Slimību profilakses un kontroles centrs

Sociālās aprūpes iestādēm saistībā ar Covid-19

Covid-19 infekcijas ierosinātājs izplatās:

 • tieši kontaktējoties ar inficētu personu;
 • ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai

klepojot;

 • netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

 

Piemēram, inficēšanās var notikt:

 • esot divu un mazāk metru attālumā no inficētas personas, kura runā, klepo vai šķauda;
 • pieskaroties inficētās personas ķermenim, piemēram, skūpstoties vai

sveicinoties un pēc tam pieskaroties sev (mutei, acīm vai degunam) ar

nenomazgātām rokām;

 • pieskaroties virsmām vai priekšmetiem, piemēram, durvju rokturiem, kam ir pieskārusies inficētā persona un pēc tam pieskaroties sev (mutei, acīm vai degunam) ar nenomazgātām rokām.

 

Ar Covid-19 var būt inficēta jebkura persona ar akūtu elpceļu infekciju neatkarīgi no smaguma pakāpes – pēkšņs slimības sākums un vismaz viens no šādiem simptomiem: paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums.

 

 

Sociālās aprūpes iestādēs atrodas cilvēki, kuriem ir augsts risks saistībā ar Covid-19 izraisītiem veselības traucējumiem – seniori, cilvēki, kas cieš no dažādām hroniskām slimībām. Tāpat arī infekcijas slimības izplatīšanās riski ir saistīti ar to, ka sociālās aprūpes institūcijas ir blīvi apdzīvotas, Covid-19 uzliesmojumi tur var izraisīt ievērojamu saslimstības un mirstības pieaugumu.

Lai ierobežotu sociālās aprūpes iestādes darbinieku un aprūpējamo personu inficēšanos ar Covid-19 un mazinātu infekcijas tālāku izplatīšanos, stingri jāievēro sekojošie drošības pasākumi:

 

Sociālās distancēšanās pasākumi:

 • Pārtraukt aprūpējamo personu kolektīvās aktivitātes;
 • Ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai, t.sk. nodrošināt alternatīvus saziņas līdzekļus personām, kuras citādi varētu apmeklēt, piemēram, organizējot virtuālo sazināšanos pa tālruni vai izmantojot video sakarus.

Tuvinieku apmeklējumi ir pieļaujami tikai gadījumos, ja aprūpējamā persona ir smagi slima. Šādās situācijās katru apmeklējumu izvērtē atsevišķi. Šādiem apmeklējumiem nepieciešams atvēlēt atsevišķu telpu, lai maksimāli novērstu apmeklētāju kontaktu ar pārējām aprūpē esošajām personām, t.sk. nepieciešams nodrošināt apmeklētājiem iespēju dezinficēt rokas;

 • Saistībā ar Covid-19 organizēt efektīvu sadarbību ar piegādātājiem un citiem ar veselības aprūpi nesaistītiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, nodrošinot bezkontakta pārtikas produktu piegādi, t.i. iezīmēt konkrētu vietu pārtikas piegādātājiem, kur atstāt produktus, lai maksimāli novērstu kontaktēšanos ar iestādē esošajām personām.

 

Personīgās aizsardzības pasākumi:

 • Nodrošināt darbiniekus, aprūpējamās personas, kā arī apmeklētājus ar iespējām roku mazgāšanai – siltu ūdeni, šķidrajām ziepēm, roku susināšanas līdzekļiem un roku dezinfekcijas līdzekļiem, t.sk. sekot līdzi aprūpējamo personu roku mazgāšanas kvalitātei, ilgumam un biežumam;
 • Informēt sociālās aprūpes darbiniekus un klientus par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem, nodrošinot šādas informācijas pieejamību:
 • saslimstot ar akūtu elpceļu infekcijas slimību (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums) nekavējoties sazināties ar ārstu un nedoties uz darbu, izglītības iestādi, neapmeklēt sabiedriskas vietas, neizmantot sabiedrisko transportu un maksimāli ierobežot jebkādus kontaktus, lai neinficētu citus cilvēkus;
 • neklepot un nešķaudīt citiem virsū. Klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas;
 • ja nav pieejamas vienreizlietojamās salvetes vai kabatlakatiņš, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;
 • neļaut, ka pašam šķauda vai klepo virsū (pēc iespējas ietverot ne mazāk kā divu metru distanci no slimajām personām);
 • rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas; ja nav iespējams nomazgāt rokas, izmantot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;
 • atcerēties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, viedtālruņu virsmas arī var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ ieteicams regulāri tās tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus;
 • nepieskarties mutei, acīm vai degunam, kamēr nav nomazgātas rokas.
 • Sniegt stingrus norādījumus sociālo iestāžu darbiniekiem, norādot, ka darbinieks nedrīkst nākt uz darbu un jāveic pašizolācija, ja viņš pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ārpus Latvijas, bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu kā arī, ja darbiniekam ir radušās elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums). Šādos gadījumos darbiniekam tiks izsniegta darbnespējas lapa.

 

Veselības skrīninga pasākumi:

 • Iestādei veikt sociālās aprūpes darbinieku veselības skrīningu, nepieļaujot, ka personas ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums) veic savus darba pienākumus;
 • Pievērst personāla uzmanību uz aprūpējamo personu sūdzībām par veselības traucējumiem, īpašu uzmanību pievēršot personām ar psihiskās veselības traucējumiem, jo minētās personas atsevišķos gadījumos nespēj objektīvi izvērtēt savu veselības stāvokli. Vienlaicīgi darbiniekiem ir jārūpējas par aprūpējamo personu kopējo veselības stāvokli, lai maksimāli novērstu hronisku slimību saasināšanos;
 • Katru dienu (no rīta, dienas laikā un vakarā) darbiniekiem veikt aprūpējamo personu veselības skrīningu, lai operatīvi identificētu personas ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums) un savlaicīgi veiktu saslimušo personu izolēšanu;
 • Ja aprūpējamai personai ir radušās Covid-19 pazīmes, darbiniekiem nepieciešams nekavējoties nodrošināt šīs personas izolāciju un rīkoties šādi;
 • Ja aprūpējamai personai ir apstiprināta Covid-19 infekcija, bet persona netiek hospitalizēta, iestādei jānodrošina personas izolēšana un atbilstoša aprūpe.

 

Personu ar apstiprinātu Covid-19 izolēšana un aprūpe:

 • Norobežot jeb izolēt pacientu. Vēlams piešķirt pacientam atsevišķu telpu. Tai ir jābūt labi ventilējamai, vienvietīgai istabai ar atveramu logu un durvīm;
 • Ierobežot aprūpētāju skaitu. Ieteicams, lai pacienta aprūpē iesaistās tikai viens sociālās aprūpes darbinieks. Vēlams, lai personai, kura aprūpē pacientu, ir laba veselība un nav hronisku slimību;
 • Ierobežot pacienta pārvietošanos koplietošanas telpās. Ja iespējams, tad  nodrošināt pacientu ar atsevišķu sanitāro mezglu un ēdināšanu atsevišķi no citām aprūpējamām personām. Ja tas nav iespējams, tad bieži vēdināt un uzkopt koplietošanas telpas;
 • Nepieļaut citu cilvēku apmeklējumus. Ļoti svarīgi ir novērst kontaktus ar personām, kas vecākas par 60 gadiem;
 • Pacientam uzturēšanās telpā nodrošināt nepieciešamos higiēnas priekšmetus, piemēram, roku ziepes un dezinfekcijas līdzekli, medicīniskās sejas maskas, individuālu dvieli, vienreizlietojamās salvetes, mitrās salvetes, atkritumu tvertni. Tāpat pacientam jānodrošina individuāli ēšanas piederumi (krūzes, šķīvji, karotes u.c. piederumi), kā arī individuāla gultas veļa;
 • Rūpīgi mazgāt vai dezinficēt rokas pēc jebkuras pieskaršanās pacientam vai priekšmetiem ap pacientu, piemēram, gultai, traukiem, drēbēm. Roku mazgāšana jāveic arī pirms un pēc ēdiena gatavošanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklēšanas un visās situācijas, ja rokas ir redzami netīras;
 • Pacientam ir jālieto medicīniskā maska, lai samazinātu elpceļu pilienu izplatīšanos. Vienlaicīgi arī personai, kura veic pacienta aprūpi, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi – respirators ar bioloģisko aizsardzību (vēlams, lai būtu FFP3) vai vienreizlietojamā medicīniskā sejas maska, ja respirators nav pieejams, kā arī jālieto vienreizlietojamie cimdi, vienreizlietojams priekšauts un acu aizsargi. Nelietot vienreizlietojamos individuālos aizsardzības līdzekļus atkārtoti un pēc lietošanas tos apstrādāt kā iespējami infekciozu materiālu un iznīcināt kā bīstami infekciozus atkritumus;
 • Sociālās aprūpes darbiniekam rūpīgi jāuzliek sev respirators vai medicīniskā maska. Respiratoram un maskai lietošanas laikā labi jāpieguļ sejai un tai nedrīkst pieskarties. Ja respirators vai maska paliek mitrs vai netīrs, tas jānomaina ar jaunu un lietotais jāizmet, kā arī jāveic roku higiēna (mazgāšana vai dezinfekcija). Vairāk informācijas par individuālo aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu var apskatīt šeit: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf;
 • Darbiniekam aprūpes laikā jāizvairās no kontakta ar pacienta ķermeņa šķidrumiem, īpaši izdalījumiem no elpceļiem, piemēram, krēpām un fēcēm (izkārnījumiem). Ja tas nav iespējams, lieto individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, noslaukot pacienta degunu, savācot urīnu, krēpas, izkārnījumus vai citus atkritumus. Pēc individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas veic roku higiēnu (mazgāšanu vai dezinfekciju).

 

Telpu uzkopšanas pasākumi:

 • Telpā, kur uzturas pacients, regulāri veikt telpu mitro uzkopšanu un dezinfekciju. Uzkopšanai izmantot sadzīvē lietojamus mazgāšanas līdzekļus un pēc tam veikt telpas dezinfekciju. Dezinfekcijai tiek rekomendēts izmatot 70 % etanola šķīdumu vai nātrija hipohlorīta šķīdumu, kā arī citus dezinfekcijas līdzekļus, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem (corona) vīrusiem, piemēram, 50% izopropanolu saturošus līdzekļus. Pastiprināta uzmanība jāpievērš priekšmetiem un virsmām, kam inficētais pacients ir pieskāries (rokturi, gaismas slēdži, krāni, galda virsmas, gultas malas). Vairāk par telpu uzkopšanu un dezinfekciju lasīt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/795;
 • Pacienta traukus ieteicams kārtīgi nomazgāt un apstrādāt ar karstu ūdeni (+70oC). Ja ir pieejams, labāk traukus mazgāt trauku mazgājamā mašīnā augstas temperatūras režīmā. Tāpat arī pacienta netīro veļu un gultas veļu savākt rūpīgi, to nepurinot un nepiespiežot pie apģērba. Mazgāt veļas mašīnā ar veļas mazgāšanas līdzekli 60 – 90oC (vēlams 90oC vai karstākajā temperatūrā, kādu auduma veids pieļauj) temperatūras režīmā. Kārtīgi izžāvēt;
 • Uzkopjot telpas, savācot netīro veļu, atkritumus, darbiniekam lietot individuālās aizsardzības līdzekļus;
 • Bieži vēdināt telpas.
©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC