darbu jeb darbu no mājām.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC