Slimību profilakses un kontroles centrs

Mobilā zobārstniecība

Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA)

 

2017.gada 1.aprīlī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) mobilos zobārstniecības autobusus (MZA) pārņēma  no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, lai turpinātu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojuma sniegšanu bērniem līdz 18.g. v. attālos Latvijas reģionos.

 

Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA) ir specializēts auto transports, kurā izvietots (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 60) zobārstniecības kabinets ar medicīnas iekārtām.  Autobusos ir nodrošināta mutes dobuma profilaktiskā izmeklēšana un ārstniecība, kā arī instrumentu dezinfekcija un sterilizācija, kā arī nodrošināti pacientu drošības standarti. Autobusos ir zobu rentgens, kā arī dators ar interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu iespēju sazināties ar kolēģiem jautājumu gadījumā.

 

Mobilie zobārstniecības autobusi izbraukumos dodas katru dienu, maršruti plānoti tikai lauku teritorijās, atbilstoši pakalpojumu pieejamībai bērniem, kuru dzīvesvietas tuvumā zobārstu resursi ir nepietiekoši.

 

MZA ir izbraukumā valsts novados visu gadu, izņemot jūlija mēnesi atvaļinājuma laikā un gada nogali (Ziemassvētki, Jaunais gads), garo brīvdienu dēļ. Šajā laikā tiek veiktas iekārtu un automašīnas profilaktiskās pārbaudes un remonti.

 

Mobilo zobārstniecības autobusu izbraukumu plānošanā tiek ievēroti sekojoši pamatprincipi:

 

  • regularitātes princips—mobilie autobusi izbraukumā dodas katru dienu;
  • teritoriju princips—maršruti tiek plānoti tikai lauku teritorijās, atbilstoši pakalpojumu pieejamībai bērniem, kuru dzīvesvietas tuvumā zobārstu resursi ir nepietiekoši: I pusgadā – Zemgale, Vidzeme; II pusgadā – Kurzeme, Latgale;
  • vietējo resursu princips—pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīti pēc iespējas tuvākās teritorijas zobārstniecības speciālisti, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas pēctecību;
  • plānošanas princips—plānošana ietver Nacionālā veselības dienesta (NVD) ieteikto un apmeklēto izglītības iestāžu saraksta paplašināšanu, t. i. katru gadu turpinot noteikto iestāžu bērnu mutes dobuma monitorēšanu. Tādejādi, ar katru gadu paredzamais ārstēšanas laiks samazinās un mobilajiem autobusiem ir iespēja apmeklēt jaunas izglītības iestādes;
  • saskaņošanas princips—sastādītais plāns tiek saskaņots ar NVD, jo par bērnu zobārstniecības pakalpojumiem līdz 18 gadu vecumam maksā valsts.

 

Mobilo zobārstniecības autobusu izbraukumu plānošanas etapi:

 

  • NVD sniedz informāciju par izglītības iestādēm, kuras atrodas ne tuvāk par 15 km no zobārsta (NVD līgumpartneriem);
  • SPKC speciālisti piesaista zobārstus un zobu higiēnistus, ārstniecības, profesionālās zobu higiēnas un saslimstības monitoringa pasākumiem;
  • SPKC speciālisti saskaņo izbraukuma grafikus ar NVD filiālēm.
  • Par MZA un Zobārstniecības speciālistu apmeklējumiem skolēnus un viņu vecākus informē skolas vadība. Pakalpojumi tiek sniegti pēc vecāku piekrišanas saņemšanas!

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukumu grafiki

 

KURZEME

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukuma grafiks Kurzemes nodaļas teritorijā

2018.gada oktobris

Mobilā zobārstniecības kabineta izbraukuma grafiks VNC Kurzemes nodaļas teritorijā 2018.gadā. 

 

Datums

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Oktobris

 

1.

Laidu pamatskola,Laidi, Laidu pag., Kuldīgas novads

2.

PII "Dzintariņš",Stadiona iela 6,

Pāvilosta, Pāvilostas pilsēta

3.

Durbes pamatskola

4.

Durbes pamatskola,Skolas 5a,

Durbe, Durbes pilsēta

5.

Durbes pamatskola

6.,7.

 

8.

Laidu pamatskola

9.

PII "Ābolītis" Skolas iela 5A, Durbe,

Durbes pilsēta

10.

PII "Ābolītis"

11.

PII "Ābolītis"

12.

PII "Ābolītis"

13.,14.

 

15.

Laidu pamatskola

16.

Nīcas vidusskola

17.

Nīcas vidusskola,Skolas 14,

Nīca, Nīcas novads

18.

Nīcas vidusskola

19.

Nīcas vidusskola

20.,21.

 

22.

Liepāja, Zāles laukums 1

23.

Liepāja.  

24.

Liepāja

25.

Liepāja

26.

Liepāja

27.,28.

 

29.

Alsungas PII Skolas iela 16a,

Alsunga, Alsungas novads       

30.

Dunalkas pamatskola, Dunalkas skola, Dunalkas pagasts

31.

Dunalkas pamatskola

 


LATGALE

Mobilā zobārstniecības autobusa grafiks Latgales nodaļas teritorijā

2018.gada oktobris

 

Mobilā zobārstniecības kabineta izbraukuma grafiks VNC Latgales nodaļas teritorijā 2018.gadā. 

Datums

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Oktobris

 

1.

Špoģu vidusskola, Skolas 19,Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads

2.

Špoģu vidusskola

3.

Špoģu vidusskola

4.

Špoģu vidusskola

5.

Špoģu vidusskola

6.,7.

 

8.

Feimaņu pamatskola,Feimaņi,Feimaņu

pagasts,Rēzeknes novads

9.

Feimaņu pamatskola,Feimaņi,Feimaņu

pagasts,Rēzeknes novads

10.

Feimaņu pamatskola,Feimaņi,Feimaņu

pagasts,Rēzeknes novads      

11.

Galēnu pamatskola, Feimaņu pamatskola                  

12.

Galēnu pamatskola, Feimaņu pamatskola                  

13.,14.

 

        15.

Priežmalas pamatskola, Skolas iela 6, Priežmale, Kastuļinas pagasts.                                  

      16.

Priežmalas pamatskola, Skolas iela 6, Priežmale, Kastuļinas pagasts.                                  

17.

Šķeltovas pamatskola, Skolas ielā 1 Šķeltovas pagasta Šķeltovā,                                  

18.

Šķeltovas pamatskola, Skolas ielā 1 Šķeltovas pagasta Šķeltovā,                                  

19.

Grāveru pamatskola, Ezeru iela 33, c.Grāveri, Grāveru pagasts.      Aglonas novads 

20.,21.

 

22.

Istras PII Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads.

23.

Pildas PII, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads

24.

Pildas PII

25.

Briģu PII, pašvaldība, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads.

26.

Briģu PII

27.,28.

 

29.

Rudzātu vidusskola, Līvānu novads        

30.

Rudzātu vidusskola, Līvānu novads        

31.

Rudzātu vidusskola, Līvānu novads        

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC