Slimību profilakses un kontroles centrs

Aktualitātes


Š.g. 7.februārī, Duntes ielā 22, K-5, SPKC aicināja uz semināru stacionāro ārstniecības iestāžu atbildīgās personas par infekciju kontroli slimnīcās, lai sniegtu informāciju par esošo situāciju par jaunā koronovīrusa uzliesmojumu un galvenajām nepieciešamajām darbībām, kad slimnīcā ierodas pacients ar aizdomām par šo saslimšanu.

 

Galvenais speciālists infektologs prof.Uga Dumpis klātesošos iepazīstināja ar zinātniskās literatūras rakstiem un pēdējām publikācijām, kas šobrīd pasaulē jau zināms par jauno koronovīrusa uzliesmojumu un vīrusa izcelsmi. Klātesošie tika iepazīstināti ar ASV saslimšanas gadījuma analīzi žurnālā Lancet.

 

SPKC pārstāvis Jurijs Perevoščikovs deva ieskatu galvenajās valsts rekomendācijās – kā rīkoties iedzīvotājam, ja bijis ceļojumā uz Ķīnu un ja parādās kādi no simptomiem. Viņš iepazīstināja ar pieejamo infomāciju SPKC mājaslapā un rekomendācijām ārstniecības iestādēm.

 

Indra Liniņa, NMPD Katastrofu medicīnas centra eksperte, atgādināja par ārstniecības iestāžu gatavību esošajai situācijai, lūdza pārskatīt iestādes gatavību iespējamā saslimšanas gadījuma ārstniecībai. NMPD ir uzrunājis Robežsardzi un robežas kontrolpunktus -  lidostas, ostas, dzelceļu, autoostas, lai vēstu uzmanību iespējamiem tūristiem, kuriem var būt saslimšanas pazīmes un sniedza rekomendācijas rīcībai.

 

SPKC speciāliste Elīna Dimiņa  aicināja izvērtēt iestādes padomāt par konkrētu rīcību: vai slimnīcu atbildīgie darbinieki zin kur stāv aizsargmaskas, vai zin kam jāzvana rīcības gadījumā un aicināja sekot aktuālajai informācijai SPKC mājas lapā.

 

Nacionālā references laboratorijas vadītāja Jeļena Storoženko demonstrēja analīžu paraugu pareizu paņemšanu pacientam, pareizu ievietošanu un instrukciju transportēšanai.

 

Noslēgumā ārstniecības iestāžu pārstāvji diskutējot pārrunāja praktiskus jautājumus, par nepieciešamajām darbībām dezinfekcijas līdzekļu izvēlē, virsmu dezinficēšanā, pareizu analīžu paraugu paņemšanā un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā.

 

Prezentācija “ECDC un PVO ieteikumi jaunā koronavīrusa 2019 nCoV kontrolei ārstniecības iestādēs” - SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta  Infekciju slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa

 

Prezentācija “Jaunā koronovīrusa (2019-nCoV) infekcijas izraisītais uzliesmojums . Veiktie pasākumi”  - SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs

 


 

29.janvārī Slimību profilakses un kontroles centrā notika šajā gadā pirmā pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides darba grupas sanāksme. Šajā reizē tika diskutēts par pilotprojekta “Atbalsts pacienta ziņotās pieredzes pasākumu izstrādei veselības sistēmas darbības novērtēšanai Latvijā” jautājumu izvēli pacientu pieredzes aptaujas anketai.

 

2020.gada vasarā pilotprojekta ietvaros, kas noris sadarbībā ar Saint’Anna universitāti Itālijā, Veselības ministriju un SPKC, plānots uzsākt pacientu pieredzes novērtēšanas aptauju no stacionāra izrakstītajiem pacientiem. Anketas tiks izsūtītas elektroniski e-pasta un/vai sms veidā visiem pacientiem, kuri tiks izrakstīti no stacionāriem un kuri būs piekrituši saņemt aptaujas anketu. Sākotnēji projektā iesaistīsies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca un dažas citas slimnīcas, kuras būs izteikušas vēlmi iesaistīties pilotprojekta 1.daļā. Pacientu sniegtās atbildes būs anonīmas. Šī pacientu pieredzes mērīšanas aptauja nākotnē varētu kalpot kā labs rīks, lai reāllaikā ārstniecības iestāde var iegūt pacienta novērtējumu par sniegtajiem pakalpojumiem un izvirzīt prioritārās jomas savas ikdienas darbības uzlabošanai vai mainīšanai.

 

Sanāksmes laikā dažādu ārstniecības iestāžu pārstāvji aktīvi iesaistījās diskusijās par anketā izvēlēto jautājumu aktualitāti, lietderīgumu un formulējumu. Sanāksmes laikā tikai izveidots aptaujas anketas pirmais melnraksts.

 

I.Liepiņa darba grupu informēja arī par tuvākajām aktivitātēm, kuras saistītas ar projekta turpmāko norisi.

 

Ja rodas jautājumi par projektu aicinām sazināties ar Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vecākais eksperti Ilzi Liepiņu zvanot vai rakstot 67387609, ilze.liepina@spkc.gov.lv

 

Nākamā pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides darba grupas sanāksme notiks 20.februārī Slimību profilakses un kontroles centrā.

 


2019. gads


27.novembra notika Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rīkotā Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas sanāksme. Sanāksmes tēma bija veltīta diskusijai par Veselības inspekcijas izstrādāto dokumenta projektu “Pamatcēloņu analīzes metodes pielietojums veselības aprūpes kvalitātes analīzē/ekspertīzē”.

 

Sanāksmes dalībniekus ar dokumenta projektu iepazīstināja un diskusiju vadīja Veselības inspekcijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta vadītāja Evija Palčeja. Pamatcēloņu analīzes (PCA) metodi izmanto ar pacientu drošību saistīta atgadījuma izpētei, kura rezultātā pacientam tika nodarīts kaitējums vai bija risks nodarīt kaitējumu, kā arī citu ar veselības aprūpes kvalitāti saistītu notikumu, problēmu cēloņu izpēti vai ekspertīzi. Mērķis – PCA instrumenta ieviešana ārstniecības iestādēs pacientu drošības uzlabošanai caur atgadījumu kvalitatīvu analīzi.  Pēc prezentācijas darba grupas dalībnieki dalījās ar līdzīgām praksēm, kuras jau šobrīd pielieto savā praksē ārstniecības iestādē. Vairāki dalībnieki atzina, ka Veselības inspekcijas izstrādātā PCA metode ir pilnīgāka un ka to iespējams realizēt.

 

SPKC Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas, vecākā eksperte Ilze Liepiņa īsi informēja par Veselības ministrijas sadarbības projektu ar Sant’Anna universitāti (Itālija) “Atbalsts pacienta ziņotās pieredzes pasākumu izstrādei veselības sistēmas darbības novērtēšanai Latvijā”, kura realizācijā piedalīsies SPKC, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca un Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. I.Liepiņa aicināja darba grupas dalībniekus padomāt par iespēju piedalīties projektā jau no janvāra un apmeklēt 13.decembrī organizēto tikšanos Zaļu valsts aģentūrā, kurā tiks detalizēti stāstīts par projektu un prezentēta arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas līdzšinējā pieredze šādas aptaujas veikšanā.

 

SPKC Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore Jana Lepiksone informēja par jaunumiem SPKC mājas lapā:

 

 • klīnisko algoritmu un klīnisko (pacientu) ceļu skatīt šeit
 • Veselības statistikas datu bāzi skatīt šeit

 

Nākamā tikšanās reize 2020.janvarī.

 

Pamatcēloņu analīzes metode (dokumenta projekts)

 

 Prezentācija "Pamatcēloņu analīzes metodes pielietojums ārstniecības iestādēs. Ieteikumi." Evija Palčeja


Konference “Pacients. Drošība. Veselības aprūpes vadītājs”

 

18.oktobrī notika Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas organizētā konference “Pacients. Drošība. Veselības aprūpes vadītājs.” Konferences mērķis bija aktualizēt pacientu drošības jautājumus ārstniecības iestāžu vadītāju vidū. Uzaicinātie lektori dalījās ar savu pieredzi un skatījumu, kas jau paveikts pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes jomā.

 

Konferencē uzstājās:

 

Iveta Gavare, SPKC direktore ar prezentāciju “Slimību profilakses un kontroles centra uzdevumi pacientu drošības jomā”;

 

Jana Lepiksone, SPKC Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore ar prezentāciju “Veselības sistēmas darbības novērtēšanas ietvars, tajā iekļautie rādītāji pakalpojumu sniedzēju līmenī”;

 

Gundars Lācis, Infekciju Kontroles un Sterilizācijas Asociācijas valdes priekšsēdētājs ar prezentāciju “Ķirurģisko instrumentu apstrāde Latvijā – kur esam”;

 

Valts Ābols, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs ar prezentāciju “Pacientu pieredze – kas, kāpēc, kā? Slimnīcas vadītāja skatījums”;

 

Evija Palčeja, Veselības inspekcijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta vadītāja ar prezentāciju “Pacientu drošības pārvaldīšana ārstniecības iestādē un Inspekcijas loma tās veicināšanā”.

 


Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības aprūpes vadības speciālistu asociāciju organizē konferenci “Pacients. Drošība. Veselības aprūpes vadītājs”, š.g. 18.oktobrī plkst.13:00, Rīgas Dzemdību namā (Rīgā, Miera ielā 45), Ē. Melka auditorijā.

 

Konferences laikā plānots runāt par SPKC uzdevumiem pacientu drošības jomā, veselības sistēmas darbības novērtēšanas ietvaru un tajā iekļautajiem rādītājiem pakalpojumu sniedzēju līmenī, ķirurģisko instrumentu apstrādi Latvijā, pacientu pieredzes mērīšanas nozīmi no ārstniecības iestādes vadītāja skatu punkta, pacientu drošības pārvaldīšanu ārstniecības iestādē un Veselības inspekcijas loma tās veicināšanā.

 

→ Konferences programmu skatīt šeit.

 


18.septembrī, atzīmējot Pirmo pasaules pacientu drošības dienu Slimību profilakses un kontroles centrs organizēja Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas sanāksmi.  Sanāksmē tika aktualizēti pacientu drošības jautājumi ārstniecības iestādēs saistībā ar infekcijas slimību risku mazināšanu, šoreiz uzsverot jautājumu par gripas profilaksi un gatavību gripas sezonai.

 

SPKC Infekciju slimību riska analīzes un profilakses departamenta, Infekciju slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa prezentēja no iepriekšējās gripas sezonas statistikas datus: saslimstība un mirstība no gripas komplikācijām. Stāstīja par veidiem, kādos iespējams inficēties ar gripu, kādus aizsardzības līdzekļus un metodes lietot profilaksei, kā ārstniecības iestādēm vajadzētu organizēt pacientu plūsmu gripas sezonas laikā. Informēja arī par pretgripas vakcīnas atteikuma veidlapu grūtniecēm un gripas vakcīnu, kas tiks izmantota nākošās sezonas laikā. Darba grupas sanāksmē bija uzaicināti no trīs ārstniecības iestādēm dalīties pieredzi, kā pacientam nodrošināt gripas sezonu, kā veiksmīgi un apdomīgi gatavoties sezonai.

 

Ārstniecības iestādes pārstāvēja:

 • ārsts- infektologs, hepatologs Indra Zeltiņa (Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīcas);
 • valdes locekle, Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja Olga Rudzīte (SIA “Cēsu klīnika”);
 • Kvalitātes departamenta direktore Anna Dzerkale (AS “Veselības centru apvienība”).

 

Sanāksmi noslēdza SPKC direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos Dzintars Mozgis. Dz.Mozgis sanāksmes dalībnieku uzmanību pievērsa tēmai par drošu medikamentu izrakstīšanu un lietošanu pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto vairākus  medikamentus.  Tika iezīmēta tēma nākamajai sanāksmei par aukstuma ķēdes ievērošanu ārstniecības iestādēs, medicīniskajos ledusskapjos. Dz. Mozgis darba grupas dalībniekus aicināja apmeklēt arī SPKC un Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas rīkoto konferenci 2019.gada 18.oktobrī “Pacients. Drošība. Veselības aprūpes vadītājs”.

 

Sanāksmes dalībnieki atzina, ka bija vērtīgi dzirdēt ieteikumus no kolēģiem, kā labāk organizēt darbu gripas sezonas laikā (piemēram, apmeklētājiem, kur šķauda un klepo - izdalīt muti aizsedzošās maskas, novietot gaitenī īpaši atzīmētus krēslus, tālāk par 2m no vietām, kur var uzturēties pacienti ar citām sūdzībām u.c. ieteikumi).

 

SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un izmunizācijas nodaļas vadītājas E.Dimiņas prezentācija "Gripas izplatība Latvijā un ieteikumi gripas profilaksei ārstniecības iestādēs"

 

 

 

 


Tiešraides ekspertu diskusija "Pacienta drošība = Tava un ārsta sadarbība"

 

Pasaules Veselības organizācija un Eiropas Komisija vērš uzmanību, ka 8-12% pacientu pasaulē cieš medicīnisku kļūdu dēļ, kur cēloņi meklējami nevis speciālistu nekompetencē vai paviršībā, bet gan dažādos sistēmiskos faktoros, piemēram, neveiksmīgā komunikācijā, pārprastā vai nepietiekamā informācijā. Biežākie nevēlamie notikumi ir saistīti ar slimnīcā iegūtu infekciju, kļūdām zāļu lietošanā, pacienta identificēšanā.

 

 

17. septembri Pasaules Veselības organizācija iezīmē kā Pacientu drošības dienu. 2019. gada sauklis ir “Pacientu drošība: pasaules veselības prioritāte”.

 

 

Aicinām vērot tiešraides diskusiju

17. septembrī plkst. 10.00.

 

 

Veselības nozares speciālisti diskutēs par biežāko kļūdu cēloņiem komunikācijā ar ārstu, pareizu medikamentu lietošanu un citām ar pacientu drošību saistītām tēmām. Diskusijā piedalīsies:

 • Ilze Viņķele, veselības ministre;
 • Jana Lepiksone, SPKC Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore;
 • Andris Baumanis, ģimenes ārsts;
 • Baiba Ziemele, Latvijas Reto slimību alianses valdes priekšsēdētāja.

 

Tiešraidi ikviens varēs vērot Veselības ministrijasSPKC mājaslapās un @VeselībasMinistrija@SPKCentrs@VeselībasInspekcija@VeselībasDienests@NMPdienests @Stradinaslimnīca,

 @bernuslimnica@Austrumuslimnica facebook lapās.

 

 


19.jūnijā notika Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās, kuru īpaši kupli apmeklēja dažādu ārstniecības iestāžu pārstāvji. Sanāksmi sāka Ilze Liepiņa (SPKC, Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vecākā eksperte) ar ievadprezentāciju, par tēmu, kāpēc ārstniecības iestādēm ir svarīgi mudināt un dot iespēju pacientiem izteikt savu viedokli par saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem. Pacienta apmierinātība ārstniecības iestādē ir daļa atslēgas veiksmīgākā ārstēšanā un līdzestībā.

 

Uzstāšanos sanāksmē turpināja Vita Šteina (VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", Komunikācijas nodaļas vadītāja). V.Šteina prezentēja sadarbības projektu pacientu apmierinātības novērtēšanā ar Meyer Paediatric University hospital Florencē, Itālijā. V.Šteina stāstīja arī, kā nonākuši līdz nepieciešamībai veikt tik apjomīgu pacientu apmierinātības pētījumu.

 

Nākamo prezentāciju vadīja Ilze Neparte (VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Galvenā māsa) par ilggadējo pacientu apmierinātības mērīšanu – jau vismaz 17 gadu garumā.

 

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Jana Zundāne (Procesu kvalitātes daļas vadītāja) prezentēja savas ārstniecības iestādes pacientu apmierinātības datu ievākšanas sistēmu un dalījās pieredzē, un datos arī ar speciāli veiktas telefoninterviju sesijas rezultātiem. Plāno būtiskus uzlabojumus datu ievākšanā un apkopošanā.

 

Alīna Kitnere (VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, Projektu vadītāja) savā prezentācijā dalījās ar piemēru, kā ir izdevies atrast ideālo pacientu ēdienkartes risinājumu pateicoties pacientu sniegtajām atsauksmēm un sūdzībām. A.Kitnere skaidroja arī kā viņu iestādē tiek izvērta katra atsauksme vai sūdzība, ņemot vērā pacientu specifiku.

 

Prezentāciju sesiju noslēdza Ingas Zariņas (SIA “Vidzemes slimnīca”, Kvalitātes vadības nodaļas vadītāja), kas prezentēja, kā tiek aptaujāti pacienti Vidzemes slimnīcā.

 

Kopumā visas uzstāšanās liecināja, ka ir svarīgi, lai pacients tiktu uzklausīts, lai ar pacientu runā par viņa veselības stāvokli un izskaidro neskaidros jautājumus. Ne mazāk svarīgi pacienta veiksmīgai ārstēšanai ir vide, kurā notiek ārstēšanas process, ēdiena kvalitāte un daudzums, ārstniecības iestādes personāla attieksme. Paciena apmierinātība ietekmē viņa vēlmi līdzdarboties savas veselības stāvokļa uzlabošanā. Pacienta līdzestībai ir būtiska nozīme pacientu drošības jautājumu uzlabošanā. Pacientu apmierinātība pieaug, ja pacients iepriekš ir brīdināts un informēts, par to, kas viņu sagaida. Šajā gadījumā viņam ir iespējams sagatavoties un noskaņoties notikumiem, nevis viņam ir nepamatotas domas/ilūzijas par tālāko notikumu gaitu visā ārstēšanās procesā (tiek informēts par to, ka var būt jāgaida noteiktu laiku, ka var būt kādi sarežģījumi, kāds būs ēdiens, utt.), līdz ar to svarīga loma ir saskarsmei un informācijai, ko personāls sniedz.  Personāla sniegtajai informācijai ir jābūt sasvstarpēji saskaņotai nevis pretrunīgai.

 

Nobeigumā notika diskusija starp sanāksmes dalībniekiem. Tika sniegtas atbildes uz sanāksmes dalībnieku jautājumiem. VM pārstāve K.Kļaviņa informēja dalībniekus par jaunu projektu ar EK atbalstu saistībā ar pacientu pieredzes mērīšanu, kas tiks uzsākts rudenī un kura iestādes varēs iesaistīties.

 

Nākamā tikšanās reize 18.septembrī.

 


24.aprīlī notika kārtējā Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – Centrs) organizētā Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās

 

Sanāksme tika sākta ar Allas Nogotkovas (Veselības inspekcijas, Plānošanas, analīzes un projektu nodaļas vadītāja) prezentāciju par stacionāru iesniegtajām pašnovērtējuma anketām 2018.gadā. A. Nogotkova prezentēja arī jauno pašnovērtējuma anketu par risku mazinošiem pasākumiem ķirurģijā un anestēzijā, kuru plānots izsūtīt 2019.gada pirmajā pusē.

 

Turpinājumā Evija Palčeja (Veselības inspekcijas, Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta nodaļas vadītāja) skaidroja, ka Veselības inspekcija ar jaunās pašnovērtējuma anketas palīdzību vēlas izpētīt vai ārstniecības iestādes spēj nodrošināt un izpildīt Eiropas veselības organizāciju prasības un vadlīnijas pacientu drošības jautājumos. Pašnovērtējuma anketa būs arī labs rīks katrai ārstniecības iestādei izvērtēt savu darbību.

 

Sanāksme tika turpināta ar Dinas Lazdiņas prezentāciju par Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzkrāto pieredzi pašvērtējuma izmantošanā. Kā galvenos ieguvumus D.Lazdiņa minēja, ka ar šādu anketu palīdzību ir iespējams apzināt dažādas problēmas ārstniecības iestādē pacientu drošības jautājumos, dažādos iestādes līmeņos. Tas palīdz iestādei attīstīties un uzlabot sniegumu.  

 

Sanāksmē tika plaši pārstāvētas dažādas ārstniecības iestādes no visas Latvijas.

 

Nākamā pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās notiks 2019. gada 19.jūnijā no plkst. 14:00-16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā. Aicināti iesaistīties arī citu ārstniecības iestāžu pārstāvji. Galvenais nosacījums – ieinteresētība un vēlme sadarboties pacientu drošības un kvalitātes pilnveides jomā Latvijā.

 


Norisinājās diskusija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

 

9. janvārī notika šī gada pirmā Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – Centrs) organizēta Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās. Janvāra tikšanās bija veltītā jauno materiālu apspriešanai, izvērtēšanai un labošanai. 

 

Centrs ir uzsācis Labās prakses piemēru datubāzes izveidi ar mērķi apkopot un uzkrāt Latvijas ārstniecības iestāžu zināšanas un pieredzi un dalīties ar tiem. Decembrī tika izsūtīts uzaicinājums dalīties ar savas iestādes Labās prakses piemēriem, tāpēc Kvalitātes darba grupa šajā sēdē jau varēja izvērtēt piecus iesūtītos Labās prakses piemērus, kuri drīzumā tiks publicēti Centra mājaslapā „Labās prakses piemēru” sadaļā.

 

Centrs aicina visus droši dalīties ar savas ārstniecības iestādes pieredzi un iesūtīt savas Labās prakses piemērus. Plašākā informācija un iesniegšanas anketa ir pieejamas šeit.

 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Veselības centra 4, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas Dzemdību nama, Veselības inspekcijas, Rīgas 1.slimnīcas, Latvijas Jūras medicīnas centra un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas.

 

Nākamā pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās notiks 2019. gada 20. februārī no plkst. 14:00-16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā. Aicināti iesaistīties arī citu ārstniecības iestāžu pārstāvji. Galvenais nosacījums – ieinteresētība un vēlme sadarboties pacientu drošības un kvalitātes pilnveides jomā Latvijā.


2018. gads


Norisinājās diskusija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

 

5. decembrī notika šī gada pēdējā Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – Centrs) organizēta Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanas reize. Decembra diskusija bija veltīta veselības aprūpes kvalitātes rādītājiem.

 

Centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore J. Lepiksone iepazīstināja dalībniekus ar vairākiem projektiem, kuru uzdevums ir izstrādāt un uzturēt veselības aprūpes rezultatīvo rādītāju un indikatoru klāstu. Tika diskutēts par pareizās datu kodēšanās nozīmi indikatoru aprēķināšanā un dažādiem faktoriem, kas var ietekmēt rezultatīvus radītājus. Indikatoru veidošana un analizēšana ir svarīga kvalitātes pilnveides sastāvdaļa, jo tas, ko mēs nemērām, mēs nevaram pārvaldīt un uzlabot. 

 

Ieteikumi stacionārajām ārstniecības iestādēm par uzskaites dokumentu sagatavošanu un kodēšanu ir pieejami šeit.

 

Diskusijas otrajā daļā Veselības inspekcijas pārstāvji prezentēja savus pirmos secinājumus par darbu ar pašnovērtējuma anketām, kas palīdzēja stacionārām iestādēm pašām izvērtēt savu atbilstību MK noteikumu Nr.60 17.punktam. Pašnovērtējums ir vērtīgs rīks, kas ļauj ārstniecības iestādēm saviem spēkiem novērtēt atbilstību noteiktiem standartiem vai likumiem un pašiem rūpīgas izpētes laikā atrast neatbilstības, lai izvirzītu konkrētus uzlabojuma mērķus.

 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Veselības centra 4, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas Dzemdību nama, Veselības inspekcijas, Rīgas 1.slimnīcas, Latvijas Jūras medicīnas centra un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas.

 

Nākamā pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās notiks 2019. gada 9. janvārī no plkst. 14.00-16.00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā. Aicināti iesaistīties arī citu ārstniecības iestāžu pārstāvji. Galvenais nosacījums – ieinteresētība un vēlme sadarboties pacientu drošības un kvalitātes pilnveides jomā Latvijā.


Norisinājās diskusija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

 

31.oktobrī notika kārtēja Slimības profilakses un kontroles centra (turpmāk – Centrs) organizēta Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanas reize. Darba grupa veicina diskusijas par dažādiem kvalitāti un pacientu drošību ietekmējošiem faktoriem, piedalās ieteikumu izstrādāšanā un prioritāšu noteikšanā pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes jomās.

 

Oktobra diskusijas tēma bija „Pašnovērtējumu izmantošana kvalitātes uzlabošanai un kultūras maiņai”. Vairākas ārstniecības iestādes dalījās savā pieredzē, gan strādājot ar pašnovērtējumiem ikdienā, gan aizpildot valsts iestāžu veidotus pašnovērtējumus. Tika apspriesti priekšlikumi esošo pašnovērtējumu uzlabošanai un metodes izmantošanai nākotnē.  

 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Veselības centra 4, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas Dzemdību nama, Veselības inspekcijas, Rīgas 1.slimnīcas, Rīgas Veselības centra un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas.

 

Nākamā pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās notiks 2018. gada 5. decembrī no plkst. 14:00-16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā. Aicināti iesaistīties arī citu ārstniecības iestāžu pārstāvji. Galvenais nosacījums – ieinteresētība un vēlme līdzdarboties pacientu drošības un kvalitātes pilnveidei Latvijā.


Norisinājās diskusija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

 

12.septembrī notika kārtējās Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – Centrs) organizētas diskusijas darba grupā, kurā sākotnēji tika apvienotas ārstniecības iestādes ar pieredzi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā un vēlmi veicināt kvalitātes un pacientu drošības pilnveidi ārstniecības iestādēs Latvijā. Darba grupa veicina diskusijas par dažādiem kvalitāti un pacientu drošību ietekmējošiem faktoriem, piedalās ieteikumu izstrādāšanā un prioritāšu noteikšanā pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes jomās.

 

Septembra diskusijas mērķis bija apspriest un apkopot dalībnieku viedokļus par Labajām praksēm, kas ir pasaulē pieņemts un izplatīts veids, kā nozares pārstāvji dalās savā pieredzē un attīsta nozari kopīgiem spēkiem. Labās prakses ir metodes, kas laikā gaitā ir pierādījušas savu efektivitāti. Tika izvērtēts arī Centra izveidotā Labo prakšu iesniegšanas un uzturēšanas veids, iesniegšanas veidlapa, pilnveidojot sākotnējo versiju.

 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Veselības centra 4, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Veselības inspekcijas, Latvijas Jūras medicīnas centra, Rīgas 1.slimnīcas, Rīgas Veselības centra, slimnīcas „AIWA Clinic” un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas.

 

Nākamā pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās notiks 2018. gada 31. oktobrī no plkst. 14:00-16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā. Aicināti iesaistīties arī citu ārstniecības iestāžu pārstāvji. Galvenais nosacījums – ieinteresētība un vēlme līdzdarboties pacientu drošības un kvalitātes pilnveidei Latvijā.


Starptautiskā konferencē noteikts virziens pacientu drošības uzlabošanai Latvijā

 

Pulcējot vairāk nekā 420 veselības nozares profesionāļus no deviņām valstīm, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) 7. jūnijā norisinājās vērienīga pacientu drošībai veltīta konference, kurā ar ziņojumiem uzstājās speciālisti no ASV, Dānijas, Kanādas, Latvijas, Nīderlandes, Norvēģijas un Polijas. Pasaules Veselības organizācijas (PVO)pasaules dati izteikti liecina par pacientu drošības tēmas aktualitāti – kaitējums ārstniecības iestādē tiek nodarīts vidēji vienam no desmit hospitalizētajiem pacientiem, savukārt 50 % no visiem medikamentiem tikuši izrakstīti, izsniegti vai pārdoti neatbilstoši.

 

Dienas garumā četrās sesijās ekspertu vadībā tika apzināta pacientu drošības jautājumu attīstība Latvijā, skatot to pasaules jaunāko atziņu un sasniegumu kontekstā. “Šī konference bija pirmā reize, kad veselības aprūpes politikas veidotāji plašā profesionāļu auditorijā pauda pārliecinošu nostāju un atbalstu mūsdienīgai pieejai pacientu drošībai – no makro jeb nacionālā līmeņa līdz mikrosistēmai jeb klīniskajam līmenim. PVO eksperti un lektori deva impulsu domāšanas maiņai jaunas pacientu drošības kultūras veidošanā, kā arī idejas praktiski īstenojamām aktivitātēm,” norāda pediatre, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu drošības sistēmas vadītāja, Latvijas Universitātes (LU) pētniece Evija Palčeja.

 

Latvijā ir virkne ārstu, kuri padziļināti aktualizē pacientu drošības jautājumus, un daļa no tiem pieredzē dalījās arī konferencē. Piemēram, RSU asoc.prof. Biruta Mamaja sadarbībā ar RSU asoc.prof. Haraldu Plaudi analizēja ķirurģiskās check-list ieviešanu un sagaidāmo atdevi, savukārt LU prof. P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Infekcijas slimību un infekcijas kontroles nodaļas vadītājs Uga Dumpis pievērsās sepses problēmai Latvijas slimnīcās.  “Ir būtiski, lai medicīniskais personāls darbotos komandā un ārstēšanas procesā nenotiktu pārrāvumi. Pacients var tikt ārstēts, ievērojot visas vadlīnijas, bet aizkavēšanās vai individualizētas analīzes trūkums var novest pie slikta rezultāta. Arī personāla labsajūta un komforts  uzlabo komandas darbu un atstāj milzu iespaidu uz pacientu drošību,”  uzsver prof. Dumpis.

 

Gan starptautiskie eksperti, gan Latvijas medicīnas profesionāļi uzsvēra – lai arī būtiska nozīme pacientu drošībā ir modernam tehniskajam aprīkojumam, kvalitatīvām ierīcēm, jaunākās paaudzes medikamentiem, kā arī ieviestām standartizētām procedūrām, visbūtiskākais tomēr ir cilvēkfaktors, it īpaši komandas darbs. Tāpēc gan veselības aprūpes politikas veidotāju līmenī, gan pakalpojumu sniedzēju līmenī ir jāpievērš uzmanība medicīnas personāla izglītošanai un ieinteresētības veicināšanai.

 

Neatbilstoša uzmanības pievēršana pacientu drošībai rada ievērojamu finansiālo slogu. Pēc pētījumu datiem, medicīniska rakstura kļūdas ik gadus pasaulē izmaksā 42 miljardus ASV dolāru. Pēdējo divu gadu laikā šim jautājumam sistēmiski tiek pievērsta uzmanība arī Latvijā, konferencē uzsvēra veselības ministre Anda Čakša, minot vairākas jomas, mātes mirstību, kur panākts pieckārtīgs samazinājums. Uzlabojumi pacientu drošībā ir sasniedzami, darbojoties ļoti kompleksi un iesaistot gan ārstniecības, gan izglītības iestādes, kā arī sabiedrību kopumā.

 

Konferenci organizēja Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru, kā arī PVO pārstāvniecību Latvijā. Konferences norisi līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds (projekts "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros").  

 

Konferences prezentācijas meklējiet Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/esf-projekts/projekta-aktualitates/starptautiska-konference-uzlabojot-pacientu-drosibu-un-pakalpojumu-kvalitati-latvija

 


24.un 25.maijā Slimību profilakses un kontroles centrā norisinājās kapacitātes pilnveides seminārs par drošu ķirurģijas praksi

 

Semināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar kvalitātītes konceptu, drošas ķirurģijas kontrollapas (checklist) darbības pamatprincipiem, kontrollapas sadaļām un ieviešanas procesu. Seminārs tika organizēts sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā.

 

Semināra dalībnieki atjaunoja savas zināšanas par veselības aprūpes kvalitātes konceptu, liekot uzsvaru uz drošas ķirurģijas pamatprincipiem, iepazinās ar Igaunijas un Polijas pieredzi drošas ķirurģijas kontrollapas (checklist) ieviešanā, kā arī diskutēja par ieviešanas stadijām Latvijas ārstniecības iestādēs. Klātesošie tika iepazīstināti ar divu Latvijas slimnīcu, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, praktisko pieredzi un mācībstundām, nodrošinot risku mazinošos pasākumus drošas ķirurģijas un anestēzijas kontekstā.

 

Seminārā piedalījās pārstāvji no 13 ārstniecības iestādēm: Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Cēsu klīnikas, Daugavpils reģionālās slimnīcas, Jelgavas pilsētas slimnīcas, Jēkabpils reģionālās slimnīcas, Liepājas reģionālās slimnīcas, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Rēzeknes slimnīcas, Rīgas austrumu klīniskās universitātes, Rīgas Dzemdību nama, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, Vidzemes slimnīcas, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, un pārstāvji no četrām profesionālajām asociācijām: Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu apvienības, Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas, Latvijas Ķirurgu asociācijas, Operāciju māsu apvienības, kā arī pārstāvji no Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Ķirurģijas katedras un Veselības inspekcijas.

 

Semināra prezentācijas un materiāli pieejami šeit:

 

ESTONIA Veiko Herodes

WHO Surgical Safety Checklist_Praktical Implementation Aspects

 

POLAND Basia Kutryba

Safe Surgery Checklist in Poland

 

RAKUS Evija Bērziņa-Andračņikova

Ķirurģiskās pacientu drošības lapas ieviešanas pieredze

 

SPKC Līva Stupele

Tendences Latvijā saistībā ar drošu ķirurģijas praksi

 

TOS Ilze Neparte

Ķirurģijas un anestēzijas drošība_ jeb “Čeklistes ieviešana”

 

UK Charles Shaw

Quality in health systems Riga_2018

Surgical audit Riga_2018

 

WHO Evgeny Zheleznyakov

Safe Surgery Concept_WHO Surgical Safety Checklist

WHO Surgical Safety checklist implementation

 


Slimību profilakses un kontroles centrs prezentē ieteikumus ģimenes ārstiem dažādās Latvijas pilsētās

 

15.05.2018

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - Centrs)  piedalās Nacionālā veselības dienesta (turpmāk - NVD) rīkotajās reģionālajās tikšanās ar ģimenes ārstiem ar mērķi iepazīstināt ar Centra veidotiem Ieteikumiem ģimenes ārstiem kvalitatīvu un pacientiem drošu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai”.

 

Ieteikumi ir tapuši pamatojoties uz 2016. gada 20.decembrī veiktajiem Ministru kabineta 2009.gada 20. janvāra grozījumiem noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām", iekļaujot prasības kvalitatīvu un pacientiem drošu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai.

 

Ieteikumu sagatavošanā tika izmantoti starptautiski ieteikumi un vadlīnijas, kā arī Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas 2014. gadā izstrādātais materiāls „Ģimenes ārsta labas prakses vadlīnijas“ un citi materiāli.

 

Prezentācija Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte ģimenes ārsta praksē; izmaiņas likumdošanā

 

Prezentāciju klātienē iespējams noklausīties NVD organizētajās reģionālajās tikšanās reizēs ar ģimenes ārstiem sekojošās Latvijas pilsētās:

 

 • 11.maijā Daugavpilī
 • 15.maijā Gulbenē
 • 16.maijā Kuldīgā
 • 17.maijā Ventspilī
 • 18.maijā Liepājā
 • 18.maijā Rēzeknē
 • 22.maijā Valmierā
 • 23.maijā Talsos
 • 31.maijā Aizkrauklē

 


Starptautiska konference "Uzlabojot pacientu drošību un pakalpojumu kvalitāti Latvijā"

 

14.05.2018.

 

Nacionālais veselības dienests, sadarbībā ar Veselības ministriju, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā un Slimību profilakses un kontroles centru, ar Rīgas Stradiņa universitātes atbalstu, organizē starptautisku konferenci ar mērķi uzlabot veselības nozares profesionāļu un politikas veidotāju izpratni un veicināt pacientu drošības kultūras veidošanos Latvijā, kā arī atbalstīt centienus stiprināt pacientu drošību, izceļot līdz šim Latvijā paveikto un daloties ar citu valstu veiksmīgo pieredzi un praksi.

 

Konference norisināsies 7.jūnijā no plkst. 9.30- 17.15 Rīgas Stradiņa universitātes Aulā, Dzirciema ielā 16, Rīgā.

 

Konferences programma ir veidota četrās sesijās.

 

1. sesija. Pacientu drošības kultūra ierobežotu resursu apstākļos

 

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar PVO nostādnēm pacientu drošības veicināšanā kā reģionālā, tā globālā līmenī, galvenajiem izaicinājumiem un iespējām veicināt pacientu drošības kultūras veidošanos veselības aprūpes nozarē.

 

2. sesija. Invazīvo procedūru drošības standarti: komandas un cilvēkfaktora loma

 

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar invazīvo procedūru standartiem, uzsverot komandas un cilvēkfaktora lomu, un apmainīties ar pieredzi drošības standartu ieviešanā ārstniecības iestādēs.

 

3. sesija. Multidisciplināra pieeja sepses prevencijai, agrīnai atklāšanai un ārstēšanai

 

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar dažādām lomām, pieejām un darbībām sepses prevencijai, agrīnai atklāšanai un ārstēšanai.

 

4. sesija. Labās prakses piemēri pacientu drošības un kvalitātes nodrošināšanai slimnīcās

 

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar labās prakses piemēriem, radošām un veiksmīgām idejām, kas īstenotas dažādās slimnīcās.

 

Konferences mērķauditorija: ārstniecības personas, politikas veidotāji, sabiedriskās organizācijas un citi interesenti.

 

Konferences dalībnieki par dalību konferencē saņems astoņus tālākizglītības punktus.

Dalība konferencē – bez maksas. Pieteikšanās obligāta.

 

Plašāka informācija un pieteikšanās: https://www.rsu.lv/konference-pacientu-drosiba-pakalpojumu-kvalitate


Slimību profilakses un kontroles centrā notika HOPE pieredzes apmaiņas vizīte

 

09.05.2018.

 

Katru gadu Eiropas Slimnīcu biedrība organizē HOPE (European Hospital and healthcare federation) pieredzes apmaiņas programmu, kuras laikā veselības aprūpes profesionāļiem ir iespēja doties uz kādu no ES valstīm, lai gūtu pieredzi par konkrētās valsts veselības aprūpes sistēmu. Šī gada HOPE pieredzes apmaiņas programmas virstēma ir “Veselības aprūpes pilnveidošana, izmantojot pacientu pieredzi un kompetences: vai esam tam gatavi?” (Improving the quality of healthcare using the experiences and competencies of patients: Are we ready?).

 

Vizītes laikā Centrā dalībnieki no Spānijas, Vācijas, Slovēnijas un Nīderlandes tika iepazīstināti ar Centra darbības mērķiem un funkcijām, kā arī par aktualitātēm pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes jomā. Vizītes otrajā daļā, kurā pievienojās arī pārstāvji no Latvijas ārstniecības iestādēm, viesi prezentēja pārstāvētās iestādes darbību, kas saistīta ar veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību.


2017. gads


Darba sanāksme “Stacionāru kvalitātes rādītāji. To aprēķināšana un ieteikumi “No stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte” kodēšanā”.

 

28.11.2017

 

Slimību profilakses un kontroles centrs rīko darba sanāksmi stacionāru, kuri sniedz valsts apmaksātu akūto palīdzību, statistikas nodaļu vadītājiem vai atbildīgajiem speciālistiem par uzskaites dokumentu sagatavošanu, kodēšanu un iesniegšanu Nacionālajam veselības dienestam. Uz sanāksmi tiek aicināti stacionāru, kuri sniedz akūto palīdzību infarkta un insulta gadījumos, dzemdību palīdzību un ķirurģisko ārstēšanu, pārstāvji.  

 

Darba sanāksme norisināsies Slimību profilakses un kontroles centrā 2.stāva zālē Duntes ielā 22, K-5, Rīgā š.g. 5.decembrī plkst. 1400.

 

Darba sanāksmes galvenais mērķis ir iepazīstināt ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 135.punktā iekļauto stacionāra kvalitātes rādītāju aprēķināšanas metodiku un sagatavotajiem ieteikumiem  “No stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte” kodēšanā.

 

Izstrādātie metodiskie materiāli pēc sanāksmes būs pieejami SPKC mājaslapā. 

 


Mācības par pacientu drošību un kvalitātes vadību

 

3.11.2017

 

Tiek īstenotas mācības "Komandas loma pacienta drošības un ārstniecības procesu kvalitātes nodrošināšanā" ārstniecības iestādēs visā Latvijā.

 

Mācības nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte, vienojoties ar ārstniecības iestādēm un ārstniecības personu profesionālajām asociācijām par piemērotāko mācību norises vietu un laiku.

 

Plānots, ka līdz 2018. gada 30. septembrim tiks apmācītas vairāk nekā 2000 personas.

 

Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/esf-projekts/projekta-aktualitates/macibas-par-pacientu-drosibu-un-kvalitates-vadibu-uzsak-ari-latvijas-regionos

 


 

Norisinās septītā diskusija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

 

29.09.2017

 

Veselības ministrijā ir izstrādāta "Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija" (turpmāk – Koncepcija) un veicamo pasākumu plāns. Atbilstoši Koncepcijā noteiktajam, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) turpmāk nodrošinās metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos, tai skaitā Eiropas un starptautisko standartu prasību ieviešanā ārstniecības iestāžu darbībā. Vienlaikus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" ir veikti grozījumi, iekļaujot prasības kvalitatīvu un pacientiem drošu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, kas spēkā stāsies 2017.gada 1.oktobrī. Balstoties uz izmaiņām Slimību profilakses un kontroles centrs organizē diskusiju sēriju par kvalitātes un pacientu drošības prasību ieviešanu praksē. 

 

Diskusijas mērķis ir apkopot esošās labās prakses Latvijas veselības aprūpes iestādēs un izstrādāt metodiskus ieteikumus, kas palīdzēs visām ārstniecības iestādēm Latvijā ieviest paredzētās izmaiņas. 

 

Septītās diskusijas mērķis bija diskutēt un apkopot dalībnieku pārstāvēto organizāciju priekšlikumus par inspicējamajiem kritērijiem un ieteikumiem Veselības inspekcijai veicot obligāto prasību kontroli ārstniecības iestādēs.

 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Jūrmalas slimnīcas, Latvijas Jūras medicīnas centra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Piejūras slimnīcas, Rīgas 1. slimnīcas poliklīnikas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Dzemdību nama, Rīgas Veselības centra, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Veselības inspekcijas.

 

Nākamā diskusija par pacientu drošību un kvalitātes vadību veselības aprūpes iestādēs, balstoties uz Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" notiks 2017.gada 1.novembrī no plkst. 14:00–16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā.

 


Speciālistus iepazīstina ar plānotajām izmaiņām

 

19.septembrī, Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) notika informatīvais seminārs par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.60  “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, kas stāsies spēkā ar 2017. gada 1.oktobri.

 

SPKC speciālisti semināra dalībniekus iepazīstināja ar pacientu drošības aktualitātēm un iniciatīvām, kā arī sniedza ieteikumus MK noteikumu Nr.60 (turpmāk – MK noteikumi Nr.60) prasību izpildei. Plašāk tika iztirzāta ar pacientu drošību saistīto atgadījumu ziņošanas un mācīšanās sistēmas ieviešanas iespējas un ieteikumi. Semināru apmeklēja stacionāru galvenie ārsti, māsas un kvalitātes vadītāji.

 

Ar 2017.gada 1.oktobri stājas spēkā MK noteikumi Nr.60, kas ietver savlaicīgu kritisko izmeklējumu rezultātu paziņošanu, efektīvu komunikāciju medicīniskajā dokumentācijā, risku mazinošos pasākumus ķirurģijā un anestēzijā, drošu zāļu ordinēšanu un ievadīšanu kā arī vēl citas tēmas, kas saistītas ar pacientu drošību. Tāpēc semināra mērķis bija iedrošināt diskutēt par pacientu drošības nozares pilnveidošanu, dalīties ar labo praksi un iepazīstināt ar izmaiņām noteikumos, kā arī SPKC sagatavotajiem ieteikumiem ārstniecības iestādēm, kā īstenot prasības,stāsta SPKC projektu koordinatore Līva Stupele.

 

Klātesošiem labās prakses piemērus prezentēja pārstāvji no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas.

 

Semināra prezentācijas pieejamas šeit:

 

SPKC ieteikumi prasību izpildei

Ieteikumi ar veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību risku mazināšanā

SPKC ieteikumi ziņošanas un mācīšanās sistēmas ieviešanai

Pacientu drošības atgadījumu ziņošana-mācīšanās (Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pieredze)

Labās prakses pacientu drošībā

Pacientu drošības un kvalitātes prasību īstenošana (Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas piemērs)

 

 

 


 

Informācija ārstniecības iestādēm par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" un aicinājums apmeklēt informatīvo semināru

 

29.08.2017.

 

Veselības ministrijā ir izstrādāta "Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija" un tajā ietvertais veicamo pasākumu plāns. Atbilstoši šiem dokumentiem Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk- Centrs) nodrošinās metodisko atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos, tai skaitā, Eiropas un starptautisko standartu prasību ieviešanā ārstniecības iestāžu darbībā.

 

2016. gada 20.decembrī tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām", iekļaujot prasības kvalitatīvu un pacientiem drošu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, kas  stāsies spēkā 2017.gada 1. oktobrī. Izmaiņas skar šādas  tēmas:

 

 • pacienta identifikācija (17.1. punkts);
 • savlaicīga kritisko izmeklējumu rezultātu paziņošana (17.2.1. punkts);
 • efektīva komunikācija medicīniskajā dokumentācijā (17.2.2. punkts);
 • risku mazinošie pasākumi ķirurģijā un anestēzijā (17.3. punkts);
 • risku mazinošie pasākumi augsta riska pacientiem (17.4. punkts);
 • pacientu drošības ziņošanas un mācīšanās sistēma (17.5. punkts);
 • droša zāļu ordinēšana un ievadīšana (17.6. punkta ietvaros);
 • ar veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību risku mazināšana (17.7. punkts);
 • pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēma (17.8. punkts);
 • ārstniecības pakalpojumu rezultātu analīze (17.9. punkts);
 • pacientu aptaujas (17.10. punkts).

Ar izmaiņu pilno tekstu var iepazīties vietnē www.likumi.lv.

 

Balstoties uz šīm izmaiņām Centrs izveidoja darba grupu un organizē diskusiju sēriju par kvalitātes un pacientu drošības prasību ieviešanu praksē. Diskusijās piedalās pārstāvji no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Dzemdību nama, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, Latvijas Jūras medicīnas centra, Veselības centru apvienības,  Veselības centra 4, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas 1. slimnīcas poliklīnikas, Latvijas Amerikas acu centra, Rīgas Veselības centra, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kā arī Veselības inspekcijas. Darba grupas un diskusiju mērķis ir izstrādāt rekomendācijas, kas palīdzēs visām ārstniecības iestādēm Latvijā ieviest paredzētās izmaiņas un apkopot esošās labās prakses Latvijas veselības aprūpes iestādēs. Rekomendāciju izstrādē piedalās arī profesionālo asociāciju un Veselības ministrijas pārstāvji.

 

Ārstniecības iestādes tiek aicinātas uz Centra organizēto informatīvo semināru, kura mērķis ir iepazīstināt ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, sagatavotajām rekomendācijām un rosināt diskusiju par prasību ieviešanu.

 

Seminārā aicināti piedalīties ārstniecības iestāžu par kvalitātes un pacientu drošības prasību ieviešanu atbildīgie speciālisti, kuriem ir pieredze un kuriem nepieciešams atbalsts augstāk minētajos jautājumos.

 

Seminārs notiks 2017.gada 19.septembrī  Centra telpās, Duntes ielā 22, k-5, Rīgā, no plkst. 10:00-16:00.

 

Pieteikšanās uz semināru līdz 2017. gada 12.septembra plkst. 12:00, rakstot uz e-pasta adresi: liva.stupele@spkc.gov.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, pārstāvēto iestādi, ieņemamo amatu, telefona numuru, e-pasta adresi un tēmu/ tēmas, ko vēlaties dzirdēt un apspriest. Semināra saturs tiks pielāgots dalībnieku iepriekš izteiktām vēlmēm un priekšlikumiem. 

 

Informācija un materiāli par pacientu drošību un ārstniecības kvalitāti ir pieejami Centra vietnē, sadaļā Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte https://spkc.gov.lv/lv/rightmenu/pacientu-drosiba-un-arstniecib

Papildu informācija pieejama rakstot uz e-pasta adresi: liva.stupele@spkc.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr.: 67387670.

 

 

Norisinās piektā diskusija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

 

10.08.2017

 

Veselības ministrijā ir izstrādāta "Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija" (turpmāk - Koncepcija) un tās ietvaros veicamo pasākumu plāns. Atbilstoši Koncepcijā noteiktajam, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - Centrs) turpmāk nodrošinās metodisku atbalstu ārstniecības iestadēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos, tai skaitā Eiropas un starptautisko standartu prasību ieviešanā ārstniecības iestāžu darbībā. Vienlaikus Ministru kabineta 2009.gada 20. janvāra noteikumos "Noteikumi par obligātajām prasībam ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" ir veikti grozījumi, iekļaujot prasības kvalitatīvu un pacientiem drošu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, kas spēkā stāsies 2017.gada 1. oktobrī. Balstoties uz šīm izmaiņām Slimību profilakses un kontroles centrs organizē diskusiju sēriju par kvalitātes un pacientu drošības prasību ieviešanu praksē. 

 

 

Diskusijas mērķis ir apkopot esošās labās prakses Latvijas veselības aprūpes iestādēs un izstrādāt metodiskus ieteikumus, kas palīdzēs visām ārstniecības iestādēm Latvijā ieviest paredzētās izmaiņas. 

 

 

Piektās diskusijas mērķis bija diskutēt un apkopot dalībnieku pārstāvēto organizāciju labās prakses piemērus saistībā ar Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" 17.punkta paredzētajām sekojošu prasību:

 

17.9. nodrošina sniegto ārstniecības pakalpojumu rezultātu analīzi.

 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Dzemdību nama, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, Latvijas Jūras medicīnas centra, Veselības centru apvienības, Latvijas Jūras medicīnas centra Veselības centra 4, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas 1. slimnīcas poliklīnikas, Latvijas Amerikas acu centram Rīgas Veselības centra, Veselības inspekcijas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas.

 

 

Nākamā diskusija par pacientu drošību un kvalitātes vadību veselības aprūpes iestādēs, balstoties uz Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" 17.2. un 17.4. punktiem notiks 2017.gada 23.augustā no plkst. 14:00 - 16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā.

 

 

Norisinās ceturtā diskusija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

 

29.06.2017.

 

Veselības ministrijā ir izstrādāta “Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija” (turpmāk – Koncepcija) un tās ietvaros veicamo pasākumu plāns. Atbilstoši Koncepcijā noteiktajam, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) turpmāk nodrošinās metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos, tai skaitā Eiropas un starptautisko standartu prasību ieviešanā ārstniecības iestāžu darbībā. Vienlaikus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” ir veikti grozījumi, iekļaujot prasības kvalitatīvu un pacientiem drošu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, kas spēkā stāsies 2017.gada 1.oktobrī. Balstoties uz šīm izmaiņām Slimību profilakses un kontroles centrs organizē diskusiju sēriju par kvalitātes un pacientu drošības prasību ieviešanu praksē.

 

Diskusiju mērķis ir apkopot esošās labās prakses Latvijas veselības aprūpes iestādēs un izstrādāt metodiskus ieteikumus, kas palīdzēs visām ārstniecības iestādēm Latvijā ieviest paredzētās izmaiņas.

 

Ceturtās diskusijas mērķis bija diskutēt un apkopot dalībnieku pārstāvēto organizāciju labās prakses piemērus saistībā ar  Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu  Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.punktā paredzētajām sekojošām prasībām:

 

17.5. ievieš un uztur pacientu neidentificējošu iekšējo pacientu drošības ziņošanas-mācīšanās sistēmu, kas nodrošina informācijas vākšanu un analīzi par gadījumiem, kuru dēļ radies vai varēja rasties ar veselības aprūpi saistīts kaitējums pacientam (pacientu drošības gadījumiem), un risku mazināšanas pasākumus, lai samazinātu attiecīgu gadījumu atkārtošanās iespējas un nodrošinātu atgriezenisku saiti pacienta drošības jautājumos iesaistītajām ārstniecības personām;

 

17.8. ievieš un uztur pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēmu.

 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas, Rīgas Dzemdību nama, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, Latvijas Jūras medicīnas centra, Veselības centru apvienības, Latvijas Jūras medicīnas centra Veselības centra 4, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas 1. slimnīcas poliklīnikas, Latvijas Amerikas acu centra, Rīgas Veselības centra un Veselības inspekcijas.

 

Diskusijas materiāli :

 

1) L. Stupele- Ziņošanas un mācīšanās sistēma un pacientu sūdzības.

2) Dr. E.Palčeja- Pacientu drošības gadījumu ziņošana-mācīšanās.

 

 

Piektā diskusija par pacientu drošību un kvalitātes vadību veselības aprūpes iestādēs, balstoties uz Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu  Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.9. un 17.10. punktiem notiks 2017. gada 26.jūlijā no plkst. 14:00- 16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā.

 

 

Norisinās trešā diskusija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

 

19.06.2017.

 

Veselības ministrijā ir izstrādāta “Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija” (turpmāk – Koncepcija) un tās ietvaros veicamo pasākumu plāns. Atbilstoši Koncepcijā noteiktajam, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) turpmāk nodrošinās metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos, tai skaitā Eiropas un starptautisko standartu prasību ieviešanā ārstniecības iestāžu darbībā. Vienlaikus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” ir veikti grozījumi, iekļaujot prasības kvalitatīvu un pacientiem drošu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, kas spēkā stāsies 2017.gada 1.oktobrī. Balstoties uz šīm izmaiņām Slimību profilakses un kontroles centrs organizē diskusiju sēriju par kvalitātes un pacientu drošības prasību ieviešanu praksē.

 

Diskusiju mērķis ir apkopot esošās labās prakses Latvijas veselības aprūpes iestādēs un izstrādāt metodiskus ieteikumus, kas palīdzēs visām ārstniecības iestādēm Latvijā ieviest paredzētās izmaiņas.

 

Trešās diskusijas mērķis bija diskutēt un apkopot dalībnieku pārstāvēto organizāciju labās prakses piemērus saistībā ar  Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu  Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.punktā paredzētajām sekojošām prasībām:

 

17.3. nodrošina risku mazinošus pasākumus ķirurģijā un anestēzijā;

17.4. nodrošina risku mazinošus pasākumus augsta riska pacientiem vai pacientu grupām, kas saistīti ar pacientu vecumu, veselības stāvokli un nepieciešamību pēc īpašās aprūpes (piemēram, krišanas risks, pašnāvības risks, veselības stāvokļa pēkšņas pasliktināšanās risks atkarībā no manipulācijas vai saslimšanas).

 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas, Rīgas Dzemdību nama, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, Latvijas Jūras medicīnas centra, Veselības centru apvienības, Latvijas Jūras medicīnas centra Veselības centra 4, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas 1. slimnīcas poliklīnikas, Latvijas Amerikas acu centra, Rīgas Veselības centra un Veselības inspekcijas.

 

Diskusijas materiāli : Pacientu ārstēšanai un aprūpei saistošie riski; Augsta riska vadība.Pacienti un procesi.

 

Ceturtā diskusija par pacientu drošību un kvalitātes vadību veselības aprūpes iestādēs, balstoties uz Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu  Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.5. un 17.8. punktiem notiks 2017. gada 28.jūnijā  no plkst. 14:00- 16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā.

 

 

Norisinās otrā diskusija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

 

28.04.2017.

 

Veselības ministrijā ir izstrādāta “Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija” (turpmāk – Koncepcija) un tās ietvaros veicamo pasākumu plāns. Atbilstoši Koncepcijā noteiktajam, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) turpmāk nodrošinās metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos, tai skaitā Eiropas un starptautisko standartu prasību ieviešanā ārstniecības iestāžu darbībā. Vienlaikus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” ir veikti grozījumi, iekļaujot prasības kvalitatīvu un pacientiem drošu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, kas spēkā stāsies 2017.gada 1.oktobrī. Balstoties uz šīm izmaiņām Slimību profilakses un kontroles centrs organizē diskusiju sēriju par kvalitātes un pacientu drošības prasību ieviešanu praksē.

 

Diskusiju mērķis ir apkopot esošās labās prakses Latvijas veselības aprūpes iestādēs un izstrādāt metodiskus ieteikumus, kas palīdzēs visām ārstniecības iestādēm Latvijā ieviest paredzētās izmaiņas.

 

Otrās diskusijas mērķis bija diskutēt un apkopot dalībnieku pārstāvēto organizāciju labās prakses piemērus saistībā ar  Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu  Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.punktā paredzētajām sekojošām prasībām:

17.1. ievieš un nodrošina nepārprotamu pacientu identifikāciju visā ārstniecības procesa laikā, izmantojot vismaz divus identifikatorus (piemēram, pacienta vārds, uzvārds un personas kods).17.2. nodrošina efektīvu komunikāciju starp pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām un pacientu, tai skaitā nodrošina:

17.2.1. savlaicīgu kritisko izmeklējumu (tādas diagnostisko izmeklējumu novirzes no normas, kas visticamāk liecina par nopietnu risku pacienta veselībai) rezultātu paziņošanu attiecīgā pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām vai pacientam;

17.2.2. nepieciešamos medicīniskos dokumentus saskaņā ar medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem attiecīgā pacienta ārstniecībā iesaistītām ārstniecības personām atsevišķos ārstēšanas posmos vai pacientu nosūtot vai pārvedot starp struktūrvienībām vienas ārstniecības iestādes ietvaros, vai pacientu nosūtot vai pārvedot uz citu ārstniecības iestādi.

 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas, Rīgas Dzemdību nama, Rīgas 1. slimnīcas poliklīnikas, Veselības centru apvienības, Latvijas Jūras medicīnas centra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcas un Rīgas Veselības centra.

 

Diskusijas materiāli pieejami ŠEIT

 

Trešā diskusija par pacientu drošību un kvalitātes vadību veselības aprūpes iestādēs, balstoties uz Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu  Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.3. un 17.4. punktiem notiks 2017. gada 24.maijā  no plkst. 14:00- 16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā.

 

 

Slimību profilakses un kontroles centra organizēta diskusiju sērija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

 

24.04.2017

 

Veselības ministrijā ir izstrādāta “Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija” (turpmāk – Koncepcija) un tās ietvaros veicamo pasākumu plāns. Atbilstoši Koncepcijā noteiktajam, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) turpmāk nodrošinās metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos, tai skaitā Eiropas un starptautisko standartu prasību ieviešanā ārstniecības iestāžu darbībā. Vienlaikus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” ir veikti grozījumi, iekļaujot prasības kvalitatīvu un pacientiem drošu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, kas spēkā stāsies 2017.gada 1.oktobrī. Balstoties uz šīm izmaiņām Slimību profilakses un kontroles centrs organizē diskusiju sēriju par kvalitātes un pacientu drošības prasību ieviešanu praksē.

 

Diskusiju mērķis ir apkopot esošās labās prakses Latvijas veselības aprūpes iestādēs un izstrādāt metodiskus ieteikumus, kas palīdzēs visām ārstniecības iestādēm Latvijā ieviest paredzētās izmaiņas.

 

Uz diskusiju tika aicināti ārstniecības iestāžu kvalitātes vadības speciālistiem vai par kvalitātes un pacientu drošības prasību ieviešanu atbildīgajiem speciālistiem, kuriem ir pieredze un nepieciešams atbalsts minētajos jautājumos.

 

Diskusijas materiāli pieejami ŠEIT

 

Otrā diskusija par pacientu drošību un kvalitātes vadību veselības aprūpes iestādēs, balstoties uz Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu  Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.punktu notiks 2017. gada 26.aprīlī no plkst. 14:00- 16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā.

 

 

Izmaiņas normatīvajā regulējumā par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām

 

17.04.2017.

 

Slimību profilakses un kontroles centrs vērš uzmanību uz izmaiņām normatīvajā regulējumā par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

 

2016. gada 20.decembrī tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu  Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.punkts:

17. Lai nodrošinātu kvalitatīvus un pacientiem drošus ārstniecības pakalpojumus, ārstniecības iestāde veic šādus pasākumus:

17.1. ievieš un nodrošina nepārprotamu pacientu identifikāciju visā ārstniecības procesa laikā, izmantojot vismaz divus identifikatorus (piemēram, pacienta vārds, uzvārds un personas kods);

17.2. nodrošina efektīvu komunikāciju starp pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām un pacientu, tai skaitā nodrošina:

17.2.1. savlaicīgu kritisko izmeklējumu (tādas diagnostisko izmeklējumu novirzes no normas, kas visticamāk liecina par nopietnu risku pacienta veselībai) rezultātu paziņošanu attiecīgā pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām vai pacientam;

17.2.2. nepieciešamos medicīniskos dokumentus saskaņā ar medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem attiecīgā pacienta ārstniecībā iesaistītām ārstniecības personām atsevišķos ārstēšanas posmos vai pacientu nosūtot vai pārvedot starp struktūrvienībām vienas ārstniecības iestādes ietvaros, vai pacientu nosūtot vai pārvedot uz citu ārstniecības iestādi;

17.3. nodrošina risku mazinošus pasākumus ķirurģijā un anestēzijā;

17.4. nodrošina risku mazinošus pasākumus augsta riska pacientiem vai pacientu grupām, kas saistīti ar pacientu vecumu, veselības stāvokli un nepieciešamību pēc īpašās aprūpes (piemēram, krišanas risks, pašnāvības risks, veselības stāvokļa pēkšņas pasliktināšanās risks atkarībā no manipulācijas vai saslimšanas);

17.5. ievieš un uztur pacientu neidentificējošu iekšējo pacientu drošības ziņošanas-mācīšanās sistēmu, kas nodrošina informācijas vākšanu un analīzi par gadījumiem, kuru dēļ radies vai varēja rasties ar veselības aprūpi saistīts kaitējums pacientam (pacientu drošības gadījumiem), un risku mazināšanas pasākumus, lai samazinātu attiecīgu gadījumu atkārtošanās iespējas un nodrošinātu atgriezenisku saiti pacienta drošības jautājumos iesaistītajām ārstniecības personām;

17.6. ievieš un uztur drošu zāļu aprites sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās;

17.7. nodrošina ar pacienta veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību risku mazināšanas pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē;

17.8. ievieš un uztur pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēmu;

17.9. nodrošina sniegto ārstniecības pakalpojumu rezultātu analīzi;

17.10. regulāri veic pacientu aptauju par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.".

 

Šīs prasības ārstniecības iestādēm stājas spēkā 2017. gada 1. oktobrī.

Noteikumu izmaiņu pilnā versija apskatāma www.likumi.lv mājaslapā.

 

 

Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija "Kvalitātes vadība jeb vadības kvalitāte"

 

15.04.2017.

 

Lai uzlabotu pacientu drošību, pacientu uzticību veselības aprūpes sistēmai, kā arī izveidotu vienotu izpratni par veselības aprūpes sistēmas un ārstniecības procesu kvalitāti Veselības ministrija ir izstrādājusi Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepciju „Kvalitātes vadība jeb vadības kvalitāte” un tās ietvaros veicamo pasākumu plānu (apstiprināts ar Veselības ministrijas 2017.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.22 "Par Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepciju").

 

Koncepcija pieejama ŠEIT

 

Kopsavilkuma prezentācija par koncepciju pieejama ŠEIT

 

Koncepcija tika izstrādāta  Nacionālā veselības dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" ietvaros.

 

Projekta mērķis ir līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīnijas un līdz 2018.gada 31.decembrim izstrādāt un ieviest vienotu nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai. Par ESF projektu vairāk lasīt šeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC